Контент руу очих
хэмжээ
table fix area
Автомашин
Урт
Өргөн
Өндөр (ачааг оруулаад)
Тэнхлэг хоорондын зай
Дугуйны хээ (урд тал)
Дугуйны хээ (ар тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (урд тал)
Тэнхлэгээс хамар хүртэл зай (ар тал)
Дотор талын урт
Дотор талын өргөн
Дотор талын өндөр
Тээшний эзлэхүүн (литр)
Хамгийн бага тэнхлэгээс газар хүртэл зай
Түлшний савны багтаамж (литр)

Mohave / Borrego

4,880

1,915

1,765 (1,810)

2,895

1,630

1,640

875

1,110

2,660

1,595

1,200

350

217

82

Хөдөлгүүр

Engine

Дараах
 • 3.8-литр

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 3,778cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 274/6,000 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 36.9/4,400 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  3.8-литр
 • 3.0-литр

  Хөдөлгүүрийн төрөл
  • Багтаамж(cc) 2,959cc
  • Хамгийн их хүч (пс / нмэ) 255/3,800 (ps/kw)
  • Хамгийн их эргэлт (кг•м / нмэ) 56.0/2,000 (kg·m/Nm)
  • 0 - 100 kph (sec.) (sec.)
  3.0-литр
Өмнөх
хөдөлгүүрийн
table fix area
Багтаамж (cc)
Хамгийн их хүч (ps / rpm)
Хамгийн их эргэлт (kg*m / rpm)

3.8-литр

3.0-литр

3,778

2,959

274/6,000

255/3,800

36.9/4,400

56.0/2,000

Жолооны хүрд

Обудны сонголт

Дараах
 • ALLOY WHEEL 245 / 70R 17”

  ALLOY WHEEL
 • ALLOY WHEEL 265 / 60R 18”

  ALLOY WHEEL
Өмнөх
 • Дээрх техникийн үзүүлэлт нь ерөнхий үзүүлэлт бөгөөд борлуулж буй тухайн автомашины үзүүлэлттэй зөрж болох тул та дэлгэрэнгүй мэдээллийг худалдааны зөвлөхтэй холбогдон авах боломжтой юм.