Go to content
 • Elbil? – Frågor och svar om elektrifierade bilar

Elbil? – Kia rätar ut frågetecknen kring elektrifierade bilar

Sverige är ett av de mest miljömedvetna länderna på jorden. Och vi svenskar gör gärna det lilla extra av omtanke för miljön. Ett exempel är det ökade intresset för att köpa en bil med låga eller inga utsläpp av växthusgaser. Samtidigt som teknikutvecklingen gör priset på elektrifierade bilar alltmer konkurrenskraftigt har även nya skatteregler gjort det förmånligare att köra en elektrifierad bil.
Marknaden för elektrifierade bilar kan kännas snårig vid en första anblick. Vad är egentligen skillnaden mellan en elbil och plug-in hybrid? Och vad är en mildhybrid? Här reder vi ut begreppen och ger dig en snabb överblick av de grundläggande skillnaderna mellan de olika alternativen. Vi hoppas att detta ska ge dig svar på eventuella frågor, men framförallt att du ska inspireras till att låta din nästa bil bli elektrifierad.

Typ av elektrifierad bil
Räckvidd el, upp till
Tid att
ladda (tim)
Klimatbonus
(SEK)
Utsläpp NEDC (CO2 g/km) *
Bränsle-
förbrukning WLTP *
Batteri-
kapacitet (kWh)
Elbil
455 km
1-18 **
60.000:-
0
15,9 (kWh / 100km)
64
Elbil
Elbil
Räckvidden ökar
För dig som vill bidra maximalt till minskade koldioxidutsläpp är den renodlade elbilen det bästa alternativet idag. Den släpper inte ut någon koldioxid alls under körning och räckvidden blir allt bättre. Med den senaste generationens elbilar, exempelvis Kia e-Niro, kan du ta dig upp till 455 kilometer på en enda laddning och hela 615 kilometer vid stadskörning.
Ladda på en timme
Laddar du batteriet med en laddbox (vilket Kia rekommenderar) tar det ungefär 17-18 timmar från lägsta nivå till dess att batteriet är fulladdat. I någon av de snabbladdningsstationer, som blir alltfler längs det svenska vägarna, tar det ungefär en timme att ladda batteriet upp till 80 procent.
Körglädje på riktigt
Tänk dig känslan av att köra på el, helt utan avgaser och utan smutsig tomgångskörning när du skjutsar till eller ifrån förskola eller skola. Dessutom är en elbil nästan helt tyst trots att elmotorns höga och jämna vridmoment ger bilen en omedelbar och kraftfull acceleration som bjuder på ordentligt med körglädje.
Köpa och äga
Har jag råd med en elbil?
Har jag råd med en elbil?
Höga priser har länge varit en faktor som hindrat många från att köpa en elbil. Det är dock stor skillnad i priser mellan olika tillverkare och segment. Dessutom utvecklas tekniken hela tiden vilket I kombination med ökade volymer pressar ned priserna.
Låga skatter och bonus
Den som köper en elbil får med dagens skattesystem en klimatbonus om 60 000 kronor. Privatleasing är ett finansieringsalternativ som blir alltmer populärt samtidigt som fordonsskatten och förmånsskatten är betydligt lägre jämfört med fossildrivna bilar med utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer. För Kia e-Niro är fordonskatten bara 350 kronor per år.
Lägre servicekostnader
Även servicekostnaderna är lägre för en elbil eftersom de har färre rörliga delar och förbrukningsdelar som behöver bytas regelbundet. Men den absolut största fördelen är att drivmedelskostnaderna blir damatiskt lägre med en elbil. I stället för att åka till bensinstationen och tanka fossila bränslen för en tusenlapp per gång så kostar det mindre än två kronor per mil (beroende på elavtal) att ladda hemma med laddbox.
Hur fungerar bonus-malus?
Den 1 juli 2018 infördes det så kallade bonus malus-systemet som ersatte det tidigare systemet för elektrifierade bilar. Det nya systemet innebär att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus och fordon med högre utsläpp bestraffas med en högre fordonsskatt. Systemet gäller bara nya bilar som har tagits i bruk efter den 1 juli 2018.
Bonus
Bilar som släpper ut mellan 0 och 60 gram koldioxid per kilometer får ta del av bonusen. Bilar med nollutsläpp av koldioxid får den högsta bonusen på 60 000 kronor och bonusen avtar sedan ju högre utsläppen är. Det är Transportstyrelsen som betalar ut bonusen och utbetalningen sker tidigast sex månader från köpet av bilen.
Malus
Omvänt tas en förhöjd fordonsskatt ut för bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer. Den högre fordonsskatten tas ut under tre år efter att bilen först tas i bruk. För bilar som släpper ut mellan 95 och 140 gram per kilometer ligger beloppet på 82 kronor för varje gram över 95 gram. För bilar som släpper ut över 140 gram per kilometer blir höjningen 107 kronor för varje gram över 140 gram. Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr. Dieselbilar får dessutom ett miljötillägg på 250 kronor samt ett bränsletillägg baserat på det totala antalet gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer multiplicerat med en faktor 13,52. Samma förutsättningar gäller för elhybrider som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Beräkningarna utgår då från förbränningsmotorns drivmedel.
Tuffare tester att vänta
Under en övergångsperiod beräknas utsläppen på EU:s gamla körcykel NEDC (New European Driving Cycle). Från och med 1 jan 2020 beräknas fordonsskatten enligt den nya, tuffare körcykeln WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).
Hur sätts förmånsvärdet för en elbil?
Elektrifierade bilar har oftast ett högre nybilspris än en jämförbar bil utan miljöteknik. Förmånsvärdet för den elektrifierade bilen kan då sänkas till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen utan miljöteknik.
För elbilar och laddhybridbilar som kan laddas från elnätet kan du även få ytterligare nedsättning av förmånsvärdet.
Vad kostar det att byta batterierna i min elbil?
Det är svårt att ge ett definitivt svar på den här frågan. Vad man dock helt säkert kan säga är att är det kommer att kosta allt mindre i takt med att batterierna utvecklas. Och teknikutvecklingen på området sker oerhört fort.
Väljer du en elbil från Kia så omfattas även EV-batteriet av Kias sjuåriga nybilsgaranti. Det innebär att du är garanterad att minst 70 procent av batterieffekten finns kvar efter sju år. Skulle detta inte vara fallet så reparerar vi ditt batteri eller ersätter det med ett helt nytt.
Batterierna bättre än väntat
I takt med att alltfler moderna elbilar har blivit långmilare, så har det dessutom visat sig att batterierna i allmänhet håller bättre än vad man tidigare har trott. Det finns många exempel på elbilar som har tillryggalagt tiotusentals mil utan några problem. Detta beror på att batteriet i en elbil aldrig blir helt urladdat och därmed inte utsätts för samma påfrestningar som batteriet i exempelvis en mobiltelefon eller en bärbar dator. Många elbilsägare kommer därför aldrig behöva bekymra sig över batteriets livslängd, utan det kommer förmodligen vara andra faktorer som avgör när man byter sin elbil.
Vad är elbilens andrahandsvärde?
Utvecklingen på elbilsmarknaden går allt snabbare. Samtidigt är produktionskapaciteten begränsad. Detta i kombination med att elbilarnas räckvidd börjar nå nivåer där de flesta människors behov kan tillfredsställas medför positiva effekter på andrahandsvärdet.
Andrahandsvärdena överraskar positivt
Undersökningar genomförda av forskare från KTH har dessutom visat att värdeminskningen för elbilar är långt lägre än vad som framgått i tidigare marknadsundersökningar. Efter att ha studerat den amerikanska andrahandsmarknaden visar resultatet att elbilar de facto tappar mindre i värde än bensinbilar.
Med Kias sjuåriga nybilsgaranti, som även gäller EV-batteriet, påverkas givetvis andrahandsvärdet positivt. Garantin är bunden till bilen och går över till nästa ägare om man väljer att sälja sin bil under garantiperioden.
Hur ofta servas en elbil?
Kia e-Niro servas lika ofta som en vanlig bensindriven bil, men servicen är långt ifrån lika krävande och servicekostnaden blir därför lägre än för fossildrivna bilar.
Laddning
Var kan jag ladda min elbil?
Majoriteten av alla elbilsladdningar sker hemma. Samtidigt ökar utbudet av laddstationer utmed våra vägar i Sverige och Europa i snabb takt. Enligt sajten elbilsstatistik.se fanns det i december 2018 inte mindre än 6 546 laddpunkter runt om i Sverige, en ökning på nä stan 150 procent på bara två år.
Karttjänster på webben
Sajten laddinfra.se är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur och levererar data till en rad aktörer som utvecklar tjänster för elbilsanvändare genom appar och navigationsprogram. På deras sajt hittar du länkar till en rad webbaserade karttjänster där du kan hitta laddstationer både i Sverige och internationellt. Du kan även ta reda på vilken typ av laddning som erbjuds på de olika platserna. Köper du en elbil från Kia kan bilen själv leda dig till närmaste station. Om du ska ut på en längre resa är det viktigt att din elbil klarar av att snabbladdas flera gånger på en dag. Kia e-Niro har till exempel ett system med vätskekylning för att hålla batteriets temperatur stabilt också efter upprepade snabbladdningar.
Lyssna med föreningen
Om du bor i en lägenhet så är det en fråga för hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att ordna med laddmöjligheter. Många värdar och föreningar är idag måna om att profilera sig i miljöfrågor. Detta i kombination med ett ökat utbud av färdiga laddlösningar har gjort det allt vanligare med laddmöjligheter även i flerbostadshus. När kostnaden kan delas av flera öppnar sig också en möjlighet att installera snabbladdare. Dessa är betydligt effektivare men kostar mer än vanliga laddboxar.
Ladda på jobbet?
Det är också vanligt att ladda sin elbil på jobbet. Allt fler arbetsgivare inser värdet i att erbjuda den möjligheten för sina anställda. Att ha en laddstation hemma och en på jobbet är naturligtvis den ultimata lösningen för en pendlare.
Hur lång tid tar det att ladda min elbil?
Mellan 1 och 18 timmar beroende på laddningsalternativ. En snabbladdare (DC, 100kW) ger batteriet 80 procents laddning på en timme. Längst tid tar det för en laddbox (AC, 230V/16A) för att ge batteriet full laddning.
Hur laddar jag säkert?
Kia har valt att följa Elsäkerhetsverkets riktlinjer för säker laddning och rekommenderar därför en laddbox installerad av behörig fackman. Genom Kia kan du få hjälp med lösningar från exempelvis DEFA eller Vattenfall där såväl laddbox som installation erbjuds med tillhörande garantier och försäkringar.
Elsäkerhetsverket har tagit fram en broschyr där man på enkelt och överskådligt går igenom vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på när du laddar din elbil hemma.
Hur hittar jag den närmaste publika laddstationen?
Sajten laddinfra.se är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur och levererar data till en rad aktörer som utvecklar tjänster för elbilsanvändare genom appar och navigationsprogram. På deras sajt hittar du länkar till en rad webbaserade karttjänster där du kan hitta laddstationer både i Sverige och internationellt. Du kan även ta reda på vilken typ av laddning som erbjuds på de olika platserna.
Köper du en elbil från Kia kan bilen själv leda dig till närmaste station.
Vad kostar det att ladda en elbil?
Det finns flera faktorer som påverkar laddningskostnaden, däribland batteriets storlek och skick samt var du laddar. Idag kan du dock räkna med att det kostar mellan 1,5 och 2 kronor per mil att ladda elbilen hemma beroende på elavtal.
Om du istället använder de publika laddstationerna är kostnaden ofta lite högre och varierar beroende på var du laddar. Även här finns det digitala tjänster som redovisar de olika kostnaderna.
Gratisalternativ
Det har också blivit allt vanligare för företag att erbjuda gratis laddning som ett sätt att locka kunder samtidigt som alltfler arbetsgivare erbjuder de anställda gratis laddning för att uppmuntra övergången till klimatsmarta alternativ.
Kan någon stjäla min laddsladd när jag laddar min elbil?
Elbilarna från Kia har ett inbyggt stöldskydd som gör att man inte kan koppla ur laddsladden utan att först ha låst upp bilen.
Hur skaffar jag en laddbox?
På Elsäkerhetsverkets hemsida och i deras broschyr "Ladda elbilen - kan jag ladda hemma?" hittar du bland annat information om vad du bör tänka på när du ska ladda din elbil hemma och vilka regler och krav som gäller för nyinstallation av laddpunkter.
Glöm inte ROT-avdraget
Priset för en laddbox ligger på mellan 5 000 och 12 000 kronor beroende på typ av laddbox. Även installationskostnaden varierar. Beroende på var boxen ska placeras och hur befintligt elsystem ser ut hamnar kostnaden normalt mellan 2 000 och 10 000 kronor. För arbetskostnaden kan ROT-avdraget utnyttjas.
För att kunna erbjuda säkra och prisvärda installationer av laddboxar har Kia samarbeten med bland andra DEFA och Vattenfall.
Vilka olika typer av laddkablar/kontakter finns det?
Det finns flera olika typer av kontakter. De vanligaste laddstationerna i Sverige har en Typ 2-kontakt (Kia e-Niro). Dessa står för ungefär 80 procent av det totala antalet publika laddstationer.
Schuco
Vanlig stickkontakt 220/230V växelström. Rekommenderas inte av vare sig Kia eller Elsäkerhetsverket då belastningen över tid kan bli för stor för de flesta normala hushåll.

Typ 1 (t.ex. Soul EV före 2019)
En enfaskontakt för max 32A som används av bland annat asiatiska biltillverkare. Vanligare på de asiatiska marknaderna är i Europa och kontakttypen är ovanlig även på svenska laddstationer. Effekten är upp till 7.4 kW (230V, 32A).

Typ 2 (t.ex. Kia e-Niro)
Den kontakttyp som är standard i Europa. Klarar max 70 A enfas eller 63 A trefas. I privata laddstationer är effekten vanligtvis upp till 22 kW. Majoriteten av laddstationerna i Europa är utrustade med en typ 2-kontakt och i Sverige är närmare 75 procent av de publika laddpunkterna av denna typ.

CCS, snabbladdare (t.ex. Kia e-Niro)
CCS (Combined Charging System) följer den europeiska standarden med en Typ 2-kontakt för växelströmsladdning, men har också ett uttag för snabbladdning med likström med en effekt på upp till 170 kW. Fordon med denna typ av kontakt kan både snabb- och normalladda i samma uttag på bilen.

CHAdeMO (DC)
En japansk standard för snabbladdning med likström vars effekt kan uppgå till 100 kW.

Tesla
Tesla har sin egen kontakt och sina egenutvecklade snabbladdningsstationer. Dessa laddar idag med en effekt på 120 kW.
Räckvidd
Hur långt kommer jag med min elbil?
Utvecklingen inom batteriteknik går allt snabbare. Elbilarnas räckvidd har fördubblats ungefär var femte år. Kias senaste elbil e-Niro har till exempel en räckvidd på upp till 455 kilometer per laddning blandad körning enligt den nya tuffare körcykeln WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure).
Körstilen avgör
Räckvidden beror dock på ditt körmönster. I stadsmiljö med många start och stopp så kan du komma ännu längre. Där kan e-Niros räckvidd öka till 615 kilometer eftersom bilen lagrar energi vid start och stopp. Köer är alltså bra för en elbil. Eftersom e-Niro har vätskekylt batteri som tål upprepade snabbladdningar under kort tid så är det inga problem att köra längre sträckor med laddstopp på vägen.
Hur påverkas räckvidden av yttre faktorer?
Räckvidden påverkas av många faktorer. Ju fortare man kör desto högre blir luftmotståndet samtidigt som den elektroniska utrustning man använder i bilen tar kraft från batteriet. Kyla och snö på vägbanan bidrar också till att förkorta räckvidden. Hjulen rullar trögare och det går åt mer energi för att värma upp kupén.
Klarar elbilen en svensk vinter?
Precis som Kias samtliga bilmodeller har e-Niro genomgått krävande tester på svenska vägar. Och e-Niro erbjuder lika fullvärdig utrustning i form rattvärme, AC, värme i framsätena och i baksätets ytterplatser. En elbil har, precis som en fossildriven bil, dock kortare räckvidd en riktigt kall vinterdag jämfört med på sommaren. Detta beror på flera saker som att hjulen rullar trögare vid vinterväglag eller att kupén behöver värmas upp med batterikraft.
Smarta funktioner
Men det finns flera smarta funktioner som hjälper dig att maximera räckvidden. Med ”Driver only" begränsar klimatanläggningen sig till förarplatsen. Olika körlägen som ECO, och ECO+ samt en funktion där man själv kan välja hur mycket man vill regenerera (bromsåtervinna) hjälper alla till att använda energin så effektivt som möjligt. Läget för regenerering väljs enkelt med paddlarna på ratten.
Skippa kupévärmaren
Ytterligare en fördel är att man inte behöver en extern kupévärmare när bilen står parkerad vintertid. Bilen kan istället värmas av klimatanläggningen direkt från batteriet. Och sommartid kan samma princip användas för att kyla bilen.
Hur många år håller batteriet i en elbil?
Väljer du en elbil från Kia så omfattas även EV-batteriet av Kias sjuåriga nybilsgaranti. Det innebär att du är garanterad att minst 70 procent av batterieffekten finns kvar efter sju år. Skulle detta inte vara fallet så reparerar vi ditt batteri eller ersätter det med ett helt nytt.
Omfattas även batteriet av Kias nybilsgaranti?
Ja, Kia har en sjuårig nybilsgaranti som omfattar även EV-batteriet. Garantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller inte för bilar i kommersiellt bruk, då gäller nybilsgarantin i tre år eller 15 000 mil, vilket som först inträffar.
Dessutom följer nybilsgarantin med bilen, vilket gör att kvarvarande garanti övergår till nästa ägare vid en försäljning. Det är en av många anledningar till att bilar från Kia har ett så högt andrahandsvärde.
Miljö och återvinning
Hur påverkar en elbil miljön?
Elbilar har en mycket mindre klimatpåverkan jämfört med andra fordon tack vare nollutsläpp av koldioxid vid körning. Ett argument som ibland förs fram mot elektrifierade bilar är att utsläppen bara har flyttats, från själva bilen till produktionen av el. I Sverige produceras dock förhållandevis ren el med låga koldioxidutsläpp genom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.
Ladda klimatsmart
Tas de utsläpp som härrör från elproduktionen med I beräkningen, bidrar en elbil i genomsnitt med mellan 2 och 3 gram koldioxid per kilometer, enligt sajten laddaelbilen.se. Väljer du som elbilsägare att ladda hemma med ursprungsmärkt, förnybar el så blir din elbil I det närmaste helt utsläppsfri. Du kan även installera egna solceller och köra din elbil på egenproducerad, förnybar el.
Var ligger EV-batteriet?
Under bilen vilket ger låg tyngdpunkt.
Vilken typ av laddkontakt?
CCS Combo som även innehåller Typ2-anslutningen.
Vad har den för laddningstid?
AC standardladdning med laddbox (3,7 kW/6 A): ca 17,5 timmar
AC standardladdning med laddbox (5,7 kW/25 A): ca 11,5 timmar
DC snabbladdning (50 kW): ca 1,5 timme (80% laddning)
DC snabbladdning (100 kW): ca 1 timme (80% laddning)
Hur kan jag se om bilen laddas?
När en e-Niro laddas lyser tre lampor uppe på instrumentbrädan. De olika lamporna lyser beroende på hur långt den har laddats. När batteriet är fulladdat släcks lamporna.
Vid laddning av e-Soul lyser en lampa ovanpå instrumentbrädan.
Kommer e-Niro med 3-fas?
Nej, e-Niro kommer endast med 1-fas. Men man får inte glömma bort att den har möjligheten att ladda med 16 eller 32 ampere på enfas (AC) för att uppnå max. 7,2kW laddning.
Hur stort är bagageutrymmet?
Med baksätet uppfällt rymmer en e-Niro 451 liter och med nedfällt 1 405 liter.
En e-Soul rymmer 315 liter med baksätet uppfällt och 1339 med nedfällt ryggstöd bak.
Vad är max taklast?
100 kilo för både e-Niro och e-Soul.
Har e-Niro och e-Soul värmepump?
Ja, både e-Niro och e-Soul är utrustade med värmepump och den går att förvärma vid laddning.
Har e-Niro och e-Soul någon kylning av batteriet?
Ja, både e-Niro och e-Soul har en effektiv vätskekylning av batteriet. Detta hjälper till att kyla ner batteriet vid snabbladdning (och strömuttag under drift) vilket gör att man kan ladda batteriet med likström oftare utan att batteriet överhettas.
Vad är den lägsta temperaturen som e-Niro och e-Soul fungerar i?
Batterivärmaren som värmer upp batteriet för att hindra sönderfrysning och öka kapaciteten fungerar ner till minus 35 grader.
När jag sätter mig i bilen visar den bara 390 kilometers räckvidd trots att den är fulladdad. Varför visar den inte 455 respektive 452 kilometer?
Räckvidden beräknas utifrån hur bilen har körts de senaste 20 körcyklerna. Om man har nyligen har kört energikrävande, till exempel i hög fart på motorväg, kommer den beräknade räckvidden att minska. Dessutom kommer räckvidden att minskas om man har AC:n påslagen.
Vad är det för skillnad på ECO och SPORT körläget?
Vid körning i ECO-läge är maximalt vridmoment 365 Nm, och vid SPORT-läget är det 395 Nm. Dessutom är responsen vid gas snabbare i SPORT-läget. Förutom detta ändras styrningen så den blir något tyngre i SPORT-läget. I ECO läget går inte heller klimatanläggningen på full kapacitet.
Hur länge kan jag låta min e-Niro/e-Soul stå utan laddning?
En elbil skall inte stå med tomt batteri då det förkortar batteriets livslängd. Rekommendationen är att bilen laddas minst en gång var tredje månad.
Om jag får slut på batteriet gäller assistansen då?
Ja, assistansen gäller även ifall batteriet tagit slut.
Vad är det för serviceintervall?
1 500 kilometer eller ett år, vilket som inträffar först.
Kan jag ladda min e-Niro eller e-Soul hemma i ett vanligt hushållsuttag?
Varken Kia som Elsäkerhetsverket rekommenderar att elbilar som e-Niro och e-Soul laddas i vanliga hushållsuttag på grund av den stora påfrestningen på det fasta elsystemet.

Plug-In hybrid
58 - 62 km
3 -5,5 ***
32.511 - 35.843
29-33
1,4 - 1,5 (l / 100km)
8,9 - 11,26
Plug-In hybrid
Elbil
För dig som mest använder bilen för kortare sträckor men ändå vill ha en lång räckvidd är en plug-in hybrid ett bra val. Då kan de kortare sträckorna, exempelvis pendling till och från arbetsplatsen, köras helt på el.
Ett flexibelt val
Med en Kia Optima Plug-In hybrid kan du köra upp till 62 kilometer på el, mer än tillräckligt för de flesta människors vardagsbehov. Eftersom Plug-In hybriden även har en förbränningsmotor så blir den totala räckvidden för Optima Plug-In hybrid upp till hela 1 120 kilometer vilket möjliggör längre resor med långt mellan tankstoppen.
En fjärdedel av utsläppen
Kias plug-in hybrider släpper ut mellan 29 och 33 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, ungefär en fjärdedel jämfört med en genomsnittlig ny bil. Med en plug-in hybrid kan du för det mesta köra utsläppsfritt och tyst på el, men samtidigt ha den flexibilitet som kommer med kombinationen av el- och förbränningsmotor.
Köpa och äga
Har jag råd med en Plug-In hybrid?
Tidigare har det varit relativt dyrt att köp en plug-in hybrid. Men det är stor skillnad på pris beroende på vilken modell eller tillverkare du väljer. Samtidigt blir bilarna bara bättre och bättre. Dessutom kan den som köper en plug-in hybrid ta del av en klimatbonus. Med dagens skattesystem uppgår bonusen för en Kia Niro Plug-In hybrid till drygt 35 000 kronor.
2 kronor milen
Att leasa sin bil privat har blivit ett allt populärare finansieringsalternativ. Fordonsskatten och förmånsskatten är också lägre jämfört med en fossildriven bil som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. En stor fördel är naturligtvis att bränslekostnaderna blir betydligt lägre med en plug-in hybrid. Kör du på enbart på el och laddar hemma med laddbox blir milkostnaden under två kronor, varierande beroende på elavtal.
Fördelaktigt för alla
På "Tjänstebilskalkylatorn" på Kias hemsida kan du enkelt räkna på totalkostnaden för att köpa och äga exempelvis en Kia Optima Plug-In hybrid jämfört med en motsvarande fossildriven bil. Räknar du på några olika bilar upptäcker du snabbt att plug-in hybriden är ett fördelaktigt alternativ för både företaget, föraren och miljön.
Hur fungerar bonus malus?
Det så kallade bonus malus-systemet ersatte det tidigare skattesystemet i juli 2018. Nytt är att fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus medan fordon med högre utsläpp bestraffas med en höjd fordonsskatt. Detta gäller nya bilar som tagits i bruk efter den 1 juli 2018.
Bonus
Bilar med utsläpp mellan 0 och 60 gram koldioxid per kilometer är bonusberättigade. Den högsta bonusen på 60 000 kronor får bilar med nollutsläpp och bonusen minskar därefter med högre utsläpp. Släpper bilen ut 60 gram per kilometer får man den lägsta bonusen på 10 000 kronor. Det är Transportstyrelsen betalar ut bonusen tidigast sex månader från köpet av bilen.
Malus
De bilar som släpper ut 95 gram koldioxid per kilometer eller mer får omvänt en förhöjd fordonsskatt. Denna tas ut under de första tre åren efter att bilen tagits i bruk. Bilar med utsläpp mellan 95 och 140 gram per kilometer ger en skatt på 82 kronor för varje gram överstigande 95 gram, medan bilar som släpper ut över 140 gram per kilometer beskattas med 107 kronor för varje gram över 140 gram. Ett grundbelopp på 360 kronor finns för samtliga bilar.
Dieselbilar får ytterligare miljötillägg på 250 kronor samt bränsletillägg baserat på det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer vid blandad körning multiplicerat med 13,52.
Förutsättningarna är desamma för elhybrider. Släpper bilen ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning blir den föremål för en förhöjd fordonskatt. Beräkningarna utgår då från förbränningsmotorns drivmedel.
Hur sätts förmånsvärdet på en Plug-In hybrid?
En bil med en kombination av el- och förbränningsmotor kostar ofta mer än en likvärdig bil med enbart förbränningsmotor. Därför har man valt att man sänka förmånsvärdet på den elektrifierade bilen genom att utgå från priset för en motsvarande fossildriven bil. I december 2018 var förmånsvärdet för en Kia Optima Plug-In hybrid i grundutförande 1 179 kronor och för en Kia Niro Plug-In hybrid 813 kronor.
Vad skall jag tänka på när jag köper en begagnad Plug-In hybrid?
Det viktigaste är att undersöka att bilen tagits väl omhand och servats korrekt enligt serviceboken. Köper du en plug-in hybrid från Kia så omfattas bilen alltid av Kias sjuåriga nybilsgaranti vilken även gäller EV-batteriet. Garantin följer dessutom med bilen och gäller även för kommande ägare.
Laddning
Var laddar jag min Plug-In hybrid?
De flesta elbilsägare laddar sin bil hemma. Men tillgången till publika laddstationer utmed vägarna i Sverige och Europa ökar snabbt. I december 2018 fanns det enligt sajten elbilsstatistik.se fanns det 6 546 laddpunkter runt om i Sverige, en ökning på närmare 150 procent jämfört med samma månad två år tidigare.
Karttjänster på webben
Laddinfra.se är Sveriges nationella databas för publik laddinfrastruktur. Denna data används sedan av olika aktörer som utvecklar tjänster för elbilsanvändare i form av appar och navigationsprogram. På sajten återfinns länkar till en mängd webbaserade karttjänster som bland annat visar närmaste laddstation, både i Sverige och internationellt, samt vilken typ av laddning som erbjuds på de olika platserna.
Hör med föreningen
Bor du i lägenhet är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som beslutar i frågor rörande laddmöjligheter. Idag är det dock många som vill profilera sig i miljöfrågor, vilket i kombination med ett större utbud av laddlösningar har medfört att allt fler kan ladda sin plug-in hybrid även i flerbostadshus. Dessutom, när kostnaden kan delas av flera hushåll öppnas möjligheter att installera snabbladdare. Dessa är effektivare men kostar betydligt mer än en vanlig laddbox.
Ladda på jobbet?
Många elbilsägare kan också ladda sin bil på jobbet då alltfler arbetsgivare ser ett värde i att kunna ge de anställda den möjligheten. En laddstation på jobbet och en hemma är naturligtvis optimalt för en pendlare.
Hur laddar jag säkert?
För säkrast möjliga laddning rekommenderar Elsäkerhetsverket en laddbox som är installerad av behörig fackman. Detta är även Kias rekommendation. Kia erbjuder lösningar från exempelvis DEFA eller Vattenfall som omfattar laddbox, installation, garantier och försäkringar.
Elsäkerhetsverket har även en broschyr där de enkelt och överskådligt går igenom regler och vad du behöver tänka på när du laddar din elbil eller plug-in hybrid hemma.
Hur hittar jag närmaste laddstation?
På sajten laddinfra.se, Sveriges nationella databas för laddinfrastruktur, återfinns länkar till en rad webbaserade karttjänster och appar som guidar dig till laddstationer både i Sverige och internationellt. Du får också reda på vilken typ av laddning som erbjuds.
Vad kostar det att ladda en Plug-In hybrid?
Laddningskostnaden påverkas av en rad olika saker som batteristorlek, dess skick samt var du väljer att ladda. Beroende på elavtal kostar det idag mellan 1,5 och 2 kronor per mil att ladda en plug-in hybrid hemma. Med en räckvidd på 50-60 kilometer innebär det att kostnaden för en full laddning hamnar mellan 7 och 12 kr.
Använder du en publik laddstation blir kostnaden ofta lite högre och kan variera beroende på vilken station du väljer. Dock finns det digitala tjänster som redovisar de olika kostnaderna.
Ladda gratis som kund
Fler och fler företag och butiker erbjuder gratis laddning som ett sätt att locka kunder och profilera sig ur ett miljöperspektiv. Detsamma gäller arbetsgivare som erbjuder anställda gratis laddning för att uppmuntra övergången till mer klimatsmarta transportmedel.
Skadas min Plug-In hybrid om batteriet laddas ur helt?
Batterierna har alltid lite reservkraft kvar, även om batteristatus visar 0 procent. Detta för att förhindra att batteriet tar skada och säkerställa en lång livslängd. Det är dock viktigt att du inte kör slut på el och bensin samtidigt eftersom detta kan medföra att batteriet tar skada.
Hur lång tid tar det att ladda en Plug-In hybrid med 5-6 mils räckvidd på enbart eldrift?
Om du laddar med en vanlig laddbox, exempelvis hemma, tar det ungefär tre timmar innan batteriet är fullt uppladdat.
Vad händer om jag får slut på el i min Plug-In hybrid?
Under vanlig körning så växlar bilen mellan el- och förbränningsmotordrift. Detta för att minimera utsläppen och maximera räckvidden. Vad som händer om batteriet börjar ta slut är att förbränningsmotorn tar över och du kör fortsatt i hybridläge.
Hur fort kan jag köra med enbart eldrift?
Du kan köra upp till 120 km/h med en Kia Optima Sportswagon Plug-In hybrid inställd på enbart eldrift. Dock kan förbränningsmotorn startas vid en kraftig acceleration eller om kupén behöver värmas eller kylas. Klimatanläggningen kan dock stängas av helt.
Kan någon stjäla min laddsladd när jag laddar min Plug-In hybrid?
Nej, plug-in hybriderna från Kia är utrustade med ett stöldskydd som innebär att man inte kan koppla ur laddsladden utan att först ha låst upp bilen med nyckeln.
Hur skaffar jag en laddbox till min plug-in hybrid?
På elsakerhetsverket.se och i broschyren "Ladda elbilen - kan jag ladda hemma?" hittar du information om hur du bör tänka när du laddar din elbil hemma och vilka regler som gäller för att installera en laddpunkt.
Glöm inte ROT-avdraget
Priset för själva laddboxen varierar mellan 5 000 och 12 000 kronor beroende på typ av laddbox. Beroende på var boxen ska placeras och hur befintligt elsystem ser ut hamnar installationskostnaden normalt mellan 2 000 och 10 000 kronor. För arbetskostnaden kan du dock utnyttja ROT-avdraget.
Kia samarbetar med bland andra DEFA och Vattenfall för att kunna erbjuda säkra och prisvärda installationer av laddboxar.
Räckvidd
Hur långt kommer jag med min Plug-In hybrid?
Räckvidden varierar stort mellan olika bilmärken och modeller. Kias Plug-In hybrider hör till dem som har absolut bäst räckvidd. Exempelvis uppgår räckvidden för Kia Optima Sportswagon Plug-In hybrid till som mest 62 kilometer vid eldrift och 1 120 kilometer totalt medan Kia Niro Plug-In hybrid kan köras upp till 58 kilometer på el. Bensinmotorn kan startas även i el-läge för uppvärmning och nedkylning i kupén. På så sätt används batteriet för att förlänga räckvidden, inte för att styra temperaturen i bilen. Vill man undvika att bensinmotorn startas så kan man stänga av luftkonditioneringen, förutsatt att bilen är i elkörläge. Rattvärme och stolsvärme däremot påverkar inte räckvidden.
Hur påverkas räckvidden av yttre faktorer?
Räckvidden för en plug-In hybrid avgörs av en rad faktorer. Med högre hastighet ökar luftmotståndet och bilens elektroniska utrustning tar även kraft från batteriet. Kyla och snö på bidrar också till att minska räckvidden. Bilen rullar trögare och det går åt energi för att värma upp kupén.
Hur många år håller batteriet?
Batteriet i en plug-in hybrid från Kia beräknas hålla under bilens hela livslängd. EV-batteriet omfattas dessutom av vår sjuåriga nybilsgaranti.
Omfattas även batteriet av Kias nybilsgaranti?
Kias sjuåriga nybilsgaranti omfattar även EV-batteriet. Garantin gäller då kapaciteten försämrats till mindre än 70 % av EV-batteriets ursprungliga kapacitet under garantiperioden. Denna garanti täcker reparationer eller utbyte till ett nytt eller reparerat EV-batteri för att uppnå minst 70 % kapacitet jämfört med EV-batteriets ursprungliga kapacitet.
Miljö och återvinning
Hur påverkar en Plug-In hybrid miljön?
Statistik från Trafikverket visar att de nya personbilar som registrerades under 2017 i genomsnitt släpper ut 123 gram koldioxid per kilometer. Motsvarande genomsnitt för plug-in hybrider som drivs av kombinationen el och bensin är 41,3 gram koldioxid per kilometer.
Ladda klimatsmart
Kia Niro Plug-In hybrid och Optima Plug-In hybrid tillhör de mest bränsleeffektiva plug-in hybriderna på marknaden, med utsläppsnivåer på 29 respektive 33 gram koldioxid per kilometer. Den totala klimatpåverkan som en plug-in hybrid står för beror också på vilken sorts el du laddar den med. Med ursprungsmärkt och förnybar el, exempelvis från vattenkraft, vindkraft eller solkraft så minskas det totala klimatavtrycket avsevärt.

Hybrid
2 km
-
-
86
3,7 (l / 100km)
1,56
Hybrid
Elbil
En hybridbil har precis som en plug-in hybrid både en elmotor och en förbränningsmotor. Skillnaden är att hybriden har ett mindre batteri som inte kan laddas upp via en extern strömkälla. Batteriet laddas helt enkelt upp när du kör.
Ett fullgott alternativ
Även om en hybridbil släpper ut mindre koldioxid än en traditionell bil med endast förbränningsmotor, släpper den ut mer än en plug-in hybrid. Kia Niro Hybrid släpper ut 86 gram koldioxid per kilometer, vilket är omkring 30 procent mindre än en genomsnittlig personbil.
Köpa och äga
Hur fungerar bonus-malus?
Den 1 juli 2018 infördes det nya skattesystemet för bilar kallat bonus-malus. Detta gäller nya bilar som har tagits i bruk efter den 1 juli 2018 och innebär i korthet att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus medan fordon med högre utsläpp får en högre fordonsskatt.
Bilar med utsläpp upp till 60 gram koldioxid per kilometer får ta del av bonusen, där nollutsläpp resulterar i den högsta bonusen på 60 000 kronor. Bonusen avtar sedan I takt med att utsläppsnivåerna ökar.
Under brytgränsen
Ett köp av Kia Niro Hybrid berättigar i dagsläget inte till någon bonus, men köparen drabbas heller inte av förhöjd skatt, då bilens utsläpp har god marginal till brytgränsen på 95 gram koldioxid per kilometer.
Vad är förmånsvärdet på en hybridbil?
När du köper en hybridbil så sänks förmånsvärdet till samma nivå som en jämförbar bil som drivs enbart på traditionella bränslen. Förmånsvärdet för Kia Niro Hybrid är i december 2018 från 1 274 kronor.
Vad kostar service för en hybridbil?
Kia Niro Hybrid har ett serviceintervall på 12 månader eller 1 500 mil, vilket som först inträffar. Kostnaden är jämförbar med servicen av en bil med traditionell framdrivning.
Laddning
Hur laddas min hybrid?
En hybrid laddas inte med en extern strömkälla. Den laddas automatiskt under körning. Bilen återvinner också energi vid till exempel inbromsningar.
Vad händer om jag får slut på el i hybridbil?
Om batteriet tar slut så drivs bilen enbart med förbränningsmotorn. Den laddar då även batteriet och elmotorn aktiveras när batteriet uppnått tillräcklig styrka.
Hur påverkas laddning och kapaciteten på batteriet av kyla?
Om det är riktigt kallt ute så kan det ta lite längre tid att ladda batteriet samtidigt som det kan laddas ur något snabbare.
Hur hög hastighet kan jag hålla med enbart eldrift?
I teorin kan Kia Niro Hybrid uppnå maximal hastighet i hybridläget, men batteriet laddas ur snabbare med högre hastighet och vid kraftig acceleration.
Räckvidd
Hur långt kommer jag med min hybridbil?
Elmotorn i en hybridbil avlastar förbränningsmotorn vilket sänker bilens bränsleförbrukning och ökar räckvidden. Hur långt du kommer är dock helt beroende på hur ekonomiskt du kör och hur stor bränsletanken är.
Hur påverkas räckvidden av yttre faktorer?
Om det till exempel är mycket snö ute så blir det trögare för hjulen att rulla. Då ökar förbrukningen av både el och bränsle något. Räckvidden kan därför, precis som för en bil med enbart förbränningsmotor, minska vid sträng kyla.
Omfattas även batteriet av Kias nybilsgaranti?
Ja, Kias nybilsgaranti på sju år omfattar även EV-batteriet. Garantin gäller bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. För bilar som används i kommersiellt bruk, exempelvis taxibilar, förkortas garantitiden.
Nybilsgarantin följer även med bilen och kvarvarande garanti övergår till dess nya ägare efter en försäljning. Detta är en av många anledningar till varför Kias bilar har ett så högt andrahandsvärde.
Kan man åka lika långt med en elbil som fossilbil?
En av de absolut största fördelarna med en hybridbil är att den drar mindre bränsle och har en längre räckvidd. Den släpper också ut mindre koldioxid än en traditionell bil.
Miljö och återvinning
Hur påverkar en hybridbil miljön?
När en hybridbil kör på enbart eldrift släpper den inte ut någon koldioxid alls. När du kör både på el och fossilbränsle så släpper den ut koldioxid, men mindre än en traditionell bil.

Mildhybrid
Vid uppstart
-
-
152
5,8 (l / 100km)
0,44
Mildhybrid
Mildhybriden har introducerats på bred front. Det är en bil som kombinerar en dieselmotor med ett 48 volts elsystem och en mindre elmotor. Fördelarna med detta är bland annat ett högre vridmoment samt lägre utsläpp av koldioxid jämfört med en renodlad diesel- eller bensinbil.
Lägre utsläpp och effektiv rening
Med en mildhybrid kan bränsleförbrukningen minska med upp till 4 procent. Minskningen är inte lika stor som för exempelvisen hybridbil, men i kombination med den nya tekniken för avgasrening som exempelvis återfinns i Kia Sportage 2.0 CRDi MHEV, så kan även utsläppen av kväveoxider reduceras med upp till 90 procent, vilket ökar miljövinsterna avsevärt.
Köpa och äga
Hur fungerar bonus-malus?
Den 1 juli 2018 infördes det så kallade bonus malus-systemet som ersatte det tidigare miljöbilssystemet. Det nya systemet innebär att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus och fordon med högre utsläpp bestraffas med en högre fordonsskatt. Systemet gäller bara nya bilar som har tagits i bruk efter den 1 juli 2018.
Bilar som släpper ut mellan 0 och 60 gram koldioxid per kilometer får ta del av bonusen, medan den som köper en bil med utsläpp över 95 gram per kilometer får betala en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att bilen tagits i bruk.
En mildhybrid släpper ut mer koldioxid än en Plug-In hybrid eller hybrid. För vår mildhybrid Kia Sportage 2.0 CRDi MHEV AUT AWD innebär det i dagsläget att köparen får betala en årlig fordonsskatt på 7 639 kronor under de första tre åren. Efter år tre sänks skatten till 3 567 kronor per år.
Var kostar service för en mildhybrid?
Servicekostnaden för en mildhybrid från Kia är ungefär samma som för våra bilar med traditionell drift.
Kan man få bidrag för mildhybrider?
Nej, utsläppsnivåerna för en mildhybrid berättigar idag inte till någon bonus enligt det nya bonus malus-systemet.
Laddning
Hur laddas min mildhybrid?
Mildhybriden laddas precis som en vanlig hybrid medan du kör. Den kan också ta tillvara på energi, exempelvis vid en inbromsning, och omvandla den till elektricitet.
Räckvidd
Hur långt kommer jag med min mildhybrid?
En mildhybrid hjälper primärt till vid start och omkörningar. Genom att elmotorn hjälper till att sänka förbrukningen kommer du längre med en mildhybrid än med motsvarande fossildrivna bil.
Hur påverkar yttre faktorer räckvidden för en mildhybrid?
Om det till exempel är mycket snö ute så blir det trögare för hjulen att rulla. Då ökar förbrukningen av både el och bränsle något. Räckvidden kan därför, precis som för en bil med enbart förbränningsmotor, minska vid sträng kyla.
Omfattas även batteriet av Kias nybilsgaranti?
Ja, Kia har en sjuårig nybilsgaranti som omfattar även batteriet. Garantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantitiden är dock kortare för bilar som används i kommersiellt bruk, som exempelvis taxibilar.
Samtidigt följer nybilsgarantin med bilen. Eventuell kvarvarande garanti övergår alltså till nästa ägare vid en försäljning vilket är en av anledningarna till att bilar från Kia har ett så högt andrahandsvärde.
Kan man åka lika långt med en mildhybrid som fossilbil?
Eftersom elmotorn i en mildhybrid sänker bränsleförbrukningen kommer du längre med en mildhybrid, än vad du gör med motsvarande fossildrivna bil.
Miljö och återvinning
Hur påverkar en mildhybrid miljön?
Tack vare mildhybridtekniken minskar bränsleförbrukningen med upp till fyra procent jämfort med en konventionell bil. Det innebär att en mildhybrid släpper ut mer koldioxid än en vanlig hybrid. Men i kombination med den nya tekniken för avgasrennig (SCR) i tex. Kia Sportage 2.0 CRDi MHEV, så reduceras även utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till 90% vilket förbättrar miljövinserna avsevärt.
Hur mycket CO2 släpper en mildhybrid ut?
Utsläpp Kia Sportage 2.0 CRDi MHEV AUT AWD 152 gram CO2/km, 11,4 mg NOx/km

* Blandad körning
** T.ex DC laddstation minst 50 KW; AC Laddbox 230V/16A
*** AC Laddbox 230V/16A; ICCB 230 V/8-10 A

Elbilar

 • Helt nya Kia e-Soul

  Helt nya Kia e-Soul

  Helt nya Kia e-Soul - en eldriven crossover med kaxig design som har en förfinad elektrisk drivlina med ett 64 kWh vätskekylt batteri för upprepade snabbladdningar och en räckvidd på upp till 452 km. En elbil utöver det vanliga.

  • 10,25 tum stor pekskärm
  • Fyra olika körlägen: Eco, Comfort, Sport och Eco+
  • ”Shift-by-wire”-växelväljare
  • 7 års garanti som även gäller EV-batteriet
  • Harman Kardon® Ljudsystem
  • Telematiksystem

 • Kia e-Niro

  Kia e-Niro

  Kia e-Niro är en efterlängtad nyhet med innovativ design och en räckvidd på upp till 455 km på en laddning. Kia e-Niro blev utsedd till Årets Familjebil 2018 av tidningen Motorföraren.

  • Elmotor på över 200 hästkrafter
  • Lastutrymme på hela 451 liter
  • Aktivt filövervakningssystem
  • Adaptiv farthållare
  • 7 års nybilsgaranti som även gäller EV-batteriet

Plug-In Hybrider

 • Kia Niro Plug-In Hybrid

  Kia Niro Plug-In Hybrid

  När Kia Niro Plug-In Hybrid vann Teknikens Världs stora bilpris 2018 kom det inte som en överraskning. Med sin blandning av ekonomi, flexibilitet och körglädje har den tagit den svenska marknaden med storm.

  • Upp till 58 km på el
  • Dragvikt på upp till 1300 kg
  • Trådlös laddning av smartphone
  • 7 års nybilsgaranti som även gäller EV-batteriet
  Läs mer om Plug-In Hybrider

 • Kia Optima SW Plug-In Hybrid

  Kia Optima SW Plug-In Hybrid

  Med smart teknik, generösa utrymmen, körglädje och en räckvidd på upp till 62 kilometer i på el har Kia Optima Plug-In Hybrid fått ett fantastiskt mottagande. Man skulle kunna säga att den blivit lite av en svensk folkhems-plug-in.

  • Autobroms med fotgängarskydd
  • Parkeringsassistans
  • Informationsdisplay som visar energiflöde och effektivitet
  • Aktivt filövervakningssystem
  • 7 års nybilsgaranti som även gäller EV-batteriet
  Läs mer om Plug-In Hybrider

Hybrider

 • Niro Hybrid

  Niro Hybrid

  Kia Niro Hybrid är ovanligt rymlig för sin klass med ett generöst lastutrymme. De praktiska crossover-egenskaperna ger dig bland annat en dragvikt på upp till 1300 kg. Mer än de flesta hybrider som erbjuds på marknaden idag.

  • Baksäte som kan fällas 60/40
  • 427 liter bagageutrymme
  • Lågt luftmotstånd på endast 0,29 Cd
  • Parallella hybridsystem
  • 7 års nybilsgaranti som även gäller EV-batteriet
  Läs mer om Hybrider

Se vår satsning på laddbara bilar

Se svenska reklamfilmerna för helt nya Kia e-Soul och nya Kia e-Niro med budskapet: Framtiden i våra händer. De utspelar sig båda i skogarna och sjöarna utanför idylliska Nora. Passa även på att ta en titt på den internationella versionen av nya Kia e-Niro där skådeplatsen är ett backigt alperna.

 • Framtiden i våra händer

 • Framtiden i våra händer

 • Helt nya Kia e-Niro

Miljö & Återvinning

Vad gör Kia för en bättre miljö?Fabrikerna som producerar elbilar släpper ut koldioxid under tillverkningen. Kia arbetar dock globalt med att minska växthusgaser från våra fabriker. Målet är att utsläppen ska vara 30 procent lägre 2020 jämfört med 2008. Dessutom lanserar Kia under de kommande åren flera nya bilar där elektrifieringen gör det möjligt att sänka de lokala utsläppen. I Sverige försöker vi bidra med det vi kan, ett exempel på det är att de flesta av våra anställda själva kör el- eller hybridbil. För att det ska fungera har vi byggt laddstolpar vid våra kontor. Kia fortsätter att satsa stort på elektrifiering och alternativa drivkällor. Hela 16 elektrifierade bilmodeller kommer att erbjudas till 2025; fem nya hybrider och laddhybrider, fem nya rena elbilar samt en bränslecellsbil (FCEV) som lanseras 2020. Förutom elektrifierade bilar så implementerar vi en ny teknik för avgasrening på våra dieselbilar, SCR som gör det möjligt att reducera utsläppen av kväveoxider (NOx) med upp till 90%. Tekniken innebär att man tillför en vätska till avgaserna som neutraliserar NOx-utsläppen.
Var återvinns bilarna?Vi lever på ett jordklot med begränsade resurser och därför är det avgörande för framtiden att vi återvinner så mycket som möjligt av de material vi använder. Det är inget unikt för bilbranschen men heller inget vi kan, eller vill, slippa undan. Idag återvinner vi våra bilar till 95 procent. Det som räknas till farligt avfall och i dagsläget inte kan återvinnas deponeras. Vad krävs av mig som bilägare ? Enligt miljöbalken har bilägaren ett ansvar att säkerställa att bilen förvaras på korrekt sätt och inte riskerar att på sikt stå och rosta och läcka miljöfarliga ämnen. Därför har man som bilägare skyldighet att förvara bilen korrekt eller lämna in den för skrotning. Vi som producenter har en skyldighet att informera om mottagningsställen samt säkerställa att det är kostnadsfritt för bilägaren att lämna in bilen där. Vi, producenter, som är medlemmar i branschorganisationen BilSweden har byggt upp ett nät av mottagningsställen i Sverige via Bilretur. På Bilreturs hemsida kan man som bilägare se vart närmaste mottagningsställe finns och mer matnyttig information kring återvinning av sin bil. Vilka nya utmaningar skapas när elbilarna blir fler? Batterierna i en el- eller hybridbil ställer större krav på oss. Dels innehåller de viktiga metaller, och dels omfattas de av höga säkerhetskrav . Idag är hanteringen kostsam men den tekniska utvecklingen går framåt inom detta område för att göra det ännu mera kostnadseffektivt.

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet på den här sidan skall vara uppdaterat och korrekt vid publiceringstillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella felskrivningar eller tekniska fel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden. Bensinmotorn på plug-in hybrider kan startas även i el-läge för uppvärmning och nedkylning i kupén. På så sätt används batteriet för att förlänga räckvidden, inte för att styra temperaturen i bilen. Vill man undvika att bensinmotorn startas så kan man stänga av luftkonditioneringen, förutsatt att bilen är i elkörläge. Rattvärme och stolsvärme däremot påverkar inte räckvidden. Transportstyrelsen beslutar om utbetalning av klimatbonus enligt bonus malus-modellen. För mer info se transportstyrelsen.se När vi beräknar förmånsvärdet baseras uträkning på en marginalskatt på 50%, 2018.