Go to content

Dla Klientów Indywidualnych – Rok prod. 2018

kia-for-you

a) Kredyt 50/50 prawdziwe 0%

RRSO 0%. Całkowita kwota do zapłaty 50 100 zł płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej. Kalkulacja sporządzona dla modelu Kia Sportage w cenie 100 200 zł, z wpłatą własną 50 100 zł.

b) Kredyt Niska Rata od 5,44%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt Niska Rata wynosi 7,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 73 100 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 91 334,52, oprocentowanie stałe 5,44%, całkowity koszt kredytu 18 234,52 zł (w tym: prowizja 4 386,00 zł, odsetki 13 848,52 zł), 71 miesięcznych rat równych w wysokości 1 268,54 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 268,18 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt Niska Rata na zakup nowego pojazdu w cenie 95 300 zł, z wpłatą własną 22 200 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu.

c) Kredyt ratalny z obniżonym oprocentowaniem od 3,19%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 6,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 73 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 89 926,95 zł, oprocentowanie stałe 5,39%, całkowity koszt kredytu 16 926,98 zł (w tym: prowizja 2 920,00 zł, odsetki 14 006,98 zł), 74 miesięczne raty równe w wysokości 1 199,03 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 198,76 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 98 200 zł, z wpłatą własną 25 200 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu.

kia-for-you

Dodatkowy upust pod warunkiem kredytu na auto w BGŻ BNP Paribas.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 8,53%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 43 600 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 55 051,28 zł, oprocentowanie stałe 6,79%, całkowity koszt kredytu 11 451,28 zł (w tym: prowizja 1 744 zł, odsetki 9 707,28 zł), 68 miesięcznych rat równych w wysokości 797,84 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 798,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08 maja 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 67 000 zł, z wpłatą własną 23 400 zł oraz zabezpieczeniem kredytu w postaci przewłaszczenia kredytowanego pojazdu.

kia-for-you

a) Kredyt 50/50 prawdziwe 0%

RRSO 0%. Całkowita kwota do zapłaty 50 700 zł płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej. Kalkulacja sporządzona dla modelu Kia Optima w cenie 101 400 zł, z wpłatą własną 50 700 zł.

b) Kredyt Niska Rata od 5,24%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt Niska Rata wynosi 7,45%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 80 900 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 100 695,74 zł, oprocentowanie stałe 5,24%, całkowity koszt kredytu 19 795,74 zł (w tym: prowizja 4 854,00 zł, odsetki 14 941,74 zł), 72 miesięczne raty równe w wysokości 1 379,39 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 379,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt Niska Rata na zakup nowego pojazdu w cenie 105 500 zł, z wpłatą własną 24 600 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu.

c) Kredyt ratalny z obniżonym oprocentowaniem od 3,09%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu wynosi 6,67%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 80 900 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 99 038,56, oprocentowanie stałe 5,19%, całkowity koszt kredytu 18 138,56 zł (w tym: prowizja 3 236,00 zł, odsetki 14 902,56 zł), 74 miesięczne raty równe w wysokości 1 320,51 ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 320,82 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10 maja 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 105 600 zł, z wpłatą własną 24 700 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu.

Pakiet Serwisowy o wartości około 2 500 zł.
Pakiet serwisowy nie obejmuje silnika 2.0 T 245 km.

Pakiet Serwisowy o wartości około 2 800 zł.
Dla silnika 2.0 T 245 KM. Limit przebiegu 40 000 tys. km.

Zapytaj o ofertę

Noty prawne

Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Kia Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi, na podstawie odrębnego porozumienia z KIA Motors Polska Sp. z o.o., będącym pośrednikiem kredytowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.