Go to content

Firma - Veľkoodberateľ

  • Firma  Veľkoodberateľ

    Veľkoodberateľ


    Na zvýhodnené podmienky vzniká nárok pri zazmluvnení nákupu minimálne 2 nových vozidiel Kia za 12 mesiacov. Ak firma objedná naraz aspoň 2 vozidlá, nie je potrebná rámcová zmluva. Podmienky závisia aj od počtu vozidiel, ktoré firma nakúpi.

    Na zvýhodnené podmienky má nárok aj firma, ktorá objedná 1 vozidlo, ak vo svojom vozovom parku používa aspoň 1 osobný automobil (je potrebné sa preukázať kópiou OEV).