შინაარსზე გადასვლა
ეკო-უსაფრთხოების მონიტორინგი
ჩვენ მთელი ძალით ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ ენერგიის მოხმარებისა და გამონაბოლქვის შემცირებას

ეკო-უსაფრთხოების საქმიანობა

ეკოლოგიური კონტროლის მრავალმხრივი ფილოსოფიის გათვალისწინებით, Kia Motors-მა განსაზღვრა და შეაფასა ყოველი სამუშაო ადგილის ეკოლოგიური მიზანი, რათა მიგვეღწია ჩვენი საბოლოო მიზნისათვის, რაც ითვალისწინებს ენერგო მოხმარების/სათბურის აირების გამონაბოლქვის მინიმუმამდე შემცირებას.
Eco-friendly Operation
ავტომობილების რეალიზაცია, რასაც სარგებელი მოაქვს კაცობრიობისთვის

ჩვენი ამოცანაა გავეცნოთ საზოგადოების სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნილებებს და შევასრულოთ ჩვენი სოციალური ვალდებულებები იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება მდიდარ და სტაბილურ გარემოდ ვაქციოთ

გარემოს დაცვის სფეროს მიღწევები

მთელ ავტოსატრანსპორტო სამყაროში Kia Motors-ი ავითარებს და იყენებს ენერგო მოხმარებისა და ნარჩენების შემცირების საშუალებებს.
ჩვენ მუდმივად ვაკონტროლებთ ჩვენს შედეგებს და ვცდილობთ მათ გაუმჯობესებას, რათა მოვახდინოთ ჩვენი მიზნის რეალიზაცია - ვიყოთ მწვანე და სუფთა.

ენერგია და სათბურის აირი

154kg ერთ ერთეულზე CO2-ს
გამონაბოლქვის შემცირება 2008

წყლის მოხმარება

30.0% ერთ ერთეულზე წყლის რესურსის
მოხმარების შემცირება 2003 წლიდან

ნარჩენი

27% ერთ ერთეულზე ნარჩენის
შემცირება 2003 წლიდან

ჰაერის დაბინძურება

44% ერთ ერთეულზე ატმოსფერული
დამაბინძურებლების შემცირება
2003 წლიდან

* As of 2013