Go to content

ZMOS - členské mestá a obce

  • ZMOS a členovia


    Do tejto kategórie patrí Združenie miest a obcí Slovenska a ich členské obce a mestá, ktoré na základe zmluvy medzi ZMOS a Kia Motors Sales Slovensko patria medzi najviac zvýhodnené kategórie.

    Kia Motors Sales Slovensko a ZMOS podpísali zmluvu o obojstrannej spolupráci. Medzi jej hlavné priority patrí podpora miest a obci Slovenska v znižovaní nákladov na vozový park.