Go to content

Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

  • Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

    Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

    Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky. Podmienkou je, aby sa organizácia nachádzala v registri uvedenom na portáli: http://portal.ives.sk/registre/startrno.do, resp. na http://www.upsvar.sk alebo http://www.dielne.sk/zoznam-dielni