შინაარსზე გადასვლა

გაბარიტული ზომები

გაბარიტული ზომები

მოცულობები
table fix area
ავტომობილი
მთლიანი სიგრძე
მთლიანი სიგანე
მთლიანი სიმაღლე (სახურავის საბარგულთან ერთად)
საბურავების ბაზა
მანძილი საბურავებს შორის (წინ)
მანძილი საბურავებს შორის (უკან)
დაკიდება (წინ)
დაკიდება (უკან)
1-ლი რიგი სივრცე ფეხებისთვის
მე-2 რიგი სივრცე ფეხებისთვის
მე-3 რიგი სივრცე ფეხებისთვის
მე-4 რიგი სივრცე ფეხებისთვის
1-ლი რიგი სივრცე თავისთვის (ლუკის გარეშე)
მე-2 რიგი სივრცე თავისთვის (ლუკის გარეშე)
მე-3 რიგი სივრცე თავისთვის (ლუკის გარეშე)
მე-4 რიგი სივრცე თავისთვის (ლუკის გარეშე)
1-ლი რიგი სიგანე მხრების დონეზე
მე-2 რიგი სიგანე მხრების დონეზე
მე-3 რიგი სიგანე მხრების დონეზე
მე-4 რიგი სიგანე მხრების დონეზე
1-ლი რიგი სიგანე თეძოს დონეზე
მე-2 რიგი სიგანე თეძოს დონეზე
მე-3 რიგი სიგანე თეძოს დონეზე
მე-4 რიგი სიგანე თეძოს დონეზე
7, 8 seats 11 seats

5,115

5,115

1,985

1,985

1,755

1,767
Middle East: 1,755

3,060

3,060

1,740

1,740

1,747

1,747

955

955

1,100

1,100

1,040

1,040

1,045

975

885

810

-

685

1,010

1,010

1,000

1,001

987

989

-

902

1,622

1,622

1,602

1,602

1,508

1,512

-

1,258

1,506

1,506

1,679

1,682

1,269

1,273

-

1,266

საბურავი

შემდეგი
  • 17-დუიმიანი ალუმინის დისკები 

    17-დუიმიანი ალუმინის დისკები 
  • 18-დუიმიანი ალუმინის დისკები (მექანიკურად დამუშავებული)

    18-დუიმიანი ალუმინის დისკები (მექანიკურად დამუშავებული)
წინა
  • ყველა ინფორმაცია და ილუსტრაციები მოცემულია გამოცემის პერიოდისთვის არსებული მონაცემების საფუძველზე და შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.
    მიმდინარე ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ Kia დილერის.