Go to content

Dodávatelia závodu Kia a distribútora

  • Dodávatelia Kia


    Všetci dodávatelia výrobného závodu Kia Motors Slovakia alebo distribútora Kia Motors Sales Slovensko, majú nárok na zvýhodnené podmienky už pri kúpe prvého vozidla.

    Podmienkou je, aby firma bola priamym dodávateľom, nie subdodávateľom (priama fakturácia na Kia Motors Slovakia / Kia Motors Sales Slovensko).