Go to content

Operationell leasing

  • Villkor med operationell leasing

    - Din arbetsgivare äger inte bilen. - Inget kapital är bundet. - Leasingavgiften är en form av hyra. - Kostnaden är lätt att förutse och budgetera. - Hela hyreskostnaden och halva momsen är avdragsgill för företaget. - Om leasingbilen kan säljas med vinst efter avtalsperiodens slut tillfaller den leasingföretaget. Är bilen mer sliten än normalt får din arbetsgivare ta den kostnaden.

  • Fördelning vinst eller förlust

    - Det tillkommer sällan obehagliga överraskningar i form av extra kostnader - om inte bilen slits hårt, vilket ger leasingföretaget rätt att kräva ersättning. - Överlag blir dock operationell leasing lite dyrare för företaget, som dock kan avtala med leasingföretaget om hur man delar på vinsten/förlusten när bilen säljs efter leasingperioden.