Go to content
 • UEFA Europa League Trophy Tour, Driven by Kia

  #LiftYourInspiration

  Konkurranseregler
  Introduksjon
  1. Regler for Kia Bil Norges konkurranse “Trophy Tour”. Ved å delta godtar du reglene.
  2. Du kan vinne offisielle UEFA Europa League og Kia premier. Ingen kjøp er nødvendig.
  3. Konkurransen starter 8. Mars 2021 og varer til og med 15. April 2021. Svar som kommer inn etter denne dato vil ikke kunne trekkes ut i konkurransen.

  Kvalifisering
  4. Alle som bor i Norge, og som er 18 år eller eldre, kan delta i konkurransen.
  5. Ansatte i Kia Bil Norge, deres nærmeste familie, og ansatte hos Kia forhandler kan ikke delta i konkurransen
  6. Kun en oppføring / ett svar per person. Alle som evt bruker flere kontoer, er ikke kvalifiserte.

  Hvordan delta
  7. Delta i konkurransen ved å svare i konkurranseposten på Kia Bil Norges facebookside.
  a. Lik posten
  b. Benytt hashtag #LiftYourDream
  8. Det er gratis å delta i konkurransen, og man er ikke forpliktet til å kjøpe noe for å delta.
  Premier

  9. Premier som deles ut er :
  a. UEFA Europa League Replica Fotballer
  b. Mini UEFA Europa League Footballs
  c. Official UEFA Europa League Matchballs
  d. Ansiktsmasker
  Premiene er tilgjengelige ved konkurransestart. Hendelser utenfor Kias kontroll som gjør at selve premietrekningen eller tildeling av premier er umulig kan forekomme. Følgelig kan Kia variere eller endre premietrekningen etter eget skjønn.
  10. Premien deles ut til vinner trukket i konkurransen. Vinner kan ikke overføre premien til andre.
  11. Vinneren er ansvarlig for evt. skattlegging av premie.

  Trekning av vinner
  12. Vinneren trekkes vilkårlig ut fra de tilgjengelige og riktige svarene, og varsles via melding på facebook.
  13. Premietrekningen skjer 19. April 2021, og er endelig.
  14. Svarer ikke vinner innen 7 dager kan Kia trekke tilbake premien og evt. trekke ny vinner.

  Personvern
  15. Personlige data som kommer inn inkluderer kun brukernavn på sosiale medier (@).
  16. Deltagernes personlige data vil kun brukes til å trekke premier i konkurransen.
  17. Kia vil behandle personlige data som sendes inn av deltagere i henhold til personvernregler, tilgjengelig her: https://www.kia.com/no/personvern/

  Publisitet
  18. Vinner kan bli pålagt eller spurt om å delta i rimelig publisitet knyttet til premietrekningen uten ytterligere belønning.
  19. Vinneren og deltakere må ikke gjøre noe som, etter Kias rimelige mening, kan bringe Kia eller andre profesjonelt tilknyttet premietrekningen, i vanry før, under eller etter premietrekningen.

  Ansvarlig
  20. Kia Bil Norge er ansvarlig for konkurransen og premietrekningen, og beslutninger rundt alle aspekter ved konkurransen er endelige.
  21. Kia forbeholder seg retten til å nekte å tildele premie til personer de med rimelighet mener er i strid med vilkårene. I slike tilfeller forbeholder Kia seg også retten til å avvise allerede tildelte premier og kreve retur eller tilbakebetaling for verdien av premiene som tildeles deretter. Kia kan tildele premien igjen etter eget skjønn, men er ikke forpliktet til å gjøre det.