Go to content

Operatívny lízing

  • Operatívny lízing


    Ide o strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla, ktorého vlastníkom je lízingová spoločnosť a ostáva ním aj po ukončení nájmu.

    Pri kúpe prostredníctvom operatívneho lízingu získava zákazník zvýhodnené podmienky hneď pri prvom vozidle.