Go to content

Taxislužby a taxikári

  • Taxislužby


    Taxislužby a taxikári majú nárok na zvýhodnené podmienky, ak sa preukážu výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne koncesnou listinou, kde je uvedené, že osoba vykonáva činnosť taxi služby.