Go to content

Autoškoly

  • AUTOŠKOLY

    AUTOŠKOLY

    Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla. Podmienkou je mať v obchodnom registri alebo v koncesnej listine záznam o vykonávaní tejto činnosti. Zároveň je potrebné preukázať sa akýmkoľvek dôkazom o prevádzkovaní autoškoly (napr. prezentácia na webe a pod). Do vozidiel Kia je možné inštalovať systém dvojitého riadenia. O možnostiach kontaktujte najbližšieho Kia dealera.