Контент руу очих11

Specification

ХЭМЖЭЭ (mm)
table fix area
Автомашин
Хөл багтах зай (урд тал)
Хөл багтах зай (ар тал)
Толгойн зай (урд тал)
Толгойн зай (ар тал)
Мөрний зай (урд тал)
Мөрний зай (ар тал)
Тэнхлэгээс газар хүртэл хамгийн бага зай
Тээшний зай
Picanto

1,085

820

1,005

960

1,300
1,280

151

255

Хөдөлгүүр

Дараах
 • Kappa 1.2 MPI Хөдөлгүүр

  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 83 ПС (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 11.7kg.m (kg·m/Nm)
  Kappa 1.2 MPI Хөдөлгүүр
Өмнөх
Хөдөлгүүр
table fix area
Хамгийн их хүч (пс / нмэ)
Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ)
Kappa 1.2 MPI Хөдөлгүүр
83 ПС
11.7kg.m

дугуй

Дараах
 • Хайлш обуд
  14"

  Хайлш обуд <br>14"
 • Хайлш обуд
  15"

  Хайлш обуд <br>15"
Өмнөх
 • Машины техникийн үзүүлэлтүүд бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байж болно.
 • Энэхүү вэб сайтад байгаа мэдээлэл, дүрслэлийг нийтлэх үеийн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүний мэдээлэлд үндэслэсэн бөгөөд бодит бүтээгдэүүнээс бага зэрэг өөрчлөгдөх эсвэл ялгаатай байж болно.