Go to content

Štátna a miestna správa

  • Štátna a miestna správa


    Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené samosprávou (VÚC a pod.).

    Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.