Контент руу очих
ХЭМЖЭЭ
table fix area
Автомашин
Урт
Өргөн
Өндөр
Тэнхлэг хоорондын зай
Дугуйн хээ (урд тал)
Дугуйны хээ (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэлх зай (Урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэлх зай (Ар тал)
Дотор талын урт
Дотор талын өргөн
Дотор талын өндөр
Хөл багтах зай (урд тал)
Хөл багтах зай (ар тал)
Суудлаас тааз хүртэлх зай (урд тал)
Суудлаас тааз хүртэлх зай (ар тал)
Мөрний зай (урд тал)
Мөрний зай (ар тал)
Тэнхлэгээс газар хүртэл хамгийн бага зай

Picanto

3,595mm

1,595mm

1,490mm

2,385mm

1,421mm

1,424mm

700mm

510mm

1,729mm

1,335mm

1,247mm

1,070mm

820mm

1,002mm

962mm

1,290mm

1,280mm

152mm

Хөдөлгүүр

Дараах
 • Kappa 1.2 MPI

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 1,248cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 87/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 12.2/4,000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Kappa 1.2 MPI
 • Kappa 1.0 FFV

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 998cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 80/6,200 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 10.2/4,500 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Kappa 1.0 FFV
 • Kappa 1.2 MPI
  Engine Type
  • Багтаамж(cc) 1,248cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 87/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 12.2/4,000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  Kappa 1.2 MPI
Өмнөх
хөдөлгүүрийн
table fix area
Багтаамж (cc)
Хамгийн их хүч (пс / нмэ)
Хамгийн их эргэлт (кг • м / нмэ)

Kappa 1.0 MPI

Kappa 1.0 FFV

Kappa 1.2 MPI

998

998

1,248

69/6,200

80/6,200

87/6,000

9.6/3,500

10.2/4,500

12.2/4,000

Жолооны хүрд

Дараах
 • Ган обуд 155/70R 13"

  Ган обуд
 • Ган обуд 165/60R 14"

  Ган обуд
 • Хайлш обуд 175/50R 15"

  Хайлш обуд
 • Хайлш обуд 165/60R 14"

  Хайлш обуд
Өмнөх
 • Бүх мэдээлэл ба үзүүлэн нь хэвлэлтийн үед боломжтой байсан өгөгдөлд тулгуурласан ба мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөнө.
  Одоогийн мэдээлэлд зориулж өөрийн орон нутгийн дилертэй холбоо барина уу.