Go to content

Filosofia

 • Yritysfilosofia

  Kaikkien Kian työntekijöiden yhteinen ajattelutapa

Liiketoimintafilosofia

Tulevaisuuden rakentaminen ja ihmiskunnan haaveiden toteuttaminen luovalla ajattelulla ja kohtaamalla haasteet pystypäin

 • Rajaton vastuuntunto

 • Mahdollisuuksien toteuttaminen

 • Ihmiskunnan kunnioittaminen

 • Liiketoimintafilosofia on yrityksen ydinperiaate ja se toimii myös tärkeimpänä ohjeena, joka muokkaa työntekijöiden ajatusmaailmaa ja toimintatapoja. Kian liiketoimintafilosofia kiteytyy seuraaviin lauseisiin: täysi vastuullisuus, potentiaalin hyödyntäminen ja humaani lähestymistapa. Nämä avainarvot sisältyvät yksinkertaiseen iskulauseeseen: “Tulevaisuuden rakentaminen ja ihmiskunnan haaveiden toteuttaminen luovalla ajattelulla ja kohtaamalla haasteet pystypäin.”

Visio

 • Yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta

  Vuonna 2011 Hyundai Motor Group kehitti uuden yritysvision: “Ihmisten kunnioittaminen ja ekologinen johtaminen, jonka tavoitteena on maksimoida arvonluonti ja jatkaa tasapainoista kasvua sidosryhmien kanssa.”

 • Elinikäinen kumppani autoteollisuudessa ja muussakin

  Yrityksen visio pohjautuu innovatiiviseen, ihmislähtöiseen ja ekologiseen teknologiaan ja kattaviin palveluihin. Kia tarjoaa tuotteita ja palveluita, jotka toteuttavat tätä visiota.

Ydinarvot

 • Ydinarvoihin kuuluvat työntekijöiden toimintaohjeet ja yleinen yritysrakenne. Ne myös kuvastavat sitä yrityskulttuuria, johon pyrimme ja lupausta, jonka annamme itsellemme ja sidosryhmille. Yhdistymme jakamalla samat arvot ja soveltamalla niitä kaikkiin päätöksentekoprosesseihin. Kia käy suoraan haasteiden kimppuun yhteistyön ja kunnioituksen hengessä ja luo omaa yrityskulttuuriaan täyttämällä vaatimukset ja hyödyntämällä lahjakkuuden ja monimuotoisuuden.

Asiakaslähtöisyys

Edistämme asiakaslähtöistä yrityskulttuuria tarjoamalla parasta laatua ja huippuluokan palvelua keskittyen arvomaailmassamme asiakkaisiimme.

Haasteet

Emme ole omahyväisiä, vaan tartumme jokaiseen haasteeseen. Luotamme siihen, että saavutamme tavoitteemme intohimon ja innovoinnin voimin.

Kommunikointi & yhteistyö

Luomme synergiaa yhteenkuuluvuuden kautta, jota ruokitaan kommunikoimalla ja tekemällä yhteistyötä yrityksen sisällä ja sen liiketoimintakumppaneiden kanssa.

Työntekijät

Uskomme, että organisaatiomme tulevaisuus on sen jäsenten sydämissä ja taidoissa. Siksi autamme heitä kehittämään potentiaaliaan luomalla lahjakkuutta kunnioittavaa yrityskulttuuria.

Globaalius

Kunnioitamme kulttuurien ja tapojen monimuotoisuutta ja pyrimme olemaan oman alamme paras ja arvostettu globaali yrityskansalainen.