Go to content

Rozhodnutie o zdanení

 • Poplatky za prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

  Kým vo vyspelých európskych krajinách je prístup zdanenia automobilov viac enviromentálny, teda závislý na CO2 emisiách, na Slovensku je takéto „zdanenie“ nahradené jednorázovým poplatkom za prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Je závislé od sily motora vyjadrenej v kW. Predpokladá sa, že čím je motor silnejší, tým je vozidlo drahšie. Poplatok relatívne prudko stúpa s pribúdajúcimi kW. Enviromentálny prvok sa objavuje pri elektrickým a hybridných motoroch, ktorých prihlásenie je lacnejšie.

 • Daň za užívanie firemného vozidla

  Hovoríme o dani, ktorú platí vodič automobilu za privilégium užívať firemné vozidlo ako firemný benefit. Daň sa vypočítava z tzv. nepeňažného príjmu, ktorý sa vypočítava ako 1% z obstarávacej ceny vozidla.

 • Daňové príspevky zamestnávateľa

  Kým daň za užívanie firemného vozidla je povinnosťou zamestnanca, zamestnávateľ sa musí sústrediť na daňové príspevky, na ktoré sa často zabúda. Našťastie priority spojené so zdanením vodiča sú odvodené od ceny a emisií a definujú výšku platby. Každé firemné vozidlo, ktoré zamestnanec využíva aj na súkromné účely, je predmetom daňových príspevkov zamestnávateľa. Len vozidlá využívané výlučne na pracovné účely, napr. ak servisný technik potrebuje vozidlo na presun ku klientom alebo na presun zamestnancov na rôzne miesta výkonu práce, sú oslobodené.

 • Daň z motorových vozidiel (cestná daň)

  Každé vozidlo slúžiace na podnikanie podlieha tejto dani. Daň sa platí ročne a závisí od sily motora, ktorá je vyjadrená v kW.

 • Štátna podpora

  V mnohých krajinách majú firmy možnosť daňovo oslobodiť niektoré výdavky na podnikateľské účely. Na Slovensku je historicky známa pomoc vo forme tzv. „šrotovného“ alebo vo forme podpory elektromobilov a plug-in hybridov v sume 5 000 € / 3 000 € (rok 2017).

 • Rio’s eco dynamic delivery

  Rio Eco Dynamic

  Jeden z modelov Kia - Kia Rio - vyhral cenu What Car? Ultra Low Carbon Award. Chas Hallet, šéfredaktor What Car? vo svojom prejave chválil Kiu za dramatický pokrok v oblasti produkcie automobilov s najnižšou priemernou emisiou CO2. Zistiť viac

Viac príručiek

 • Kia ponuka > Informácie o Kia Fleet

  Pozrite sa ako vám vozidlá Kia posunú vašu firmu vopred.

 • Porovnať vozidlo

  Porovnajte modely Kia s naším porovnávačom.