Go to content

FLERA ALTERNATIV TILL TJÄNSTEBIL

Låt behoven styra val av bil i tjänsten

 • Kia Optima

Servicebil/bruksbil

 • En servicebil används i tjänsten, till exempel av servicetekniker och säljare. Den privata användningen är begränsad till max 10 mil fördelat vid tio tillfällen. Användaren bör föra körjournal, annars kan man bli upptaxerad. Kontrollera med Skatteverket innan att din bil blir godkänd som bruks- eller servicebil för att slippa efterbeskattning. Vanligtvis räcker det med att visa att du har en egen bil privat.

  En servicebil får stå parkerad hemma när den inte används, till skillnad från en bruksbil som ska vara parkerad på arbetet när den inte är i bruk.

Förmånsbil

 • En förmånsbil är en tjänstebil som även får användas privat. Bilen räknas då som en löneförmån och den anställde ska betala förmånsskatt. Hur hög skatten blir beror på bilens förmånsvärde, som Skatteverket bestämmer årligen för varje bilmodell.

Hyrbil

 • Ska du bara ha en bil under ett år eller kortare tid kan en hyrbil vara ett bra alternativ. Då betalar företaget en hyresavgift för bilen som innefattar allt utom bränslet. Om du även ska ha rätt att köra den privat ska bilen förmånsbeskattas.

Personalbil

 • Personalbil innebär egentligen bara att företaget erbjuder en bättre finansiell lösning av bilköpet än du som privatperson kan få. Ett företag lyckas ofta pressa priset mer än vad en privatperson kan, men du får ofta färre modeller och tillval att välja mellan. För en personalbil står du själv för kostnaden i form av löneavdrag.

Privatbil i tjänsten

 • Om du kör din egen bil i tjänsten kan du få milersättning av arbetsgivaren. Den skattefria ersättningen är 18,50 kr per mil (2014). Om du får högre ersättning än så betraktas den överstigande delen som en skattepliktig förmån, oavsett vilka faktiska kostnader du har för bilen.

  Om din arbetsgivare inte ger milersättning kan du göra avdrag i deklarationen med 18,50 kr per mil. Då måste du dokumentera dina körningar genom reseräkningar eller körjournal.

  Att använda sin privata bil i tjänsten kan vara ett alternativ. Om du kör mindre än 1 000 mil per år privat är detta ett bra alternativ. Kör du mer är ofta en förmånsbil mer intressant.

Leasingbil

 • Ett begrepp som bara berättar att bilen finansieras genom någon form av leasing. Det säger ingenting om vilka regler som gäller eller hur beskattningen för bilen ser ut. Företaget väljer oftast mellan operationell leasing och finansiell leasing . Ibland har leasingföretagen egna namn på de olika alternativen, men i grunden är det dessa två varianter de avser. Vilket alternativ företaget väljer beror i regel på hur stor kontroll man vill ha över kostnaden. Den största skillnaden mellan finansiell och operationell leasing är vem som garanterar restvärdet. Vid finansiell leasing är det kunden, medan det vid operationell leasing är leasinggivaren.

 • Operationell leasing

  Operationell leasing är ett enkelt och tryggt leasingavtal. I princip ett hyresavtal med alla normalkostnader förutom bränsle inräknade. Bilen ägs av leasingföretaget, som tillåter din arbetsgivare att bokföra utgiften som rörelsekostnad. Det tillkommer sällan obehagliga överraskningar i form av extra kostnader – om inte bilen slits hårt, vilket ger leasingföretaget rätt att kräva ersättning. Överlag blir dock operationell leasing lite dyrare för företaget, som dock kan avtala med leasingföretaget om hur man delar på vinsten/förlusten när bilen säljs efter leasingperioden.

 • Villkor med operationell leasing:

  • Din arbetsgivare äger inte bilen.
  • Inget kapital är bundet.
  • Leasingavgiften är en form av hyra.
  • Kostnaden är lätt att förutse och budgetera.
  • Hela hyreskostnaden och halva momsen är avdragsgill för företaget.
  • Om leasingbilen kan säljas med vinst efter avtalsperiodens slut tillfaller den leasingföretaget. Är bilen mer sliten än normalt får din arbetsgivare ta den kostnaden.

 • Finansiell leasing

  Din arbetsgivare står som ägare av bilen och får ta eventuella tillkommande kostnader. Det restvärde som bestäms när avtalet tecknas är inte självklart det värde bilen har vid avtalets slut. Om bilen är värd mer än restvärdet när avtalstiden är slut tillfaller pengarna arbetsgivaren. På samma sätt får företaget ta en eventuell förlust.

 • Villkor med finansiell leasing:

  • Din arbetsgivare äger bilen.
  • Finansieringen är en form av lån mellan din arbetsgivare och leasingföretaget.
  • Halva momsen är avdragsgill för din arbetsgivare.
  • Den totala kostnaden för bilen under avtalsperioden är oförutsägbar.