Användarvillkor
Sök

Användarvillkor

Genom att godkänna Kias Integritetspolicy samtycker du till att de personuppgifter du lämnar får lagras och användas av Kias koncern för marknadsföring, även elektronisk, och för digitala tjänster. Detta gäller även sambearbetning med uppgifter du lämnar direkt eller indirekt (via bl a cookies) genom att använda Kias digitala tjänster. Samtycket är giltigt till dess du själv återkallar det eller avslutar ditt MyKia-konto, upphör inte om tjänsten inte nyttjas och är inte beroende av köp av produkter. Du har rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring genom att uppdatera dina kontoinställningar på MyKia eller kontakta kundtjänst på info@kia.se. Läs mer i Kias Integritetspolicy.