Go to content

Q&A OM TJÄNSTEBIL

Här finns svaren på de vanligaste frågorna

 • Kia interiör

 • Vad händer om jag inte fyller i körjournal?

  Det är inget lagkrav på körjournal men Skatteverket kan begära att du bevisar hur du använder din tjänstebil privat. Speciellt viktigt är det för dig som har en bil där antalet privata mil är begränsade till max 10 mil vid max 10 tillfällen per år.

  Om det blir skatterevision kan utgången bero på om du har fört körjournal och hur noggrant. Om du inte har ordning på pappren riskerar du att få betala förmånsskatt retroaktivt, även för de mil som du har kört i tjänsten.

 • Vem betalar bensinen för tjänstebilen?

  Om du använder bränsle privat som din arbetsgivare betalat för räknas det som en löneförmån - som du ska skatta för. Utan en utförlig körjournal kan du tvingas skatta även för milen du kört i tjänsten. Läs mer på Skatteverkets hemsida .

 • Hur beräknar jag förmånsvärdet?

  En enkel och ungefärlig modell för beräkning av förmånsvärdet har du här . För att ta reda på förmånsvärdet behöver du bilens inköpspris och eventuell extrautrustning. Vill du ha en mer exakt uträkning kan du gå in på Skatteverkets hemsida .

  Räknas tjänstebil som lön?

  Om du får använda bilen privat är den att betrakta som en del av din lön. Förmånsvärdet läggs till på din bruttolön och du får betala skatt på totalbeloppet.

  Jobbet betalar bränslet, vad kostar det mig?

  Om din arbetsgivare betalar drivmedlet utanför tjänsten räknas det också som en förmån - och ska beskattas.

  Kan jag vara föräldraledig men ändå behålla min förmånsbil?

  Det beror på ditt avtal med din arbetsgivare. Många företag tar tillbaka bilen under föräldraledighet och under sjukskrivning. Men reglerna ska vara de samma för alla anställda. Företaget får inte diskriminera.

  Får jag behålla tjänstebilen om jag är borta från jobbet?

  De flesta större företag har en tjänstebilspolicy, så att du har svart på vitt vad som gäller. Det kan till exempel stå att bilen ska återlämnas om man ska vara borta i mer än tre månader vid ledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning.

  Påverkar min lön hur mycket jag betalar för tjänstebilen?

  Generellt kan man säga att ju högre lön du har desto mer förmånligt är det att ha förmånsbil. Eftersom den som även betalar statlig skatt kommer att få ett förhållandevis större skatteavdrag än den som inte gör det.

  Ska jag betala mer i skatt om min arbetsgivare betalar bränslet till tjänstebilen?

  Om din arbetsgivare betalar allt bränsle ska du betala skatt motsvarande den faktiska förbrukningen. Principen är att bränslets marknadsvärde, priset vid pumpen, multipliceras med 120 procent och summan läggs till förmånsvärdet.

  Du måste kunna visa hur mycket som körts i tjänsten, annars betraktas bilens totala körsträcka som privat körning.

 • Hur räknar man restvärde?

  Det restvärde som används vid finansiell leasing behöver inte motsvara bilens faktiska värde vid avtalsperiodens slut. Det är ett teoretisk värde som styr hur hög månads- eller kvartalsavgiften ska vara. Ofta kan den som ingår ett leasingavtal själv välja restvärde.

  Den mellanskillnad som uppstår mellan restvärdet och det faktiska försäljningspriset får leasingtagaren normalt stå för själv. Även det omvända gäller, ett lågt restvärde kan ge pengar tillbaka.

  Därför är det viktigt att komma överens i förväg. Genom att avtala om garanterat restvärde kan företaget minimera den ekonomiska risken. Vid ett sådant avtal förbinder sig leasingföretaget att köpa bilen vid avtalstidens slut till ett i förväg överenskommet pris.

  Garanterat restvärde är oftast bara möjligt att teckna för företag med en stor vagnpark. Där kan leasinggivaren få gungor och karuseller att gå jämt upp.


  Vad är TCO (Total Cost of Ownership)?

  Det är den totala ägandekostnaden, TCO, som avgör hur mycket en bil kommer att kosta i slutänden, inte prislappen i bilhallen. För att räkna ut den totala summan ska du ta med alla tänkbara kostnader, som leasingkostnad, extrautrustning, service, försäkringar och vilket värde bilen har när leasingperioden är slut.

  Tänk på att en dyr bil som körs förhållandevis sällan blir en mycket dålig ekonomisk affär eftersom kostnaden för varje körd mil blir relativt sett högre.


  Är privatleasing lönsamt?

  Privatleasing är ett alternativ till att köpa en bil privat snarare än ett alternativ till att ha en tjänstebil som även får köras privat. Privatleasing är i praktiken ett hyresalternativ där du efter kreditprövning får en bil som du betalar hyra för månadsvis. Du äger inte bilen utan lämnar tillbaka den vid avtalets slut.

  Fördelen är att du vet vad bilen kommer att kosta, förutsatt att du inte kör längre än vad som är reglerat i avtalet. Det som också kan påverka kostnaden är ränteförändringar eller att bilen vid avtalsperiodens slut är mer sliten än vad som anses normalt.

  Om valet står mellan förmånsbil eller privatleasing är förmånsbil ofta ett bättre alternativ rent privatekonomiskt. Läs mer om förmånsbil och hur du kan räkna ut ditt förmånsvärde här.

 • Får jag använda min tjänstebil hur mycket som helst privat?

  Här är det viktigt att hålla ordning på begreppen. Om du har en tjänstebil/servicebil får du som mest köra privat 10 mil vid maximalt tio tillfällen per år. Kör du mer privat finns det risk att du kommer att förmånsbeskattas i efterhand. Läs mer på Är tjänstebil och förmånsbil samma sak?

  Har du en tjänstebil/förmånsbil som får köras privat och som beskattas därefter, får du i de flesta fall använda bilen utan begränsning. Det förekommer att arbetsgivare sätter ett tak för antal mil som bilen får köras.


  Kan jag få sänkt förmånsskatt om jag kör mycket i tjänsten?

  Ja, om du kör över 3 000 mil i tjänsten/år kan du få din bilförmån sänkt med 25 procent.

  Det är Skatteverket som beslutar om du ska få nedsatt förmånsvärde. Ansökan ska lämnas in varje år. Blanketten som ska användas heter SKV 4893 .


  Måste jag som arbetsgivare bokföra en ”första förhöjd hyra”?

  Vanligtvis betalar företaget en första förhöjd hyra. Hur mycket som ska betalas är ofta val- eller förhandlingsbart. Fördelen med att betala mer i början är att hyran sedan blir lägre under de resterande månaderna. Bokföringsmässigt ska den första förhöjda hyran sedan fördelas över hela leasingkontraktets löptid.


  Får jag låna ut min tjänstebil privat, till exempel till min partner eller mina vänner?

  Normalt sett brukar det inte vara några problem att låta andra familjemedlemmar köra bilen. Men om även dina vänner/grannar/släktingar ska få köra bilen beror på vilka regler som gäller för just ditt företag. Sådant bör vara reglerat i avtalet.


  Vad är skillnaden mellan en tjänsteresa och en privatresa?

  Det finns inget exakt svar på den frågan. Men i praktiken är det en bedömnings- eller samvetsfråga vad som är tjänsteresa och vad som är privatresa. För att vara på den säkra sidan: för körjournal och diskutera praxis med din arbetsgivare. Frågan är viktig om du har en tjänstebil/servicebil eftersom du kan bli eftertaxerad om du kör privat mer än max 10 mil vid max 10 tillfällen per år.

  För dig som har tjänstebil/förmånsbil brukar den frågan inte vara aktuell eftersom bilen är en löneförmån och du betalar förmånsskatt för den.