Go to content

KOMFI Bytom

  1. Home
  2. Świat Kia
  3. O Firmie Kia
  4. Kodeks Zgodności Kia
  5. Kodeks Zgodności Kia

Kodeks Zgodności Kia

Co to jest?

  • Kodeks Zgodności dotyczy dokonywania właściwego wyboru w konkretnej sytuacji. Nasze postępowanie ma kluczowe znaczenie dla kultury zgodności, która promuje uczciwe i etyczne prowadzenie naszej działalności. Takie postępowanie jest korzystne dla naszych klientów, globalnej społeczności, firmy Kia i jej pracowników. Kultura zgodności pomaga nam wypełniać nasze zobowiązania moralne i prawne jako globalne przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie.

    Aby uzyskać taką kulturę, potrzebne jest pokierowanie w celu podejmowania właściwych działań ‐ tego dotyczy Kodeks Zgodności Kia.