Go to content

  1. Home
  2. Köpa
  3. Bygg din Kia

Bygg din Kia

Konfigurator - KMD
Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP och de relevanta värdena översätts tillbaka för att möjliggöra jämförbarhet i NEDC, i enlighet med förordningarna EG 715/2007, EU 2017/1153 och EU 2017/1151. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmönster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvals-utrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen.
Läs mer om NEDC och WLTP