Go to content

Bonus-malus

Den 1 juli 2018 infördes ett nytt system till fordonskatt – bonus-malus

Bonus-malus innebär att de fordon som har låga CO2-utsläpp får bonus (bra), medan de med högre CO2-utsläpp får malus (dåligt) i form av högre fordonsskatt under bilens tre första år. Det är personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta lastbilar samt lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018 som berörs. Bilar som redan är i trafik före den 1 juli 2018 omfattas inte.

 • I samband med införandet av bonus-malus så tar man bort dagens miljöbilsdefinition. Detta innebär att skattebefrielsen för bilar med koldioxidutsläpp under 95 gram per kilometer försvinner på nyregistrerade fordon. Samtidigt ökar premien, bonusen, för miljöbilar avsevärt.

  Kort om införandet av Bonus Malus.
  • Bonus Malus gäller från den 1e juli 2018.
  • Berör personbilar klass 1 och 2 (husbilar), lätta husbilar och lätta bussar satta i trafik från och med 1 juli 2018. Bilar som redan är i trafik före den 1 juli 2018 omfattas inte.

  Bonus:
  • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Den ersätter dagens supermiljölbilspremie. För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr. Bonusen minskar sedan linjärt till 10 000 kr för bilar som släpper ut max 60 g/km. Bonusen betalas ut efter sex månader av Transportstyrelsen.

  Malus:
  • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången efter den 1 juli 2018. Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.
  • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/g över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
  • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr. Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
  Anm:
  • Fordonets C02 utsläpp grundas på EUs gamla körcykel, NEDC, under en övergångsperiod. Från och med 1 jan 2020 beräknas fordonsskatten enligt Eus nya körcykel WLTP.