Go to content

Firma - Veľkoodberateľ

  • Veľkoodberateľ


    Na zvýhodnené podmienky vzniká nárok pri nákupe minimálne 2 nových vozidiel Kia za 12 mesiacov. Ak firma objedná naraz aspoň 2 vozidlá, nie je potrebná rámcová zmluva. Podmienky závisia aj od počtu vozidiel.

    Na zvýhodnené podmienky má nárok aj firma, ktorá objedná 1 vozidlo, ak vo svojom vozovom parku používa aspoň 1 osobný automobil (potrebné preukázať sa kópiou OEV).