Go to content

Firma - Veľkoodberateľ

  • Firma  Veľkoodberateľ

    Firma Veľkoodberateľ

    Firma má nárok na zvýhodnené podmienky pri zazmluvnení nákupu minimálne dvoch nových vozidiel Kia za 12 mesiacov. V prípade, ak firma objedná naraz minimálne dve vozidlá, nie je potrebné uzatvárať rámcovú zmluvu. Podmienky závisia aj od počtu vozidiel, ktoré firma nakúpi. Na zvýhodnené podmienky nákupu má nárok aj taká firma, ktorá objedná jedno vozidlo, ak vo svojom vozovom parku používa minimálne 2 osobné automobily (je potrebné sa preukázať kópiami OEV).