Go to content

Vzdelávanie

 • Poďme sa porozprávať

  Pri komunikácii so zamestnancami by ste mali mať na pamäti, že vozidlo je buď akousi ozdobou alebo nástrojom na vykonávanie práce. V oboch prípadoch sa nedá očakávať, že zamestnanci sa budú starať o vozidlá tak, ako keby to bola ich vlastná investícia. Je to jednoducho ľudská povaha a množstvo prieskumov ukázalo, že škoda na firemných vozidlách je častejšia ako na súkromných. Preto je ešte dôležitejšie komunikovvať vaše očakávania so zamestnancami.

 • Príručka

  Už sme rozprávali o legislatíve aj risk manažmente, ale komunikácia o týchto dôležitých oblastiach je nevyhnutná. Všetci vodiči by mali obdržať firemnú príručku o vozovom parku a podpisom potvrdiť, že ju prečítali a pochopili. Najlepším spôsobom ako to dosiahnúť je motivácia. Nikomu sa nechce prechádzať hrubé príručky, ale ak zavediete pravidelný test, zistíte ktorý zamestnanec vie najviac a toho odmeníte, dosiahnete pozitívne výsledky. Tento postup môžete použiť aj ak si chcete overiť, či zamestnanci prijali akékoľvek iné informácie. Niektoré spoločnosti ponúkajú časovo obmedzenú možnosť zlepšenia vozidla pre tých, ktorý dosiahli nízku spotrebu alebo nakúpili v najlacnejšie pohonné hmoty (priemerná cena/liter). Byť odmenený najlepším firemným vozidlom je často hmatateľnou pýchou medzi ostatným zamestnancami. Na druhej strane musí správca vozového parku sledovať počet nehôd a ponúknuť pomoc vo forme rád a školení vodičom, ktorí to potrebujú.

 • Pozitívna podpora

  Najlepšia komunikačná politika by mala zabezpečiť takú firemnú politiku, ktorá umožní zamestnancom bez strachu oznámiť poškodenie vozidla. Avšak drobné poškodenia sa musia podrobne sledovať, pretože často môžu byť znakom slabých vodičských schopností, ktoré môžu viesť k väčším nehodám. Zamestnanci musia vedieť, že teoritické i praktické školenia sú pre tých s najhoršími výsledkami a mali by byť povzbudzovaní, aby nimi prešli. Správca vozového parku musí vziať do úvahy pripomienky od vodičov, prečo k nehodám dochádza, rovnako aj správy o nehodách. Napríklad, ak zamestnanci hlásia, že na firmnom parkovisku sa ťažko orientuje, potom bude na mieste premyslieť rozloženie parkoviska alebo zaviesť špeciálne opatrenia, ako napríklad to, že na každé parkovacie miesto v tejto oblasti musí vodič nacúvať.

 • Jasná politika

  Okrem bezpečnosti, správcovia vozového parku by mali tiež komunikovať dôvody prijatých opatrení. Ak ste zaviedli limit na emisie CO2, vysvetlite prečo - zníženie daňového zaťaženia a ochrana životného prostredia. Ak ste zaneprázdený alebo denná komunikácia s vodičmi nie je možná a nákladná, existujú aj iné spôsoby. Najmite si spoločnosť na riadenie vozového parku, ktorá zavedie a bude riadiť politiku vozového parku v mene vás.