Go to content

Obchodní partneri

 • FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

  Nárok na zvýhodnené podmienky pri nákupe minimálne 2 vozidiel Kia za 12 mesiacov.

 • OPERATÍVNY LÍZING

  Predstavuje strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla.

 • DODÁVATELIA KIA

  Dodávatelia výrobného závodu Kia Motors Slovakia a distribútora Kia Motors Sales Slovensko.

 • ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

  Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a miestnej správy.

 • ZMOS (ČLENSKÉ MESTÁ/OBCE)

  Združenie miest a obcí Slovenska na základe zmluvy o spolupráci s Kia Motors Sales Slovensko.

 • AUTOŠKOLY

  Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od jedného vozidla.

 • AUTOPOŽIČOVNE

  Autopožičovne majú nárok na zvýhodnené podmienky už od jedného vozidla.

 • TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

  Zvýhodnené podmienky pri preukázaní výpisu z obchodného alebo živnostenského registra.

 • NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

  Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky.

 • SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

  Kia Motors Sales Slovensko pripravil zvýhodnené podmienky pre SFZ.

 • NOVINÁRI

  Ste držiteľom novinárskeho preukazu PRESS?

 • LEKÁRI A VETERINÁRNI LEKÁRI

  Ste lekárom alebo veterinárnym lekárom?

 • DIPLOMATI

  Držitelia diplomatického pasu si môžu kúpiť vozidlo Kia so zvýhodnenými podmienkami.

 • DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

  Telesne postihnutí občania získajú zvýhodnené podmienky, ak sa pri kúpe preukážu preukazom ZŤP.

 • ADVOKÁTSKA KOMORA

  Ste členom Slovenskej advokátskej komory?

 • ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

  Pracujete v nasledujúcich spoločnostiach alebo organizáciach?