Go to content

Autoškoly

  • Autoškoly


    Nárok na zvýhodnené podmienky už od jedného vozidla. Podmienkou je mať v obchodnom registri alebo v koncesnej listine uvedené vykonávanie tejto činnosti. Takisto je potrebné preukázať sa dôkazom o prevádzkovaní autoškoly (napr. prezentácia na webe).

    Do vozidiel Kia je možné inštalovať systém dvojitého riadenia, informujte sa u najbližšieho predajcu.