Go to content

Ponuka operatívneho leasingu

 • All inclusive lízing

  Najkomplexnejšia forma lízingu sa postará o všetko:
  - cestná daň
  - odpisy
  - údržba
  - výmena pneumatík
  - poistenie zodpovednosti, asistenčná služba, opravy a výmena vozidla

 • Lízing vozidla

  Ak si chcete zabezpečiť poistenie, opravy, údržbu a výmenu pneumatík samostatne, potom je táto služba správna voľba.
  - Kia Lease zostane majiteľom vozidla
  - Nemáte záväzok prevziať vozidlo
  - Vozidlo sa nezobrazí vo vašich výkazoch
  - Po skončení lízingu ostáva riziko zostatkovej ceny na Kia Lease