Chat with us, powered by LiveChat
Go to content

Lagalegir fyrirvarar

 • Lagalegar upplýsingar

  Kia Íslandi virðir friðhelgi þeirra sem heimsækja heimasíðuna. Gögn um þig verða vistuð og notuð við markaðsrannsóknir til framtíðar, í markaðstengdum tilgangi, rekjanleika á viðskiptum og í þeim tilgangi að tengjast þér.

 • Hugverkaréttur og vörumerki

  Öll réttindi áskilin. Innihald vefsíðunnar í heild sinni, ekki síst textar, myndir, skýringarmyndir, hljóð, kvikmyndir og myndbönd sem og framsetning þeirra á þessari síðu, er varið höfundarrétti og öðrum lögum sem lúta að hugverkarétti. Auk þess, nema annað sé skýrt tekið fram, eru vörumerki Kia varin vörumerkjarétti. Þetta á sérstaklega við vörumerki Kia, auðkennismerki fyrirtækis og/eða tegundarmerki. Vefsvæðið veitir engum heimild til notkunar á hugverkum Kia eða þriðja aðila. Efni þessara vefsíðna má ekki afrita í viðskiptalegum tilgangi, því má ekki dreifa, breyta eða gera það aðgengilegt fyrir þriðja aðila í viðskiptalegum tilgangi.

 • Tenglar

  Vefsvæði okkar er tengt öðrum vefsvæðum sem er haldið úti af þriðja aðila og við getum ekki haft áhrif á efnisinnihald þeirra. Við tökum því ekki ábyrgð á efnisinnihaldi frá þriðja aðila. Í hverju einstöku tilviki sem þriðji aðili gerir tengd vefsvæði aðgengileg, ábyrgur fyrir efnisinnihaldinu. Vefsvæðin voru könnuð með tilliti til þess hvort þau brytu gegn lögum áður en tengingin var virkjuð. Að því sögðu getum við engu að síður ekki haft stjórn á efnisinnihaldi vefsíðna sem við tengjumst séu engar áþreifanlegar vísbendingar um að brotið sé gegn lögum. Komi í ljós að brotið sé gegn lögum fjarlægjum við allar slíkar tengingar tafarlaust.

 • Útilokun ábyrgðar

  Þótt ítrasta aðgætni hafi verið viðhöfð við hönnun þessa vefsvæðis getum við ekki ábyrgst að upplýsingarnar séu villulausar og að öllu leyti réttar. Við berum því ekki ábyrgð að nokkru leyti á tjóni sem hlýst af notkun upplýsinga á vefsvæðinu nema þá einungis að tjónið orsakast af grófri vanrækslu eða vísvitandi misferli. Lýsing á tæknilegum eiginleikum og búnaði ökutækja þjóna einungis þeim tilgangi að veita dæmi um slíkt. Þess skal sérstaklega getið að tæknilegir eiginleikar og búnaður getur verið frábrugðinn frá einu landi til annars.