Go to content

Change the language :

Autobedrijf de Beer B.V.

 1. Home
 2. Service
 3. Diensten onderweg
 4. Connected Services
 5. Privacy Statement Connected Services

Privacy Statement Connected Services

 • 1. Inleiding

  1.1.   Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van Kia Connected Services (" Diensten ") via de MijnKia App. De verwerkingsverantwoordelijke is Kia Nederland B.V. (" Kia "). Kia neemt uw privacy uiterst serieus en zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

  1.2.   Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten. Wij zullen de wijzigingen op onze websites en/of op de MijnKia App publiceren. Dit Privacyverklaring is niet van toepassing op de Kia UVO-diensten.

 • 2. Definities

  2.1.   Diensten: de Kia Connected Services, waaronder Voertuiginformatie, Onderhoudsmanagement, Parkeren en terugvinden, Tanken, Ongeval en pech, Rittenhistorie en Serviceafspraak maken, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden voor Connected Services;

  2.2.   Eindgebruikerstoestel: een iOS of Android-toestel waarop de Klant de MijnKia App heeft geïnstalleerd;

  2.3.   Gebruikersaccount: het MijnKia-account in de online MijnKia-omgeving van de Klant;

  2.4.   Klant: de bestuurder van een Kia-voertuig, ingelogd met zijn Gebruikersaccount in de MijnKia App;

  2.5.   Kia Connected Adapter: de adapter die door de Kia Connected Partner ingebouwd wordt in het voertuig van de Klant;

  2.6.   Kia Connected Partner: de dealer of reparateur binnen het Kia-dealernetwerk;

  2.7   KIW provider: Kia Internationale Wegenhulpgarantie provider;

  2.8.   Voertuiggegevens: gegevens over het voertuig zoals beschreven in 5.3, die verkregen worden via de Kia Connected Adapter uit het voertuig.

 • 3. Contactgegevens

  Voor vragen over of in verband met deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met ons klantenservicecentrum:

  - E-mail: info@kia.nl
  - Post: Kia Nederland B.V.   Postbus 83, 3620 AB Breukelen

  of maak gebruik van het contactformulier op de website.

 • 4. Grondslagen voor gegevensverwerking en verder gebruik

  4.1.   De (persoons)gegevens die verderop worden beschreven, worden direct verzameld uit uw voertuig, of direct verkregen uit de MijnKia App. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in verband met de Diensten voor zover het verzamelen en verwerken:

    a.   noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst voor de Diensten (art. 6(1)(b) AVG);
    b.   wettelijk vereist is (art. 6(1)(c) AVG);
    c.   is gebaseerd op uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG); of
    d.   wanneer dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derden (art. 6(1)(f) AVG).
    Wij maken hierbij een afweging. U kunt contact opnemen als u in een bepaald geval wenst te vernemen hoe wij tot die afweging zijn gekomen.

  4.2.   Voor meer informatie over de Diensten verwijzen wij naar de dienstenomschrijving in de Algemene Voorwaarden Kia Connected Services.

  4.3.   Indien een andere persoon de MijnKia App gebruikt die verbonden is met hetzelfde voertuig als dat van u, dan kan de andere gebruiker de locatie van het andere voertuig zien door gebruik te maken van de MijnKia App (via de 'Vind Mijn Auto' dienst), ook wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt.

  4.4.   Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op het Eindgebruikerstoestel waar Kia geen toegang toe heeft. Derde partijen kunnen in het geval van verlies van het Eindgebruikerstoestel mogelijk persoonsgegevens inzien die zijn opgeslagen op het Eindgebruikerstoestel als u niet afgemeld bent uit het Gebruikersaccount van de Kia Connected Services.

 • 5. Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  5.1.   Aanmeldproces voor de MijnKia App: Om de Diensten te gebruiken moet u zich aanmelden via de MijnKia App. Om een link te creëren tussen het Eindgebruikerstoestel waarop de KCS App is geïnstalleerd en de auto is verificatie vereist. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst:

    a.   IMEI-adres van de simkaart
    b.   VIN-nummer van het voertuig en andere voertuiggegevens
    c.   Naam, adres, en woonplaats
    d.   Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadres
    e.   Geboortedatum
    f.   Voorkeursdealer of -reparateur
    g.   Uw Gebruikersaccountgegevens, zoals uw KlantID, inloggegevens en of u toestemming heeft gegeven voor contact via e-mail, post of telefoon.

  5.2.   Inlogproces: Om de Diensten te gebruiken moet u inloggen op MijnKia.nl of op de MijnKia App. Na het inloggen, kunt u gebruikmaken van de Diensten. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst:

    a.   E-mailadres
    b.   Wachtwoord

  5.3.   Voertuiginformatie: de dienst Voertuiginformatie biedt u de mogelijkheid om via de MijnKia App voertuiggegevens in te zien. Voor de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Kia hierbij:

    a.   Serienummer van de Kia Connected Adapter,
    b.   VIN-nummer,
    c.   Brandstofpeil,
    d.   Actieradius,
    e.   Verbruikscijfer,
    f.   Kilometerstand,
    g.   Deurvergrendeling,
    h.   Bandenspanning per band,
    i.   GPS-locatie,
    j.   Parkeerrem-status,
    k.   Lane Keep Assist Active,
    l.   Blind Spot Detection,
    m.   Front Collision Warning,
    n.   Adaptive Cruise Speedset

  De Kia Connected Adapter geeft voertuiggegevens door naar een server van Kia.

  5.4.   Onderhoudsmanagement: de dienst Onderhoudsmanagement biedt de mogelijkheid tijdig informatie te ontvangen over mogelijk onderhoud, wat wordt bepaalde aan de hand van zijn Voertuiggegevens. De Kia Connected Adapter geeft aan het eind van de reis de Voertuiggegevens via een automatische gegevensoverdracht vanuit het voertuig aan de server van Kia door. Zodra Kia deze informatie ontvangt, zal het de onderhoudsbehoefte identificeren en rapporteren aan de Kia Connected Partner die door de Klant is geselecteerd, ter uitvoering van deze dienst. Kennis van de onderhoudsbehoefte stelt de Kia Connected Partner in staat de Klant een gepersonaliseerde, vrijblijvende offerte te sturen. De Kia Connected Partner stuurt de offerte aan de Klant, gebruikmakend van het communicatiemiddel dat door de Klant is geselecteerd en slaat een kopie van het bericht op. De Klant kan op ieder moment het gekozen communicatiemiddel en de geselecteerde Kia Connected Partner wijzigen in de online MijnKia-omgeving. De automatische doorgifte van voertuiggegevens naar Kia voor de dienst Onderhoudsmanagement houdt in dat Kia, indien van toepassing, een onderhoudsbehoefte of defect eerder zou kunnen waarnemen dan dat de betreffende informatie beschikbaar is in het voertuig. Dit kan ertoe leiden dat de Klant wordt benaderd voordat het voertuig de Klant hierover heeft geïnformeerd.

  5.5.   Parkeren en terugvinden: de dienst Parkeren en terugvinden biedt een Klant in de MijnKia App de mogelijkheid de laatste GPS-locatie te zien waar zijn voertuig staat of stond geparkeerd. Deze dienst bepaalt met GPS de locatie van het voertuig aan het eind van de rit en converteert deze gegevens automatisch in adressen die op de Kia Connected Adapter worden opgeslagen. Indien GPS is geactiveerd, zal de locatie automatisch worden bepaald; indien GPS niet is geactiveerd (of op dat moment niet werkt) zal de locatie na (her)activatie van de GPS, handmatig worden bepaald via GPS. De Klant kan de locatie van zijn voertuig zien op zijn MijnKia App en daarnaartoe navigeren door gebruik van de navigatiefunctie op het Eindgebruikerstoestel.

  5.6.   Tanken: de dienst Tanken stelt de Klant in staat om het brandstofpeil van zijn voertuig te zien op zijn Eindgebruikerstoestel. De Kia Connected Adapter geeft het brandstofpeil door aan de door Kia beheerde server. Indien het brandstofpeil onder een bepaalde waarde zakt, of als de reservetank wordt bereikt, zal een pop-up melding verschijnen op het Eindgebruikerstoestel. Voorts kan de Klant bijhouden op het Eindgebruikerstoestel wat de resterende kilometers zijn op deze tank inhoud.

  5.7.   Ongeval en pech: de dienst Ongeval en pech biedt de Klant de mogelijkheid om de KIW provider te bellen. De MijnKia App geeft daarbij automatisch de relevante gegevens (voertuig identificatienummer (VIN), GPS-positie gegevens) door aan de KIW provider, ter uitvoering van de overeenkomst. De Klant kan ook bellen met de KIW provider op nummer 0888-542 542.

  5.8.   Rittenhistorie: de dienst Rittenhistorie biedt de Klant de mogelijkheid om een overzicht uit te draaien van zijn gereden ritten in een bepaalde perioden.

  5.9.   Serviceafspraak maken: de dienst Serviceafspraak maken biedt de Klant de mogelijkheid om een serviceafspraak te maken met zijn Kia-dealer of Kia-reparateur. De Klant kan in de MijnKia App voor een aangemeld voertuig aangeven met welke Kia Connected Partner hij een serviceafspraak wil maken.

  5.10.   Naast de levering van de Diensten zullen wij persoonsgegevens ook voor andere doeleinden verwerken die hieraan gekoppeld/verwant zijn, zoals:

    a.   Productverbetering/-ontwikkeling: We zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteits- en mobiliteitsgerelateerde producten en/of services te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze Diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden analyseren wij de verzamelde gegevens bij het leveren van Diensten automatisch op basis van statistische en wiskundige modellen om mogelijke verbeteringen te identificeren. Dit gebeurt ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

    b.   Monitoren van producten / productaansprakelijkheid: In deze context verwerken wij uw persoonsgegevens voor het bewaken van de veiligheid van onze producten, het verstrekken van voldoende IT-beveiligingsmaatregelen of om ons of derden te verdedigen tegen productaansprakelijkheid en andere wettelijke claims met betrekking tot onze producten en Diensten. Dit doen wij omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

    c.   Andere doeleinden: Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de overdracht aan rechtbanken of strafrechtelijke vervolgingsinstanties.

  5.11.   Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in verband met de Diensten, tenzij wij u anderszins uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van die geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

 • 6. Uw rechten

  6.1.   Voor zover u gevraagd wordt toestemming te geven, en u daartoe bent overgegaan, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor die intrekking onverlet.

  6.2.   Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om:

    a.   inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken,
    b.   rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken,
    c.   wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken,
    d.   beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken,
    e.   overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken, en
    f.   bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar die verwerking is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang, of wanneer er sprake is van gebruik voor direct marketing.

  Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten kunnen worden beperkt op grond van toepasselijk recht, bijvoorbeeld ter bescherming van onze belangen of die van derden.

 • 7. Ontvangers en Categorieën van Ontvangers

  7.1.   Elke inzage in persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie, bijvoorbeeld omdat zij assistentie verlenen, technisch beheer verzorgen, of uw account managen.

  7.2.   Kia kan persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden doorgeven aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers:

    a.   Private derden – Al dan niet gelieerde andere private instanties dan wij die, al dan niet samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen.

    b.   Voor deze technische dienst maken wij gebruik van telecommunicatiediensten die worden geleverd door telecommunicatie-providers.

    c.   Verwerkers – Bepaalde, al dan niet gelieerde, derden kunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor verwerking ten behoeve van Kia op grond van passende aanwijzingen voor zover dat noodzakelijk is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de waarborging van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen te verwerken.
  (i) Verwerker voor de technische infrastructuur
  (ii) Verwerker voor het onderhoud van de Diensten
  (iii) Verwerker voor callcenterdiensten
  Kia maakt gebruik van aanvullende verwerkers voor specifieke diensten (bijv. kaartaanbieders).

    d.   Overheidsautoriteiten, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke instanties zijn, zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

    e.   Kia kan persoonsgegevens ook op geaggregeerde, niet-herleidbare manier (laten) analyseren ter verbetering van haar diensten. Dit gebeurt op anonieme basis, wat betekent dat op die verdere verwerking de AVG (en dus deze privacyverklaring) niet meer van toepassing is.

 • 8. Bewaartermijn

  8.1.   Persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen bij de Diensten en uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  8.2.   Als Kia persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken zullen wij die gegevens uit onze systemen en/of administratie wissen en/of stappen nemen om ze te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer kan worden achterhaald op basis van die gegevens (tenzij wij uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- of regelgeving die op Kia van toepassing is; zo kunnen persoonsgegevens die zijn opgenomen in overeenkomsten, mededelingen en zakelijke correspondentie vallen onder wettelijke bewaarvoorschriften die kunnen bepalen dat ze moeten worden bewaard gedurende een periode van maximaal 7 jaar).

  8.3.   Bij verwijdering van de SIM-kaart uit de Kia Connected Adapter, of als het voertuig wordt overgeschreven naar een andere naam in het tenaamstellingregister van de Dienst Wegverkeer (RDW), worden de persoonsgegevens direct onherstelbaar geanonimiseerd. Kia heeft dan niet meer de mogelijkheid de persoonsgegevens te herleiden naar het Kia Gebruikersaccount waar deze gegevens bij hoorden, ook niet als de SIM-kaart wordt teruggeplaatst in de Kia Connected Adapter of het voertuig weer op naam van de Klant wordt gesteld.

  8.4.   Account resetten: U kunt uw abonnement aanpassen of beëindigen. De diensten worden conform de door u gekozen abonnementsvorm geleverd. Bij beëindiging van uw Kia Connected-abonnement, zullen alle persoonsgegevens die betrekking hebben op uw account direct onherstelbaar geanonimiseerd worden, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie hierboven). Kia heeft dan niet meer de mogelijkheid de persoonsgegevens terug te herleiden naar het Kia Gebruikersaccount waar deze gegevens bij hoorden.

 • Versie 2.0 | 1 februari 2021