Go to content

Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

 • Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

  Neziskové organizácie


  Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky. Podmienkou je, aby sa organizácia nachádzala v registri uvedenom na portáli:
  - http://portal.ives.sk/registre/startrno.do
  - http://www.upsvar.sk
  - http://www.dielne.sk/zoznam-dielni