Go to content

LÖNEAVDRAG ELLER MILERSÄTTNING?

Så kan kostnaden för din tjänstebil tas ut

 • Kia tjänstebil

 • Kostnaden för tjänstebilen kan tas ut på olika sätt. De här är de vanligaste

Bruttolöneavdrag

 • I en del fall kan en arbetsgivare tillhandahålla en förmånsbil utan krav på löneavdrag. Men det är vanligare att den anställde får vara med och betala för bilen genom ett löneavdrag.

  Bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot bilförmånen. Fördelen med ett bruttolöneavdrag är att det minskar arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren på den del av lönen som används för att finansiera bilen och den anställde betalar mindre skatt eftersom inkomstskatten sjunker.

  Viktigt att tänka på är att ett bruttolöneavdrag i praktiken sänker din lön, något som kan påverka semesterersättning, sjukpenning och framtida pension.

Nettolöneavdrag

 • Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde behåller sin bruttolön men betalar av sina skattade pengar till arbetsgivaren.

  Det förekommer att anställda som har en förmånsbil betalar ett fast belopp varje månad till arbetsgivaren. Förmånsvärdet för bilen minskar med dessa betalningar och i motsvarande mån minskar förmånsskatten som den anställde ska betala och de arbetsgivaravgifter som företaget betalar.

Förmånsskatt om arbetsgivaren betalar bränslet

 • Om din arbetsgivare betalar bränsle till din förmånsbil ska du betala skatt motsvarande den faktiska förbrukningen. Principen är bränslets marknadsvärde – priset vid pumpen - multiplicerat med 120 procent. Summan läggs till förmånsvärdet.

  Du måste i en körjournal kunna visa hur mycket du kör i tjänsten. Kan du inte göra det kommer varje mil som bilen rullar betraktas som privatkörning och skattas därefter. Redovisningen bör ske månadsvis. På den kontrolluppgift som arbetsgivaren lämnar till skattemyndigheten ska antalet tjänstemil anges.

Köra egen bil i tjänsten

 • Väljer du att köra med din privata bil i tjänsten får du ta ut en skattefri ersättning för varje mil. Ersättningen är, och har varit i många år, 18:50 kr per mil (2018). Men kom ihåg att de verkliga kostnaderna per mil för att äga och köra en bil för det mesta är mycket högre.

  Om du och din arbetsgivare kommer överens om en milersättning över 18:50 kr per mil blir du förmånsbeskattad för den överstigande summan.

Avdrag för resor med tjänstebil

 • Också du som har tjänstebil har möjlighet att göra avdrag för resor mellan bostad och arbete, avdraget är 9:50 kr/mil för bensin och 6:50 kr/mil för diesel. Samma krav på avstånd till arbetet, tidsvinst och behov av bilen i tjänsten gäller här som för den som har privat bil. Avdrag medges endast för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr.