Go to content

Členovia advokátskej komory

  • Advokátska komora


    Ste členom advokátskej komory? Ak sa preukážete relevantným dokladom, máte nárok na zvýhodnené podmienky.

    Nárok máte, aj keď si vozidlo kúpite na svoju firmu, v ktorej ste spoločníkom alebo konateľom.