Go to content

Bezpečnosť

  • Na cestách

    Bezpečnosť na pracovisku zahŕňa celú škálu povinností, vrátane preverenia, či je vozidlo vhodné pre daný účel povinností a či je správne udržiavané. Okrem toho by malo byť povinnosťou spoločnosti zaistiť, že zamestnanec má vodičské oprávnenie, poistenie, že nie je pod časovým tlakom, aby nemusel jazdiť príliš ďaleko alebo príliš rýchlo. V mnohých európskych krajinácm môžu byť spoločnosti odsúdene za zabitie pri výkone práce, ako výsledok zlýhania riadenia, čo vedie k hrubému porušeniu bezpečnosti zamestnancov. Z pohľadu perspektívy je kľúčovým to, že stíhaná bude samostná spoločnosť a nie jednotlivci, hoci riaditelia, dozorná rada a iní jednotlivci môž byť naďalej sledovaní samostatne na základe iných zákonov. Jednoduchý proces môže predchádzať problémom, napríklad pravidelná kontrola vodičského oprávnenia, pravidelná údržba vozidiel, bezpečnostné testy a kontrola dokumentov o poistení môžu byť prvým krokom. Okrem toho treba zabezpečiť, aby zamestnanci poznali svoje povinnosti, napríklad pravidelná kontrolu pneumatík, opotrebenia atď. Mnoho expertov na risk manažment vám poskytne viac informácií o tom ako predísť stíhaniu. Zzabezpečiť základné povinnosti s jasnou politikou schválenou, dodržiavanou a presadzovanou vrcholovým manažmentom je správnym začiatkom.

  • Zamestnanci využívajúci vlastné vozidlá na pracovné účely

    Iróniou je, že v mnohých ohľadoch je najväčším rizikom pre firmu vozidlo, ktoré nie je majetkom firmy. Ak zamestnanec používa svoje vlastné vozidlo na výkon práce, potom podlieha tým istým povinnostiam ako zamestnanci jazdiaci na firemných vozidlách. Firma musí vedieť, či je vozidlo správne poistené na podnikateľské účely, servisované, či má aktuálny bezpečnostný cerifikát a či má zamestnanec platné vodičské oprávnenie. Pre zamestnancov, ktorí len sporadicky využívajú svoje vozidlo pri práci to znamená množstvo administratívy, preto niektoré spoločnosti radšej využívajú prenájom vozidiel. Zanedbanie všetkých uvedených povinností by viedlo ku kontrole a stíhaniu spoločnosti v prípade, že by sa zamestnancovi počas použitia osobného vozidla na výkon práce stala nečakaná udalosť.