Go to content

Autoškoly

  • AUTOŠKOLY

    Autoškoly


    Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od jedného vozidla, pričom je podmienkou mať v obchodnom registri alebo v koncesnej listine uvedené vykonávanie tejto činnosti. Takisto je potrebné preukázať sa dôkazom o prevádzkovaní autoškoly (napr. prezentácia na webe a pod).

    Do vozidiel Kia je možné inštalovať systém dvojitého riadenia. O možnostiach kontaktujte najbližšieho Kia predajcu.