Контент руу очих

ТАНИГДАХ БАЙДАЛ

  1. Home>
  2. Туршлага>
  3. Брэнд>
  4. Брэндийн танигдах байдал
БРЭНДИЙН ТАНИГДАХ БАЙДАЛ
Өөр өөр хэмнэл

Брэндийн чиглэл

Өөр өөр хэмнэл Киа нь өөрийн эрчимтэй өсөлтөөр дамжуулан дэлхийн автомашины салбарт шинэ хэмнэлийг авчирсан.
Таны зүрхийг догдлуулдаг хөгжмийн хэмнэлтэй адил Киа нь өдөр бүр таны амьдралыг илүү болгохыг чармайдаг.

Брэндийн уриа

Kia will show you the power to surprise with dynamic and exciting experiences that go beyond your expectations.
Гайхшируулах хүч

Брэндийн үнэ цэнэ

Шилдэг дэлхийн брэнд КИА моторс нь 2012 онд шилдэг 100 глобал брэндийн жагсаалтад нэвтэрснээс хойш өөрийн брэндийн үнэ цэнийг аажим нэмэгдүүлсээр ирсэн. Үүний үр дүнд энэ жилийн брэндийн үнэ цэнэ нь өмнөх жилээс 4 хувиар нэмэгдэж 6.9 тэрбум ам.долларт хүрсэн. Энэ нь асар их ололт амжилт болох глобал брэндийн шилдэг 70-д нэвтрэх боломжийг компанид олгосон.
2005 оноос эхлэн компани нь бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт, харилцаа холбоо, худалдаа, үйлчилгээ болон бусад харилцагчтай холбоотой үйл ажиллагаанд тасралтгүй шинэчлэл хийх хичээл зүтгэлийн үр дүнд "Гайхамшигт хүрэх хүч" брэнд уриагаар дамжуулан компаний нэр хүндийг нэмэгдүүлэх, брэндийн хүчийг сайжруулсаар ирсэн.
Brand Values Graph