Go to content

Change the language :

Autobedrijf G. Braber B.V. EDE

Contact
 1. Home
 2. UVO Connect Legal Notice

Privacyverklaring - UVO App

 • 1. Inleiding

  Deze Privacyverklaring van Kia UVO Connected GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, ("Kia" , "wij" , "ons" of onze)is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van Kia UVO diensten ("App-diensten") via de UVO app ("UVO App"). Wij bij Kia nemen uw privacy uiterst serieus en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensverwerking en privacy.

  Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten. Wij zullen de wijzigingen op onze websites en/of op de UVO App publiceren.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke

  Verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de levering van de App-diensten is Kia UVO Connected GmbH.

 • 3. Contactpersoon en Functionaris voor Gegevensbescherming

  3.1 Voor vragen over of in verband met deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van een of meer van uw rechten kunt u contact opnemen met ons klantenservicecentrum:

  Kia UVO Connected GmbH
  Email: info@kia-uvo.eu
  Ordinary mail: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Phone: +49 8007773044

  3.2 kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

  Email: dpo@kia-uvo.eu
  Postadres: Functionaris voor Gegevensbescherming, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland

 • 4. Doeleinden, Rechtsgrond en Categorieën van Gegevens

  In verband met de App-diensten verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover het verzamelen en verwerken daarvan noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst voor het verlenen van de App-diensten (art. 6 lid 1 onder b AVG), of ten behoeve van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG). Voor meer informatie over de App-diensten verwijzen wij naar de dienstenomschrijving in de Gebruiksvoorwaarden UVO App. De (persoons)gegevens beschreven onder 4.1 t/m 4.12 hieronder worden rechtstreeks verzameld uit UVO App en verwerkt in verband met de App-diensten.

  We zullen de App-diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden, analyseren we automatisch de gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor verbetering te identificeren.
  De gegevens omschreven onder 4.1. t/m 4.12 hieronder zijn nodig om de App-diensten te kunnen verlenen. Zonder de desbetreffende informatie kunnen de App-diensten niet worden verleend.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor andere doeleinden als wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (zoals doorgifte aan de rechter of aan justitiële autoriteiten), indien u hebt ingestemd met de desbetreffende verwerking, of indien de verwerking anderszins rechtmatig is op grond van het toepasselijk recht. Indien verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u, waar dat gepast is, aanvullende informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in verband met de App-diensten, tenzij wij u anderszins uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van die geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

  Indien een andere persoon de UVO App gebruikt die verbonden is met hetzelfde voertuig als u, dan kan de andere gebruiker de locatie van het voertuig zien door gebruik te maken van de UVO App (via de 'Vind Mijn Auto' dienst) zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Dit is alleen mogelijk binnen een drie kilometer radius van de huidige locatie van het voertuig. Echter, de andere gebruiker kan geen toegang krijgen tot uw live routes.

  4.1 Aanmeldproces voor de UVO App:
  Om de UVO App te gebruiken moeten gebruikers zich aanmelden. Om een link te creëren tussen het apparaat van de eindgebruiker waarop de UVO App is geïnstalleerd en de respectievelijke auto vereist verificatie.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst: e-mailadres, naam, wachtwoord, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, verificatie PIN, Auto ID, activatiecode.

  4.2 Inlog proces:
  Om de UVO App diensten te gebruiken moeten gebruikers inloggen. Na het inloggen, kunnen gebruikers hun voertuigen toevoegen en gebruikmaken van de UVO-diensten. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: e-mail en wachtwoord.

  4.3 Klimaatbeheersing op Afstand: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand de airconditioning van hun elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de UVO App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (airconditioning status, status van de motor, deur/kofferbak/motorkap open / gesloten).

  4.4 Opladen op Afstand De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de UVO App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VVIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie statusinformatie van het voertuig (airconditioning status, status van de motor, status van de deur/kofferbak/motorkap open / gesloten, bandenspanning, oliepeil, laadinformatie, informatie over de oplaadreserve, oplaadtijd, informatie over het type oplaadstekker).

  4.5 Versturen naar de auto: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om een plaats van interesse (PVI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt de Gebruiker in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegeven noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de plaats van interesse (PVI).

  4.6 Vind mijn Auto: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om het voertuig te lokaliseren. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de UVO App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, GPS gegevens, datum en tijdsaanduiding.

  4.7 Mijn Reizen: De App-dienst verschaft een samenvatting van iedere reis met datum en tijd, gemiddelde en maximum snelheid, afgelegde afstand en reistijd.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, GPS gegevens, datum en tijdsaanduiding, reisinformatie (afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid, totaal brandstofverbruik, totaal vermogen verbruik, elektriciteitsverbruik, reistijd, opwarmtijd, gemiddelde kilometrage, gemiddelde levensduur).

  4.8 Voertuigstatus: De App-dienst presenteert de Gebruiker de volgende voertuiginformatie in de UVO App:

  (a) Status van de deuren: gesloten / open

  (b) Status van de kofferbak / motorkap : gesloten / open (c) Status van klimaat: aan / uit

  (d) (d) Laadtoestand van de batterij, status van de oplaadstekker, laadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verzameld voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, status van de deur/kofferbak/raam/motorkap open / gesloten, status van de bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem/motorolie); voor elektrische voertuigen bovendien: informatie over het opladen, informatie over de oplaadreserve, informatie over de laadtijd, informatie over het type laadstekker).

  4.9 Voertuigrapport: De Gebruiker ontvangt een rapport in de UVO App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. De Gebruiker is geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS gegevens, VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (motorstatus), informatie over rijgedrag (snelheidsinformatie (maximum en gemiddelde snelheid), informatie over de acceleratiestatus, gereden afstand, batterijverbruik informatie (voor elektrische voertuigen)).

  4.10 Diagnose van het Voertuig: Levering van een geautomatiseerde diagnostische App-dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt de Gebruiker een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, kilometerstandinformatie, resultaten van de DPC-scan, GPS gegevens, informatie over de status van het voertuig (toestand van de airconditioning, status van de motor, status van de deur/koffer/kofferbak/raam/motorkap open / gesloten, status van de bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, rem/motoroliestatus, batterijstatus).

  4.11 Voertuig-waarschuwing: Het opzetten van een waarschuwingskennisgevingssysteem. Wanneer het venster geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt de gebruiker een melding in de UVO App.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (status van de deur/kofferbak/raam/motorkap open / gesloten).

  4.12 Inbraakalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een inbraakalarminstallatie): Terbeschikkingstelling van een alarmmeldingssysteem. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, zal de Gebruiker een melding ontvangen die wordt weergegeven in de UVO App.

  Voor dit doeleinde worden noodzakelijkerwijs de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometerteller, informatie over de status van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, de status van deur/kofferbak/raam/motorkap open / gesloten, bandenspanning, versnelling/zitting, brandstofniveau, rem/motoroliestatus).

  4.13 VCRM gegevens: Door het activeren van "Product/Dienst verbetering" worden, op basis van uw toestemming, gegevens over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig door ons verwerkt om de product- en dienstkwaliteit te verbeteren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken door de betreffende knop te deactiveren. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die eraan voorafgaat. Zodra de gegevens zijn verzameld en naar onze servers zijn verzonden, zullen wij deze binnen 7 dagen anonimiseren. Voor de activering van "Product/Dienst verbetering" is ook de activering van "GIS" noodzakelijk vanwege technische redenen.

  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming: Informatie over de status van het airconditioningsysteem, informatie over de status van de batterij, informatie over technische en stabiliteitsgerelateerde systemen, informatie over het gebruik en de status van het dashboard, informatie over airconditioning en verwarming, informatie over de status van de motor, de rem en de aandrijving, functiegerelateerde statusinformatie, informatie over het versnellingsbak en het verbruik, informatie over het waarschuwings- en hulpsysteem, informatie over het stuur- en bandensysteem, informatie over de motor en het laadsysteem, elektrische voertuigen (EV)-specifieke informatie over gebruik en de status van het voertuig, multimedia-gerelateerde gebruiks- en statusinformatie, alsmede GPS en snelheidsinformatie.

 • 5. Uw rechten

  Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor die intrekking onverlet.

  Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken, wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens.

  Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten beperkt kunnen zijn op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

  5.1 Recht van inzage: U kunt het recht hebben om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, wanneer dat het geval is, om inzage te verzoeken in die persoonsgegevens. De informatie waarin u inzage kunt krijgen omvat - onder meer - de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en uw recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van andere personen.

  U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

  5.2 Recht op rectificatie: U kunt recht hebben om van ons rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

  5.3 Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht zijn die persoonsgegevens te wissen.

  5.4 Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.

  5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en kunt u het recht hebben die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.

  5.6 Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en is het mogelijk dat wij verplicht zijn de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met die direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor die doeleinden.

  5.7 Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands overlijden: U heeft het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te zijner tijd op de hoogte zal stellen van uw instructies.

 • 6. Ontvangers en categorieën van ontvangers

  Elke inzage in uw persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie.
  Kia kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden doorgeven aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers:

  Private derden – Al dan niet gelieerde andere private instanties dan wij die, al dan niet samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen.

  Zo moeten wij voor de levering van de App-diensten gegevens doorgeven bijvoorbeeld aan onze verwerkers - zie hieronder. Voor deze technische dienst maken wij gebruik van telecommunicatiediensten die worden geleverd door telecommunicatie-providers (op dit moment Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Duitsland).

  Verwerkers – Bepaalde, al dan niet gelieerde, derden kunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor verwerking ten behoeve van Kia op grond van passende aanwijzingen voor zover dat noodzakelijk is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de waarborging van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen te verwerken.

  - Verwerkers voor de App-diensten zijn Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland en Hyundai MnSoft Inc., 74, Wonhyoro, Yongsan-gu, Seoul, Korea.
  - De verwerkers voor callcenterdiensten zijn aan Kia gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in de EU/EER.

  Overheidsautoriteiten, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke instanties zijn , zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

 • 7. Grensoverschrijdende gegevensdoorgifte

  Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander niveau van bescherming kan bieden dan de wetgeving in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt. Voor gegevensdoorgifte naar die ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende waarborgen, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten voor gegevensdoorgifte zoals vastgesteld door de Europese Commissie (bijvoorbeeld Modelcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of het treffen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de desbetreffende maatregel die wij hebben getroffen is verkrijgbaar via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor onder 3.2).

 • 8. Bewaartermijn

  8.1. Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken zullen wij die uit onze systemen en/of administratie wissen en/of stappen nemen om ze te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer kan worden achterhaald op basis van die gegevens (tenzij wij uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- of regelgeving die op Kia van toepassing is; zo kunnen persoonsgegevens die zijn opgenomen in overeenkomsten, mededelingen en zakelijke correspondentie vallen onder wettelijke bewaarvoorschriften die kunnen bepalen dat ze moeten worden bewaard gedurende een periode van maximaal 10 jaar).

  Voor zover er geen bewaartermijn geldt op grond van wet- of regelgeving, worden alle persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de levering van de App-diensten in de regel onmiddellijk na afronding van de leveringshandeling van de individuele App-diensten verwijderd of geanonimiseerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden:

  Inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar).

  8.2 Account beëindigen: Indien u besluit uw gebruik van de App-diensten te beëindigen (bijvoorbeeld door het instellen van de desbetreffende voorkeur in de UVO App), worden alle persoonsgegevens gerelateerd aan uw UVO account verwijderd, tenzij daarvoor bewaartermijnen gelden (zie hiervoor onder 8.1).

  8.3 Account resetten: Uw UVO account kan worden gereset door het instellen van de desbetreffende voorkeur (bijvoorbeeld in de UVO App). Na het resetten van uw UVO account wordt u uitgelogd bij de UVO App en moet u opnieuw de inlogprocedure doorlopen of inloggen met andere gebruikersgegevens als u de App-diensten wilt gebruiken.

 • 9. Offline-modus

  U kunt ervoor kiezen een Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende voorkeur. In de Offline-modus zijn alle UVO-functies uitgeschakeld en worden er geen persoonsgegevens, in het bijzonder geen locatiegegevens (GPS), verzameld.

 • 10. Wijzigingen op grond van lokaal recht

  De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing:

  Nederland

  Artikel 8.1 zal als volgt worden gewijzigd:

  De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures). • Laatst gewijzigd: 17-05-2019