Go to content
Kia OMBC 2018 Wold Cup Russia

Bli en del av matchen tillsammans med Kia under fotbolls-VM i Ryssland!

Som officiell bilpartner till fotbolls-VM i Ryssland kommer Kia fungera som exklusiv leverantör av bilar som transporterar lagledare, domare, organisatörer och andra gäster till och från fotbollsarenor, träningsplatser och matchstäder!

Apply Now

Officiell matchbollsbärare

Ta chansen att ge ditt barn ett oförglömligt fotbollsögonblick. Han eller hon kan bli den som bär ut matchbollen inför Tyskland-Sverige matchen under sommarens fotbolls-VM.

Apply Now
Så här ansöker du

1. Skriv ner det bästa fotbollsminnet du har med ditt barn.

2. Dela det på OMBC-eventsidan på Facebook.

Förstapris

# Att ditt barn får äran att bära ut matchbollen i matchen mellan Tyskland och Sverige den 23:e juni i fotbolls-VM i Ryssland kommande sommar.
# Flyg, tur och retur till Ryssland för dig och ditt barn. Hotell, mat, matchbiljett och transfer på plats ingår.

Fullständiga tävlingsvillkor

© 2018 KIA MOTORS SWEDEN AB - ALL RIGHTS RESERVED
X
Välkommen till fotbolls-VM och till Kias event Official Match Ball Carrier!

Alla har vi glada, härliga minnen av fotboll i våra liv. Ta chansen att ge ditt barn ytterligare ett oförglömligt ögonblick - att få bära ut matchbollen i den viktiga matchen mellan Tyskland och Sverige den 23:e juni i Sotji.

Du tävlar såhär:
1. Delta i Kias OMBC event på Facebook
2. Dela ditt barns mest minnesvärda fotbollssaga med oss för chans att hen ska bli nästa Kia OMBC i VM 2018. Hashtagga gärna #KiaOMBC.

Enbart föräldrar eller vårdnadshavare till barn i åldern 10-14 år är berättigade att ansöka. Vinsten inkluderar resa, boende och matchbiljett för OMBC vinnaren och en förälder. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Tävlingen pågår 1 - 22 april 2018.

Tävlingsvillkor
Vänligen läs igenom dessa tävlingsvillkor gällande tävlingen, Official Match Ball Carrier, fotbolls-VM i Ryssland (Kia OMBC Event) presenterad av Kia Motors Sverige. Genom att delta i kampanjen, accepterar du tävlingsvillkoren. Att vara vår officiella matchbolls bärare innebär att få bära ut matchbollen på VM-matchen mellan Tyskland och Sverige den 23:e juni 2018.

Villkor
1. Det är gratis att delta i evenemanget och du kan tävla med mer än ett bidrag. Om du vill bli Facebook-medlem för att kunna delta i evenemanget, hänvisas till Facebooks villkor för rättigheter och skyldigheter på: www.facebook.com.
2. Bara föräldrar eller vårdnadshavare till barn i åldern 10 till 14 är berättigade att ansöka och vinna tävlingen. Tävlingsbidrag från minderåriga deltagare kommer inte att beaktas. Det skall vara barnets val att bli OMBC. Om Kia inser att barnet inte frivilligt vill bli OMBC så kan tävlanden uteslutas.
3. Kia förbehåller sig rätten att utesluta personer som bryter mot de angivna villkoren för att tävla. Personer som använder förbjudna hjälpmedel, eller i övrigt försöker dra fördelar genom någon form av manipulation, kommer också att uteslutas från tävlingen. Kia förbehåller sig dessutom rätten att i sådana fall återta vinster som redan tilldelats och att begära återbetalning motsvarande värdet av en redan tilldelad vinst.
4. Deltagarna måste delta med sitt eget Facebook-konto. Om någon person använder sig av ett falskt konto så kommer deras vinnande bidrag att annulleras och Kia förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder.
5. Barn som deltar i tävlingen skall kunna uppfylla rollen av Kia Official Match Ball Carrier, matchbollsbärare. Barnet ska vara skötsamt, uppmärksamt, kunna gå ut på planen framför tusentals förväntansfulla fans på matchen samt kunna hantera det potentiella trycket från publiken på en stor arena.
6. Tävlanden måste vara svensk medborgare och ha rätt att resa in och ut från Ryssland.
7. Kia förbehåller sig rätten att refusera innehåll som anses olämpligt. Bedömningen av vad som anses olämpligt görs av Kia.

Tävlingen pågår 1 - 22 april 2018.
Endast tävlingsbidrag som inkommer under ovanstående tävlingsperiod kommer att vara berättigad att vinna priset. Tävlingsbidrag som inkommer vid annan tidpunkt kommer att exkluderas.

Hur utses vinnaren?
1. Vinnaren utses av en jury från Kia Motors Sverige och beslutet kan ej överklagas.
2. Bästa bild, film och berättelse baserad på kreativitet och trovärdighet vinner.
3. Anställda på Kia Motors Sweden, eller anställda hos samarbetspartner, får ej delta i tävlingen.
4. Vinnare meddelas efter att tävlingsperioden löpt ut.

Vinnare:
1 vinnare, utsedd genom Kia OMBC Facebook event.

Priset:
* Vinnaren för Kia Official Match Ball Carrier 2018 utses att delta i nationell match, Tyskland-Sverige.
* Kia är ansvarig för och kommer att bära alla kostnader i samband med urval, resor, boende, biljetter, måltider, transport etc. Kia OMBC 2018 och utsedd förälder under en period av 3 nätter och 4 dagar (inklusive matchdagen den 23e juni 2018). Exakt datum beslutas inom kort.
* Kostnad för resa för två personer tur och retur Sverige -Ryssland ( barn inklusive 1 vårdnadshavare). Res-planerna är fasta och extra personer accepteras ej.

Vinstkriterier:
Vinnaren kommer att väljas baserat på Kias kriterier för bästa bild, film och berättelse. Vi värderar äkthet och kreativitet.

Namnet på vinnaren publiceras på Kias Facebook-sida. Vinnaren meddelas dessutom via ett personligt Facebook-meddelande. Om vinnaren inte svarar på meddelandet inom 5 dagar, anses kandidaten ha förverkat sin plats som vinnare. I sådana fall överförs priset automatiskt till tvåan. Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinstens värde är SEK 15 500:-.

1. Alla Kias avtalsförpliktelser anses vara uppfyllda vid tillhandahållande av priset till vinnaren. Kia ansvarar inte för eventuella avvikelser eller förändringar vad gäller vinsten.
2. Eventuella tillkännagivanden eller offentliggöranden av vinnarnas namn är inofficiella och utgör inte en garanti till vinnaren att priset kommer att tilldelas honom/henne. Ingen potentiell vinnare anses ha vunnit något pris förrän hans/hennes behörighet har bekräftats genom Kias verifieringsprocess. Video eller bild av vinnaren kan komma att laddas upp på Facebook.
3. Kia skall inte hållas ansvarig för: (i) sent inlämnande, förlorade, försenade, stulna, missriktade, ofullständiga, oläsbara, felaktiga tävlingsbidrag eller för kommunikation, oavsett metod för överföring; (ii) telefonsystem, telefon- eller datorhårdvara, programvara eller andra tekniska eller datorrelaterade fel, förlorade anslutningar, avbrott, förseningar eller överföringsfel; (iii) datafel, stöld, förstörelse, obehörig åtkomst till eller förändringar i tävlingsbidraget eller annat material; (iv) några skador, förluster eller skadestånd till följd av deltagande i evenemanget; (v) eventuella olyckor eller skador som inträffar under resan i Ryssland; (vi) eventuella utskrifts-, typografiska, administrativa eller tekniska fel i material som används i samband med tävlingen/evenemanget.
4. Genom att delta i evenemanget, åtar du dig att inte göra gällande några anspråk gällande mot Kia, dess koncernbolag eller någon av deras respektive chefer, tjänstemän, anställda eller ombud beträffande förluster eller skador (inkluderande, men inte begränsat till, indirekta förluster eller följdförluster), skadeståndsanspråk, rättigheter, anspråk eller åtgärder av något slag som helst som uppstår vid ditt deltagande i tävlingen eller evenemanget och/eller din acceptans och erhållande av priset. Du åtar dig att inte heller rikta anspråk mot Facebook och friskriver Facebook från allt ansvar i förhållande till tävlingen och evenemanget.

Äganderätt
1. Deltagarna bär eget ansvar för lagligheten av den data som levereras och för att säkerställa att de har de nödvändiga rättigheterna avseende den digitala data som levereras av dem. Deltagarna skall ansvara för att hålla Kia skadeslös från och mot alla förluster och skador som kan uppkomma och stämningar och anspråk av tredje part på grund av eventuella överträdelser av immateriella rättigheter för tredje part. Deltagarna skall, på egen bekostnad, bära ansvar för försvar av alla sådana stämningar och anspråk.
2. Allt videoinnehåll avseende tjänsten ägs av eller licensieras till Kia och omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter enligt lag.
3. Digital data och information får inte innehålla uttalanden av rasistisk, sexistisk eller ärekränkande natur, uttalanden som förhärligar våld eller som skulle kunna uppfattas som hånande, kränkande eller på motsvarande sätt uppfattas som stötande av enskilda individer eller grupper. Vidare får informationen inte innehålla några politiska eller religiösa åsikter eller ge uttryck för sådan tillhörighet. Deltagare som bryter mot dessa villkor kommer att uteslutas från kampanjen genast och Kia förbehåller sig rätten att vidta ytterligare rättsliga åtgärder.
4. Genom att delta i kampanjen, utom då det är förbjudet enligt lag, samtycker varje deltagare till att Kia har rätt och tillstånd att använda kampanjrelaterat material.

Diverse bestämmelser
1. Rättsförhållandet mellan Kia och deltagarna regleras av svensk lag. Alla rättsliga åtgärder eller anspråk som uppstår i samband med dessa kampanjer och evenemang skall prövas av behörig domstol i Sverige. En tävlingsdeltagare har också rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter. ARN kan nås via dess hemsida (www.arn.se), eller brevledes (Box 174, 101 23 Stockholm). Kia Motors Sweden AB har som policy att alltid besvara anmälningar som görs till ARN.
2. Kia Motors Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som är hänförlig till deltagande i Kia OMBC Event och behandlar dessa i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Kia Motors Sweden kommer att behandla uppgifterna i syfte att genomföra tävlingen och kan komma att dela med sig personuppgifterna till koncernbolag och samarbetspartners i syfte att tillhandahålla priset. Genom att delta i tävlingen samtycker du till att personuppgifter hänförliga till dig, ditt barn och andra personer vars personuppgifter omfattas av tävlingsbidraget behandlas av Kia Motors Sweden i enlighet med dessa villkor. Om du har frågor rörande personuppgiftsbehandlingen eller önskar information om vilka personuppgifter om er som vi behandlar, är ni välkomna att kontakta oss på följande adress: Kia Motors Sweden AB (org. nr. 556618-8545), Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby.
3. Om du kommunicerar med Kia i fråga om rättsliga åtgärder eller fordringar som har uppstått i samband med denna kampanj via e-post, bör du dock notera att säkerheten för Internet e-post är osäker. Genom att skicka känsliga eller konfidentiella e-postmeddelanden som inte är krypterade acceptera du riskerna med sådan osäkerhet och eventuell brist på sekretess över Internet.4. Kia kan ändra tävlingsvillkor när som helst och utan föregående meddelande.
5. Dokumentation som innehåller information eller förklaringar relaterade till tävlingen utgör en integrerad del av dessa tävlingsvillkor. Eventuella villkor som anges i sådan dokumentation, och som motsäger dessa tävlingsvillkor, ska anses ogiltiga och dessa tävlingsvillkor äger företräde.

Frågor: För eventuella frågor gällande kampanjen hänvisas till tavling@kia.se