Контент руу очих

ТАНИГДАХ БАЙДАЛ

  1. Home>
  2. Туршлага>
  3. Брэнд>
  4. Ирээдүйн бренд зорилго
Ирээдүйн бренд зорилго

Бүх зүйлд хязгааргүйгээр

Хүмүүсийн төлөө хязгааргүй боломжийг олгох ирээдүйн уян хатан байдал, Киа компаниас хийхийг хүсч буй ирээдүйн дүр төрх билээ.

Уян хатан байдал - ACE

Киагийн зорилгыг хэрэглэгчдэдээ хүргэх 4 чиглэл please input description
Мобилити

Мобилити

Киагийн мобилити үйлчилгээний бренд болох вибл(WiBLE-widely accessible) нь үйлчлүүлэгчдээ зориулан гаргасан үйлчилгээ юм. Солонгост олон төрлийн үйлчилгээг хийж турших төдийгүй, 2018 оны сүүлчээр европын гол хотуудад ашиглах төлөвлөгөөтэй байна. Ийнхүү глобал зах зээлд мобилити үйлчилгээгээрээ ннэвтрэн орохоор бэлдээд байна.

Киагийн мобилити үйлчилгээний бренд болох вибл(WiBLE-widely accessible) нь үйлчлүүлэгчдээ зориулан гаргасан үйлчилгээ юм. Солонгост олон төрлийн үйлчилгээг хийж турших төдийгүй, 2018 оны сүүлчээр европын гол хотуудад ашиглах төлөвлөгөөтэй байна. Ийнхүү глобал зах зээлд мобилити үйлчилгээгээрээ ннэвтрэн орохоор бэлдээд байна.

Автомат

Киа автомашин компани нь үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Киа автомашин компани нь 4 шат дамжсан технологийг төлөвлөж байгаа бөгөөд 2021 оноос 'Смарт хот' автомашины үйлчилгээг тест хийж үзэхээр бэлдэж байна.

Автомат
Киа автомашин компани нь үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай, найдвартай үйлчилгээг үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Киа автомашин компани нь 4 шат дамжсан технологийг төлөвлөж байгаа бөгөөд 2021 оноос 'Смарт хот' автомашины үйлчилгээг тест хийж үзэхээр бэлдэж байна.
Сүлжээт байдал

Сүлжээт байдал

Сүлжээт машинууд нь үйлчлүүлэгчийг нэг газраас нөгөө газарт түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нэгдсэн сүлжээнд ажилладаг. Бид дэлхийн хэмжээнд судалгаа шинжилгээ, орон нутаг болон IT, теле харилцаа, бүтэц, материалыг хамарсан олон янзын үйлдвэрлэлийн салбарт маш нягт холбоотой ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээнд ажиллаж буй автомашинууд нь смарт гэр орон, смарт хотод машиныг холбон үйлчлүүлэгч боломжтой үйлчилгээгээ авч болох боломжоор хангах юм.

Сүлжээт машинууд нь үйлчлүүлэгчийг нэг газраас нөгөө газарт түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор нэгдсэн сүлжээнд ажилладаг. Бид дэлхийн хэмжээнд судалгаа шинжилгээ, орон нутаг болон IT, теле харилцаа, бүтэц, материалыг хамарсан олон янзын үйлдвэрлэлийн салбарт маш нягт холбоотой ажиллаж байна. Нэгдсэн сүлжээнд ажиллаж буй автомашинууд нь смарт гэр орон, смарт хотод машиныг холбон үйлчлүүлэгч боломжтой үйлчилгээгээ авч болох боломжоор хангах юм.

Эко / Электроник

Киа автомашин компани нь үйлчлүүлэгчийг үр дүнтэй, тогтвортой байдлаар үйлчилгээ үзүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчдийг хамгийн дээд зэргийн технологиор хангах зорилгоор одоогийн эко болон электрон машины(HEV, EV, PHEV, FCEV) технологийг нэвтрүүлээд байна. Киа автомашин нь Хёнде автомашинтай хамтран EV батареины хувьд дэлхийд 3-т орох батареины үйлдвэрлэлийг явуулж байна.

Эко / Электроник
Киа автомашин компани нь үйлчлүүлэгчийг үр дүнтэй, тогтвортой байдлаар үйлчилгээ үзүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. Үйлчлүүлэгчдийг хамгийн дээд зэргийн технологиор хангах зорилгоор одоогийн эко болон электрон машины(HEV, EV, PHEV, FCEV) технологийг нэвтрүүлээд байна. Киа автомашин нь Хёнде автомашинтай хамтран EV батареины хувьд дэлхийд 3-т орох батареины үйлдвэрлэлийг явуулж байна.

CES 2018 фильм

  • Niro EV Концепт автомашин

  • 2018 CES фильм

  • 2018 CES Press Conference

  • CES 2018 Reactions