Go to content

Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

  • Neziskové organizácie


    Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky. Podmienkou je, aby sa organizácia nachádzala v registri uvedenom na portáli:
    - http://portal.ives.sk/registre/startrno.do
    - http://www.upsvar.sk
    - http://www.dielne.sk/zoznam-dielni