Go to content

DRIVE WiSE

 • DRIVE WiSE

  Smart teknik för bättre säkerhet

 • DRIVE WISE är samlingsnamnet för bilens olika säkerhets- och hjälpsystem. DRIVE WISE innebär en möjlighet för oss på Kia att införa intelligenta säkerhetssystem, nu såväl som för framtida modellprogram. Målet är att eliminera potentiella faror i trafiken och att alltid välja den bästa vägen för att nå destinationen.

DRIVE WiSE teknologi

 • System som utvecklats med syfte att förbättra säkerheten. Här presenterar vi några viktiga funktioner som gör din bil smartare och säkrare.

Förarassistans

 • Autobroms

  Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. Det känner även av hur nära det är till andra bilar, vilken hastighet de håller samt varnar vid risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så bromsar bilen automatiskt.

 • Kollisionsvarning

  Den är en del i den adaptiva farthållaren. Om en olycka är överhängande så varnas du, och bromsarna förbereds för snabb inbromsning.

 • Dödavinkelvarning

  Föremål som dyker upp i döda vinkeln upptäcks med hjälp av systemets radarsensorer, och en varningslampa på sidospegeln tänds. Om du dessutom slår på blinkers varnar systemet genom ljud.

 • Filövervakningssystem

  Om du oavsiktligt skulle vara på väg ut ur körfältet, då varnar systemet genom ljud och visuellt på display.

 • Filhållningsassistent

  Systemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka bilen i filen.

 • Adaptiv farthållare

  Med hjälp av en radarsensor håller farthållaren koll på avståndet till framförvarande fordon. Om det fördefinierade säkerhetsavståndet överskrids, sänker systemet automatiskt farten, eller stannar bilen helt om så behövs.

Parkeringshjälp

 • Smart självparkeringssystem

  Med sensorer monterade på sidan av bilen hjälper självparkeringssystemet dig att ta dig in i, och ut ur,olika typer av parkeringsfickor.

 • Varning för bakomvarande trafik vid backning

  Systemet hjälper dig att upptäcka fordon och objekt som är på väg att korsa din väg när du ska backa ut ur en parkeringsficka.

Ljusassistans

 • Automatisk höjdjustering

  En kamera i framrutan identifierar mötande och ikappkörda fordon. Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus beroende på förutsättningarna.

 • Dynamiska kurvljus

  De undre strålkastarna följer vägens riktning när du styr i en kurva. Ljusens riktning anpassas utifrån bilens fart, om bilen är nedlastad baktill, och hur skarpt rattutslaget är.

* Benämningar och funktioner kan variera beroende på modell och utrustningspaket.
(1) Nödbromssystem med fotgängarupptäckning (AEBS) är ett hjälpsystem som inte ersätter förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Föraren måste anpassa sin körning efter sin egen förmåga, gällande trafikbestämmelser samt rådande omständigheter. AEBS är inte designat för att självt köra bilen. För mer information, se bilens användarhandbok.