Go to content

Členovia advokátskej komory

  • Členovia advokátskej komory

    Členovia advokátskej komory

    Ste členom advokátskej komory? Ak sa preukážete relevantným dokladom, máte nárok na zvýhodnené podmienky. Na zvýhodnené podmienky máte nárok, aj keď si vozidlo zakúpite na svoju firmu, v ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.