Go to content
Käyttöauto Kokkola, Rauma
 1. Home

UVO-käyttöehdot

 • 1. Käyttöehdot - KIA-käyttäjätili

  1 Johdanto

  1.1 KIA tarjoaa asiakkailleen erilaisia palveluita varmistaakseen, että KIA-ajoneuvojen käyttö on mahdollisimman turvallista, vaivatonta ja miellyttävää. Yksi KIAn tarjoamista palveluista on ”KIA-käyttäjätili”. KIA-käyttäjätili on ainutlaatuinen, henkilökohtainen ja ei-siirrettävissä oleva käyttäjätili, jonka avulla on mahdollista käyttää useita KIAn ja/tai ulkopuolisten yhtiöiden tarjoamia palveluita. Nämä palvelut sisältävät esimerkiksi verkkopalveluita, sovelluksia ja muita ohjelmistopalveluita. Kyseisiä palveluita voi käyttää ainoastaan KIA-käyttäjätilin avulla.

  1.2 Jos sinulla on kysyttävää KIA-käyttäjätilistä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numerossa:

  - België/Belgique: +32 80069706970
  - France: +33 969 320 600
  - United Kingdom: +44 3332022990
  - Deutschland: +49 800 777 3044
  - Sverige: +46 840 044 300
  - Nederland: +31 888 542542
  - España: +34 91 304 31 90
  - Italia: +39 848 582 588
  - Ireland: +35 3818300007
  - Magyarország: +36 80 315 542
  - Polska: +48 605542542
  - Österreich: +43 1734290010
  - Slovensko: +421 232 421 341
  - Česko: +42 0222999333
  - România: +40 213 125 005
  - Ísland: +354 590 2130
  - Suomi: +358 103 400 430

  2 Käyttöehdot

  2.1 Merkitsemällä rastin kohtaan ”Hyväksyn nämä käyttöehdot” hyväksyt nämä Käyttöehdot ja solmit Kia UVO Connected GmbH:n (Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Saksa, jäljempänä ”KIA”, ”me” tai ”meidän”) kanssa KIA-käyttäjätilin luomista ja käyttämistä koskevan sopimuksen (jäljempänä kohdissa 2.2–2.8 kuvatuilla tavalla). KIA-käyttäjätilin avulla voit käyttää ja/hallinnoida jäljempänä kuvattuja palveluita, joihin sovelletaan ”Erityisiä Käyttöehtoja”. Kyseiset Erityiset Käyttöehdot saattavat rajoittaa palveluiden käyttöä ja/tai vaatia yhdistämistä KIA-käyttäjätiliin. Mikäli näiden Käyttöehtojen ja soveltuvien Erityisten Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan Erityisiä Käyttöehtoja.

  2.2 Vain täysi-ikäiset henkilöt saavat käyttää KIA-käyttäjätiliä.

  2.3 Mikäli laitteissasi ei ole tarvittavia teknisiä ominaisuuksia tai ne eivät täytä näiden Käyttöehtojen vaatimuksia, meillä ei ole velvoitetta tarjota sinulle KIA-käyttäjätiliä.

  2.4 KIA-käyttäjätilin käyttö saattaa edellyttää internet-yhteyttä tai muita tietoliikennepalveluita. KIA-käyttäjätilin käytön edellyttämiin tietoliikennepalveluihin ei sovelleta näitä Käyttöehtoja. Niihin sovelletaan erillistä tietoliikennepalveluita tarjoavan palveluntarjoajan kanssa tehtyä sopimusta (muun muassa kustannusten osalta).

  2.5 KIA-käyttäjätilin käyttö on maksutonta.

  2.6 Tiettyjen palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää KIA-käyttäjätilin liittämistä/yhdistämistä yhteen tai useampaan KIA-ajoneuvoon. Tämä on määritelty soveltuvissa Erityisissä Käyttöehdoissa.

  2.7 KIA-käyttäjätilin luomisen yhteydessä ilmoitettujen tietojen tulee olla paikkansapitäviä. KIA-käyttäjätilin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ovat:

  Nimi, puhuttelutapa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, salasana, maa, valitsemasi kieli sekä se, että olet hyväksynyt nämä Käyttöehdot.

  2.8 KIA-käyttäjätiliä tulee käyttää näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tarvittaessa saatamme ottaa sinuun yhteyttä KIA-käyttäjätiliin liittyen sähköpostitse osoitteeseen, jonka olet ilmoittanut KIA-käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä.

  3 Käyttöehtojen muutokset

  Voimme kohtuudella muuttaa näitä Käyttöehtoja tai KIA-käyttäjätilin toimintoja aika ajoin. Muutoksista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse tai jollakin muulla tavalla. Sinun katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli et vastusta niitä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut muutoksia koskevan ilmoituksen. Ilmoitamme sinulle nimenomaisesti sinulle kuuluvasta oikeudesta vastustaa muutoksia sekä siitä, mitä tapahtuu, jos et käytä kyseistä oikeuttasi.

  4 Käyttörajoitukset

  4.1 KIA-käyttäjätiliä ei saa käyttää näiden Käyttöehtojen vastaisella tavalla.

  4.2 KIA-käyttäjätiliä ei myöskään saa käyttää sellaisella tavalla, joka loukkaa soveltuvia lakeja tai säädöksiä, kuten immateriaalioikeuksia tai liikennesääntöjä. KIA-käyttäjätilin turvallisuutta uhkaava käyttö sekä sellainen käyttö, joka voi vaarantaa tai haitata KIAn tai kolmannen osapuolen teknistä infrastuktuuria tai muiden asiakkaiden KIA-käyttäjätilin käyttöä, on myös kielletty. Lisäksi KIA-käyttäjätilin vahingoittaminen, toiminnan estäminen tai toiminnan häiritseminen sekä virusten, ”matojen”, haittaohjelmien, vakoiluohjelmien, ”troijalaisten” ja muiden haitallisten koodien tai ohjelmien, jotka voivat vaarantaa KIA-käyttäjätilin toiminnan, levittäminen KIA-käyttäjätiliin liittyen on kielletty.

  4.3 KIA-käyttäjätili vaatii salasanan. Valitsemasi salasanan on suojattava käyttäjätiliäsi riittävästi kolmansilta osapuolilta. Me voimme asettaa sääntöjä siitä, millaisen salasanan katsotaan tuottavan riittävän suojan. Käyttäjänä olet vastuussa salasanan salassa pitämisestä ja siitä, ettet paljasta salasanaasi kolmansille osapuolille. Mikäli epäilet, että kolmas osapuoli on saanut salasanasi luvattomasti käyttöönsä, sinun tulee vaihtaa salasana välittömästi. Mikäli epäilet, että kolmas osapuoli on saanut luvattomasti käyttöoikeuden KIA-käyttäjätiliisi liittyviin palveluihin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme välittömästi (ks. kohta 1.2).

  5 Immateriaalioikeudet

  5.1 KIA-käyttäjätilin koko sisältö on KIAn, sen suorien ja epäsuorien tytär- ja sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”KIA-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö. Kaikki kyseiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet pidätetään. Kaikki KIA-käyttäjätiliin, sen perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat KIA-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. KIA-käyttäjätilin myyminen, jakaminen, julkaiseminen, levittäminen tai kaupallinen hyödyntäminen millään tavalla ilman meidän nimenomaista kirjallista lupaamme ei ole sallittua. KIA-käyttäjätilin jäljentäminen (kokonaan tai osittain), siirtäminen (sähköisesti tai muulla tavalla), muokkaaminen, esittäminen, uudelleen lähettäminen, lisensoiminen, yhdistäminen tai muunlainen käyttäminen mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme ei ole sallittua.

  5.2 Minkään näissä Käyttöehdoissa mainitun ei tulkita tarkoittavan lisenssin tai oikeuden myöntämistä KIA-konsernin omistamien kuvien, tavaramerkkien tai KIA-merkkien tai -logojen käyttämiseen. KIA-konserni pidättää kaikki KIA-käyttäjätiliä koskeviin liikesalaisuksiinsa tai niitä koskevaan tekijänoikeuksilla suojattuun aineistoonsa liittyvät oikeudet ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

  6 Käyttäjien luoma sisältö

  KIA ei vaadi omistusoikeutta sisältöön, jonka käyttäjä asettaa saataville KIA-käyttäjätilin kautta, eikä mikään näissä Käyttöehdoissa mainittu rajoita käyttäjän oikeuksia käyttää kyseistä sisältöä.

  7 Vastuunrajoitukset

  7.1 KIAn sopimukseen perustuvaa ja lakisääteistä velvollisuutta korvata lievästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja rajataan seuraavilla tavoilla riippumatta sen oikeudellisista perusteista:

  a) KIA korvaa vahingot siltä osin kuin kyseinen vahinko vastaa tällaisen sopimuksen kannalta tavanomaista ennustettavissa olevaa vahinkoa, joka perustuu olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomukseen;

  b) KIA ei ole vastuussa muiden soveltuvien huolellisuusvelvoitteiden lievästä rikkomuksesta.

  7.2 Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde pakolliseen lakisääteiseen korvausvelvollisuuteen. Vastuunrajoituksia ei sovelleta erityisesti tahalliseen rikkomukseen tai tuottamukselliseen henkilövahinkoon perustuvaan vastuuseen tai tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaiseen vastuuseen. Lisäksi edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde, mikäli ja siinä määrin kuin KIA on antanut erityisen takuun.

  7.3 Kohdat 7.1 ja 7.2 soveltuvat vastaavasti turhiin kustannuksiin perustuvaan Kian korvausvastuuseen.

  7.4 Käyttäjä on vastuussa KIA-käyttäjätilin käytöstä. Käyttäjän tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

  8 Tietosuoja

  Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja KIA-käyttäjätilin yhteydessä, on saatavilla KIA-käyttäjätiliä koskevasta Tietosuojaselosteessa. Yksityiskohtaista tietoa henkilötietojen käsittelystä muiden palvelujen kuin KIA-käyttäjätilin osalta on saatavilla kutakin palvelua koskevasta Tietosuojaselosteesta.

  9 Sopimuksen voimassaolo

  9.1 Voit käyttää KIA-käyttäjätiliä siitä päivästä lähtien, jona rekisteröit KIA-käyttäjätilisi.

  9.2 Voit poistaa KIA-käyttäjätilisi käytöstä milloin tahansa. Kun käyttäjätilisi on poistettu käytöstä, sen avulla ei ole enää mahdollista kirjautua käyttäjätiliin liitettyihin palveluihin. Mikäli haluat jatkaa kyseisten palvelujen käyttöä, sinun on aktivoitava olemassa oleva KIA-käyttäjätilisi uudelleen tai luotava uusi KIA-käyttäjätili.

  9.3 Voit myös irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa. Tällöin näiden Käyttöehtojen soveltaminen päättyy. Mikäli jonkin palvelun käyttäminen edellyttää KIA-käyttäjätilin olemassaoloa, irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan silloin kun kyseisen palvelun tuottamisvelvollisuus päättyy. Mikäli KIA-käyttäjätiliisi on liitetty useita palveluita, KIA-käyttäjätilin irtisanominen riippuu kestoltaan pisimmän sopimuksen voimassaoloajasta.

  9.4 Varaamme oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi estää ja/tai peruuttaa oikeuden käyttää KIA-käyttäjätiliä siinä tapauksessa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu olennaisella tavalla. Varaamme lisäksi oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli käyttäjä rikkoo niitä olennaisella tavalla.

  10 Muut ehdot

  10.1 Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen KIA-käyttäjätiliä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset KIA-käyttäjätiliä koskevat sopimukset.

  10.2 Käyttäjän laatimia näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan KIA-käyttäjätilin käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

  10.3 Meillä on oikeus siirtää näihin Käyttöehtoihin perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin käyttäjällä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun käyttäjä on vastaanottanut ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta siirronsaajalle. Ilmoitamme käyttäjälle nimenomaisesti sille kuuluvasta irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa ilmoituksessa.

 • 2. Tietosuojaseloste - KIA-käyttäjätili

  KIA-käyttäjätiliin liittyvien toimintojen tarjoaminen edellyttää tiettyjen henkilötietojen käsittelemistä.

  1 Rekisterinpitäjä

  Kia UVO Connected GmbH, saksalainen oikeushenkilö, jonka kaupallinen rekisterinumero on HRB 112541 ja virallinen osoite Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Saksa (jäljempänä ”KIA” tai ”me”), vastaa kaikkien henkilötietojen käsittelystä alla selitetyllä tavalla.

  2 Yhteystiedot

  Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi (ks. kohta 8), voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse tai puhelimitse:

  Kia UVO Connected GmbH
  Sähköposti: info@kia-uvo.eu

  Puhelinnumero:
  - België/Belgique: +32 80069706970
  - France: +33 969 320 600
  - United Kingdom: +44 3332022990
  - Deutschland: +49 800 777 3044
  - Sverige: +46 840 044 300
  - Nederland: +31 888 542542
  - España: +34 91 304 31 90
  - Italia: +39 848 582 588
  - Ireland: +35 3818300007
  - Magyarország: +36 80 315 542
  - Polska: +48 605542542
  - Österreich: +43 1734290010
  - Slovensko: +421 232 421 341
  - Česko: +42 0222999333
  - România: +40 213 125 005
  - Ísland: +354 590 2130
  - Suomi: +358 103 400 430

  Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme:

  Sähköposti: dpo@kia-uvo.eu Kirjeet: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa.

  3 Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille KIA-käyttäjätilisi rekisteröinnin ja käyttäjätilisi myöhemmän käytön yhteydessä. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja KIA-käyttäjätilisi hallinnoimiseksi (sisään kirjautumisesta mahdolliseen irtisanomiseen asti), tarjotaksemme sinulle kaikki KIA-käyttäjätilin toiminnot ja pääsyn palveluihin, joihin KIA-käyttäjätiliä tarvitaan, sekä ilmoittaaksemme sinulle KIA-käyttäjätilin päivityksistä.

  Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja sillä oikeusperusteella, että henkilötietojen käsittelyä tarvitaan sinun kanssasi tekemämme KIA-käyttäjätiliä koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai KIAn oikeutettujen etujen perusteella (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  Muuhun, tiettyjä telemaattisia palveluita koskevaan tietojenkäsittelyyn sovelletaan erillisiä, kyseisiä palveluita koskevia Tietosuojaselosteita.

  Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen käsittely on pakollista soveltuvien lakisääteisten edellytysten perusteella (esimerkiksi tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle tai syyttäjälaitokselle) tai jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn kyseistä tarkoitusta varten tai jos henkilötietojen käsittely on muutoin laillista soveltuvan lainsäädännön perusteella. Toimitamme sinulle tarvittaessa lisätietoja, mikäli käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin. Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, jollemme ole nimenomaisesti ilmoittaneet sinulle automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista muulla tavalla.

  4 Henkilötietojen luokittelu

  KIA-käyttäjätilin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ovat: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, salasana, maa, valitsemasi kieli ja se, että olet hyväksynyt Käyttöehdot.

  5 Henkilötietoja vastaanottavat tahot

  Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne KIAn työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

  Seuraavat tahot voivat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja kyseisiä tarkoituksia varten:

  • Yksityiset kolmannet osapuolet – yksityiset toimijat, jotka voivat olla sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, jotka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat.

  • Henkilötietojen käsittelijät – Tietyt kolmannet osapuolet, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, saattavat vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja käsitelläkseen kyseisiä tietoja KIAn puolesta tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeistusten mukaisesti.

  KIA-käyttäjätilien yhteydessä henkilötietoja käsittelee Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa.

  • Viranomaiset, tuomioistuimet, ulkopuoliset neuvonantajat sekä vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia tahoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

  6 Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli

  Jotkut sinua koskevien henkilötietojen vastaanottajista sijaitsevat tai niillä on toimintaa oman maasi tai EU:n/ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi Korean tasavallassa, jossa tietosuojalait takaavat eritasoisen tietosuojan kuin oman lainkäyttöalueesi laeissa on säädetty ja joiden osalta Euroopan komissio ei ole varmistanut tietosuojan tason riittävyyttä. Mikäli henkilötietoja siirretään tällaisille EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, varmistamme asianmukaiset suojatoimet tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (esim. Mallisopimuslausekkeet (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EY)) tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason. Kopio toteuttamistamme toimenpiteistä on saatavilla tietosuojavastaavaltamme (ks. kohta 2)

  7 Säilytysaika

  Säilytämme ja/tai palveluntarjoajamme säilyttävät soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinua koskevia henkilötietoja siinä määrin kuin velvoitteidemme suorittaminen sitä edellyttää ja niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi meihin sovellettaviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi). Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään jopa 10 vuoden ajan.

  8 Henkilötietoja koskevat oikeudet

  Mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.

  Sinulla saattaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti olla oikeus pyytää saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin; pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista; pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista; pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä; pyytää henkilötietojen siirtämistä sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi.

  Sinulla on lisäksi oikeus toimittaa valitus tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuihin yhteystietoihin, jos haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia.

  8.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja, jos käsittelemme henkilötietojasi, oikeus pyytää saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Pääsyoikeutesi kattaa esimerkiksi tiedon siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä tiedon siitä, mille tahoille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden henkilöiden etu saattaa rajoittaa pääsyoikeuttasi.

  Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella

  8.2 Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista: Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

  8.3 Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

  8.4 Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihisi lisätään tästä merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.

  8.5 Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä.

  8.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi, mikäli sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä kyseistä markkinointitarkoitusta varten, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Tällöin me emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiin tarkoituksiin.

 • 3. Käyttöehdot - Keskusyksikkö

  1. Soveltamisala

  Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot") sovelletaan Kia UVO -palveluiden ja Kia Live -palvelun käyttöön ajoneuvon keskusyksikön välityksellä (”Palvelut"). Palvelut tarjoaa Kia UVO Connected GmbH, rekisteritunnus HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, puh: +358 103 400 430, sähköposti: info@kia-uvo.eu ("Kia"; "me"; "meidän") Palveluiden käyttäjälle ("Käyttäjä" tai "sinä"). Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Kia UVO Connected GmbH
  Sähköposti: info@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  Puhelin: +358 103 400 430

  2. Palveluiden käyttäminen

  2.1. Käyttäjän ei tarvitse luoda käyttäjätiliä käyttääkseen Palveluita. Lisätietoja tässä yhteydessä keräämistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelemisestä on annettu Keskusyksikköä koskevassa Tietosuojaselosteessa.

  2.2. Ajoneuvon kauppakirja ja Palveluiden Käyttöehtojen mukaista tarjoamista koskeva sopimus ovat oikeudellisesti erillisiä liiketoimia ja sopimuksia. Toisen sopimuksen täyttäminen ei vaikuta millään tavalla toiseen sopimukseen. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa johtaa siihen, että Käyttäjä ei voi käyttää Palveluita, vaikka Käyttäjä täyttää ajoneuvon kauppakirjan ehdot. Vastakkaisessa tilanteessa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tehdään ajoneuvon kauppakirjalle käänteinen liiketoimi, Palveluiden toimittamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa kohdan 9.4 mukaisesti kyseisen ajoneuvon osalta.

  2.3. Kaikki Kian ja Käyttäjän väliset sopimukset tehdään paikallisella kielellä ja englanniksi. Sopimuksen tekemisen jälkeen sopimuksen teksti toimitetaan Käyttäjälle ja me tallennamme sen, mutta sopimuksen teksti ei tämän jälkeen ole enää Käyttäjän saatavilla muutoin kuin Käyttäjän pyynnöstä.

  3. Palvelut

  3.1. Palvelut kattavat seuraavat yksittäiset palvelut, jotka on kuvattu tarkemmin näihin Käyttöehtoihin sisältyvissä palvelukuvauksissa:

  a) Kia Live
  Kia Live -palvelun avulla Käyttäjä voi käyttää seuraavia toimintoja:
  • Traffic-toiminto: Ajankohtaisia liikennetietoja reittien määrittämiseksi ja liikennetilanteen tarkistamiseksi; Online Navigation -toiminnon avulla Käyttäjä voi navigoida haluamaansa kohteeseen reaaliaikaisen ja historiallisen liikennetiedon perusteella.

  • Live point of interest (POI) -toiminto: Tietoja lähellä olevista kiinnostavista kohteista (POI) Käyttäjän sijainnin perusteella;
  • Weather-toiminto: Paikalliset säätiedot;
  • Parking-toiminto: Tietoja pysäköintipaikoista Käyttäjän sijainnin, lähellä olevan määränpään, lähimmän vieritetyn kohteen tai lähimmän keskusta-alueen perusteella;
  • EV POI -toiminto (vain sähkö- ja plug-in hybridiautot): Tietoja lähellä olevista latausasemista (ml. tieto siitä, onko latausasema vapaa) Käyttäjän sijainnin perusteella;
  • Dealer POI -toiminto: Tietoja lähimmästä Kia-jälleenmyyjästä Käyttäjän sijainnin perusteella; ja
  • Camera/danger zone alerts -toiminto (mikäli laillinen sijaintimaassasi): Järjestelmä näyttää ilmoituksia alueilla, joilla tapahtuu erityisen paljon onnettomuuksia, ja varoittaa Käyttäjää erityisen onnettomuusherkistä kohdista tai liikennekameroista.

  b) Online Voice Recognition
  Online Voice Recognition -palvelun avulla Käyttäjä voi käyttää Palveluita äänikomentojen avulla sekä laatia ja lähettää tekstiviestejä palveluun yhdistetyn mobiililaitteen välityksellä. Online Voice Recognition -palvelu toimii verkkoympäristössä. Käyttäjää koskevia ääninäytteitä ja sijaintitietoja kerätään ja säilytetään Online Voice Recognition -palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi.

  3.2. Joitain Palveluita tarjotaan alihankkijoiden avulla.

  3.3. Seuraavien Palveluiden tarjoaminen edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä: Kia Live ja Online Voice Recognition. Edellä mainittujen Palveluiden tarjoaminen ja käyttö edellyttävät sijaintitietojen keräämistä ja käsittelyä.

  3.4. Analysoimme ja kehitämme Palveluita jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palveluiden kehittämiseksi. Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi analysoimme keräämiämme tietoja automaattisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.

  4. Tekijänoikeudet

  4.1. Palveluiden kaikki sisältö on Kian, sen suorien tai epäsuorien tytär- tai sidosyhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Kia-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö. Kaikki kyseiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet pidätetään. Kaikki Palveluihin, niiden perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat Kia-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, jakaa, julkaista, lähettää lähetyksessä, levittää tai hyödyntää kaupallisesti Palveluita millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), siirtää (sähköisesti tai muulla tavalla), muokata, esittää, lähettää uudelleen, lisensoida, yhdistää tai muutoin käyttää Palveluita mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukäteistä lupaamme.

  4.2. Minkään näissä Käyttöehdoissa mainitun ei tulkita tarkoittavan lisenssin tai oikeuden myöntämistä Kia-konsernin omistamien kuvien, tavaramerkkien, palvelumerkkien tai logojen käyttämiseen. Kia-konserni pidättää kaikki Palveluita koskeviin liikesalaisuuksiinsa tai niitä koskevaan tekijänoikeuksilla suojattuun aineistoonsa ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvien tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakien sallimassa laajuudessa.

  5. Käyttäjän velvollisuudet

  5.1. Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Palveluita.

  5.2. Palveluiden väärinkäyttö on kielletty. Sinun tulee myös noudattaa seuraavia velvoitteita:
  a) Palveluiden tarjoamiseen käytettävää SIM-korttia ei tule käyttää (a) äänen lähettämiseen (mukaan lukien VOIP-puhelut); (b) yhteyden muodostamiseen julkiseen IP-osoitteeseen esimerkiksi välityspalvelimen, yhdyskäytävän tai reitittimen välityksellä; (c) tavalla, jolla mitenkään pyritään murtautumaan turvatoimenpiteiden läpi riippumatta siitä, aiheuttaako tällainen tunkeutuminen tietojen korruptoitumista tai tuhoutumista tai ei; (d) millään tavalla, joka johtaa siihen, että Palveluita tai ohjelmistoa käytetään välityspalvelinverkostona tai IRC-keskusteluihin, tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa tai BitTorrentissa; (e) roskapostin lähettämiseen, ei-toivottujen sähköpostiviestien tai kaupallisten viestien massalähettämiseen tai avoimen sähköpostiviestien SMTP-välitysreitin ylläpitoon; tai (f) tavalla, joka aiheuttaa haittaa verkoston toiminnalle. b) Et saa julkaista mitään SIM-kortille, verkostolle, Palveluille tai niiden osalle suoritettujen vertailu- tai suorituskykytestien tuloksia. c) Meidän tulee ilmoittaa sinulle seuraavat tiedot siltä osin kuin käytät SIM-korttia, jotta voimme tarjota Palveluita: Soveltuvia (ulkoisen palveluntarjoajan tarjoamia) 4G/LTE-palveluita on saatavilla ainoastaan sellaisille yhteensopiville laitteille (eli keskusyksikölle), jotka tukevat kyseisen verkkovierailuverkon 4G/LTE-taajuutta. Mikäli 4G/LTE-palveluita ei voida tarjota, 2G- tai 3G-palveluita tarjotaan niiden sijaan edellyttäen, että kyseisiä verkkoja on saatavilla ja että keskusyksikkö on niiden kanssa yhteensopiva.

  6. Ilmaiset palvelut
  Palvelut tarjotaan käyttöön ilman veloitusta 7 vuoden ajaksi siitä päivästä lähtien, jona ajoneuvo myydään sen ensimmäiselle omistajalle eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäinen kauppakirja astuu voimaan. Varaamme oikeuden ehdottaa tulevaisuudessa lisäpalveluita, joihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja. 7. Sovelluspalveluiden saatavuus

  7.1. Varaamme oikeuden keskeyttää pääsyn kaikkiin tai joihinkin Palveluihin väliaikaisesti tai pysyvästi teknisistä tai tietoturvaan liittyvistä syistä (esimerkiksi tietoturva-aukon havaitsemisen jälkeen) tai muista tärkeistä syistä.

  7.2. Palveluiden tarjoamiseen ja käyttöön saattaa kohdistua tekniikan tasosta johtuvia rajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa. Edellä mainittu pätee erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuuteen. Yksittäisissä tapauksissa tietoliikenneverkossa esiintyvä katkos voi aiheuttaa sen, että Palvelut eivät ole saatavilla, sillä tarvittava tiedonsiirto ei ole mahdollista. Lisäksi ruuhka-aikoina Palveluissa sekä langattomissa ja kiinteissä verkoissa ja internetissä voi esiintyä lyhytaikaista kapasiteettivajetta.

  7.3. Häiriöitä saattaa myös esiintyä ylivoimaisen esteen (kuten esimerkiksi pandemia tai epidemia, lakko, työsulku tai viranomaisen määräys) johdosta tai sellaisten omien järjestelmiemme tai palveluntarjoajien, sisällöntuottajien tai verkko-operaattoreiden järjestelmien vaatimien teknisten tai muiden toimenpiteiden (kuten esimerkiksi korjaus- tai huoltotoimenpiteet, ohjelmistopäivitykset tai laajennukset) johdosta, joita Palveluiden asianmukainen tai entistä parempi toimivuus edellyttää.

  7.4. Ilmoitamme sinulle etukäteen tässä kohdassa 7 kuvattujen Palveluiden tarjoamisen lopettamisesta, rajoittamisesta tai häiriöistä siinä määrin kuin se on mahdollista ja kerromme sinulle, miksi Palveluiden tarjoamista rajoitetaan tai miksi niiden tarjoaminen lopetetaan tai niissä on häiriöitä.

  8. Tietosuoja

  8.1. Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamisen yhteydessä, on saatavilla Keskusyksikköä koskevassa Tietosuojaselosteessa.

  8.2. Käyttäjän tulee kertoa muille samaa ajoneuvoa käyttäville/ajaville henkilöille Palveluiden käytöstä. Käyttäjän tulee erityisesti kertoa tällaiselle henkilölle Keskusyksikköä koskevassa Tietosuojaselosteessa määritetyistä henkilötietojen käsittelytoimista ja mainita, että Palveluiden käyttö edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä.

  9. Voimassaolo ja päättyminen

  9.1. Oikeus käyttää Palveluita alkaa sinä päivänä, jona ajoneuvo myydään sen ensimmäiselle omistajalle eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäinen kauppakirja astuu voimaan. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti 7 vuoden kuluttua.

  9.2. Voit irtisanoa Palveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen ja sen myötä oikeuden käyttää Palveluita milloin tahansa 6 viikon irtisanomisajalla.

  9.3. Edellä mainittu ei vaikuta kummankin osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus asianmukaisesta syystä.

  9.4. Lisäksi kumpikin osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Palvelut soveltuvan ajoneuvon osalta siinä tapauksessa, että ajoneuvon kauppakirja peruutetaan; ajoneuvon myynyt taho hankkii ajoneuvon takaisin tai ajoneuvo muutoin palautuu kyseiselle taholle; ajoneuvoa koskeva leasing-sopimus irtisanotaan; ajoneuvo myydään kolmannelle osapuolelle; ajoneuvo varastetaan; tai ajoneuvo vahingoittuu korjaamiskelvottomaan kuntoon. Sopimus katsotaan irtisanotuksi sillä hetkellä, kun toinen osapuoli vastaanottaa irtisanomisilmoituksen. Mikäli ajoneuvo myydään tai siihen kohdistuva omistusoikeus siirretään kolmannelle osapuolelle, Käyttäjän tulee poistaa ajoneuvoon tallennetut tiedot.

  9.5. Varaamme oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi estää ja/tai peruuttaa oikeuden käyttää Palveluita siinä tapauksessa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu olennaisella tavalla. Varaamme lisäksi oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja olennaisella tavalla.

  10. Käyttöehtojen muutokset

  10.1. Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin. Ilmoitamme Käyttäjälle näihin Käyttöehtoihin ja/tai Palveluihin tehtävistä muutoksista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneet muutokset, mikäli Käyttäjä ei vastusta niitä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai faksitse) 4 viikon kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut muutoksia koskevan ilmoituksen. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti hänelle kuuluvasta oikeudesta vastustaa muutoksia sekä siitä, mitä tapahtuu, jos Käyttäjä ei käytä kyseistä oikeuttaan.

  10.2. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, varaamme oikeuden irtisanoa oikeuden käyttää muutosten kohteena olevia Palveluita 6 viikon irtisanomisajalla kalenterineljänneksen loppuun.

  11. Muut ehdot

  11.1. Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Palveluiden käyttöä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset Palveluiden käyttöä koskevat sopimukset.

  11.2. Käyttäjän laatimia näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan Palveluiden käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

  11.3. Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset sekä niiden voimaantulon edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti (ml. sähköposti tai faksi), jotta ne ovat päteviä. Kirjallista muotoa edellyttävä ehto voidaan syrjäyttää ainoastaan kirjallisesti.

  11.4. Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin Käyttäjällä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta yhtiölle, joka tulee Kian sijaan sopimuksen osapuoleksi siirron perusteella. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti sille kuuluvasta irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä oikeus ei vaikuta Käyttäjän oikeuteen irtisanoa Käyttöehdot ja sen myötä Palveluiden käyttöoikeus milloin tahansa 6 viikon irtisanomisajalla kohdassa 9.2 määritetyllä tavalla.

  12. Asiakaspalvelu / valitukset

  12.1. Käyttäjät voivat osoittaa mahdolliset kysymykset ja valitukset yllä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.

  12.2. Euroopan komissio tarjoaa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käyttöön eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riitansa muutoin kuin oikeusteitse. Eurooppalainen verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua mihinkään kuluttajille tarkoitetussa riidanratkaisuelimessä järjestettyihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin.

  12.3. Mikäli Käyttäjä on kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, Käyttäjällä on oikeus saattaa asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Tätä ennen Käyttäjän tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian sovittelemiseksi (www.kuluttajaneuvonta.fi).

  13. Ei peruutusoikeutta

  Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä on kuluttaja, sillä Palvelut tarjotaan vastikkeetta Käyttäjän käyttöön.

  14. Vastuunrajoitukset

  14.1. Kian sopimukseen perustuvaa ja lakisääteistä velvollisuutta korvata lievästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja rajataan seuraavilla tavoilla riippumatta sen oikeudellisista perusteista:

  • Kia korvaa vahingot siltä osin kuin kyseinen vahinko vastaa tällaisen sopimuksen kannalta tavanomaista ennustettavissa olevaa vahinkoa, joka perustuu olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomukseen;
  • Kia ei ole vastuussa muiden soveltuvien huolellisuusvelvoitteiden lievästä rikkomuksesta.

  14.2. Kia ei vastaa mistään Palveluiden tarjoamisen yhteydessä ilmenevistä epätarkoista tai virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista.

  14.3. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde pakolliseen lakisääteiseen korvausvelvollisuuteen. Vastuunrajoituksia ei sovelleta erityisesti tahalliseen rikkomukseen tai tuottamukselliseen henkilövahinkoon perustuvaan vastuuseen tai tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaiseen vastuuseen. Lisäksi edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde mikäli ja siinä määrin kuin Kia on antanut erityisen takuun.

  14.4. Kohdat 14.1 ja 14.2 soveltuvat vastaavasti turhiin kustannuksiin liittyvään Kian korvausvastuuseen.

  14.5. Kia ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluiden tarjoamisen tai käytön keskeytymisestä kohdassa 7 määritetyllä tavalla.

  14.6. Käyttäjä vastaa Palveluiden käytöstä. Käyttäjän tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

 • 4. Tietosuojaseloste - Keskusyksikkö

  1. Johdanto

  Tätä Kia UVO Connected GmbH:n (rekisteritunnus HRB 112541, ”Kia”, ”me” tai ”meidän”) antamaa tietosuojaselostetta sovelletaan ajoneuvon keskusyksikön välityksellä tarjottavien Kia UVO -palveluiden (”UVO-palvelut”) yhteydessä kerättäviin ja käsiteltäviin henkilötietoihin. Suhtaudumme asiakkaidemme yksityisyyden suojaamiseen erityisen vakavasti ja käsittelemme asiakkaitamme koskevia henkilötietoja ainoastaan soveltuvan tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Varaamme oikeuden muuttaa ja/tai täydentää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Saatamme joutua tekemään muutoksia ja/tai täydennyksiä erityisesti silloin, kun uusien teknologioiden tai palveluiden käyttöönotto sitä edellyttää. Julkaisemme verkkosivuillamme ja/tai ajoneuvon keskusyksikön ruudulla ilmoituksen tähän tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista.

  2. Rekisterinpitäjä

  UVO-palveluiden tarjoamisen yhteydessä kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kia UVO Connected GmbH.

  3. Yhteystiedot ja tietosuojavastaava

  3.1 Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai sinulle kuuluvien oikeuksien käyttämisestä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme: Kia UVO Connected GmbH
  Sähköposti: info@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  Puhelin: +358103400430

  3.2 Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

  Sähköposti: dpo@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa

  4. Käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät

  Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja UVO-palveluiden tarjoamisen yhteydessä vain siinä määrin kuin niiden kerääminen ja käsitteleminen on tarpeen UVO-sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). UVO-palvelut on kuvattu tarkemmin UVO-palveluihin sovellettavissa käyttöehdoissa. Tässä kohdassa 4 määritettyjä (henkilö)tietoja kerätään suoraan ajoneuvon keskusyksiköstä ja niitä käsitellään UVO-palveluiden tarjoamisen yhteydessä.

  Analysoimme ja kehitämme UVO-palveluita jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palveluiden kehittämiseksi. Analysoimme keräämiämme tietoja automaattisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.

  UVO-palveluiden tarjoaminen edellyttää tässä kohdassa 4 määritettyjen henkilötietojen keräämistä. Emme voi tarjota UVO-palveluita ilman näitä tietoja. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen käsittely on pakollista soveltuvien lakisääteisten edellytysten perusteella (esimerkiksi tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle tai syyttäjälaitokselle) tai jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn kyseistä tarkoitusta varten tai jos henkilötietojen käsittely on muutoin laillista soveltuvan lainsäädännön perusteella. Toimitamme sinulle tarvittaessa lisätietoja, mikäli käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin. Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) UVO-palveluiden tarjoamisen yhteydessä, jollemme ole nimenomaisesti ilmoittaneet sinulle automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista muulla tavalla.

  4.1 Kia Live

  Kia Live -palvelun avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Traffic-toiminto: Ajankohtaisia liikennetietoja reittien määrittämiseksi ja liikennetilanteen tarkistamiseksi. Online Navigation -toiminnon avulla Käyttäjä voi navigoida haluamaansa kohteeseen reaaliaikaisten ja historiallisten liikennetietojen perusteella.
  • Live point of interest (POI) -toiminto: Tietoja lähellä olevista kohdepisteistä (POI) Käyttäjän sijainnin perusteella.
  • Weather-toiminto: Paikalliset säätiedot
  • Parking-toiminto: Tietoja pysäköintipaikoista Käyttäjän sijainnin, lähellä olevan määränpään, lähimmän vieritetyn kohteen tai lähimmän keskusta-alueen perusteella
  • EV POI -toiminto (vain sähkö- ja plug-in hybridiautot): Tietoja lähellä olevista latausasemista (ml. tieto siitä, onko latausasema vapaa) Käyttäjän sijainnin perusteella
  • Dealer point of interest (POI) -toiminto: Tietoja lähimmästä Kia-jälleenmyyjästä Käyttäjän sijainnin perusteella
  • Camera/danger zone alerts -toiminto (mikäli laillinen sijaintimaassasi): Järjestelmä näyttää ilmoituksia alueilla, joilla tapahtuu erityisen paljon onnettomuuksia, ja varoittaa Käyttäjää erityisen onnettomuusherkistä kohdista tai liikennekameroista

  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Sijaintitiedot (GPS), palvelimille tehdyt hakupalvelupyynnöt ja niihin saadut vastaukset (point of interest [POI] -toimintoa koskevat tiedot), dealer POI -toiminnon tiedot, polttoainetiedot, pysäköintiä koskevat tiedot, liikennekameratiedot, sähköautojen latausasemia koskevat tiedot, säätiedot, liikennetiedot, etäisyyksien mittaamiseen käytetty yksikkö (kilometrit, mailit, metrit), kieliasetukset, tietoliikennepalveluntarjoajan tiedot, yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero [VIN], Driver ID -tunnus, Service ID -tunnus), puhelinnumero, päivämäärä ja paikallinen kellonaika, protokollaversio, navigointilaitteen tiedot (esimerkiksi laitteen versio, ohjelmistoversio) ja reittitiedot (esimerkiksi lähtöpiste, asetukset, kohde, aika-arvio).

  Sijaintia (GPS) ja Service ID -tunnusta koskevia tietoja kerätään ja niitä säilytetään enintään 93 päivän ajan Kia Live -palvelun kehittämiseksi oikeutetun etumme perusteella. Lisätietoja oikeutetun etumme ja asiakkaidemme oikeuksien välisestä tasapainotestistä on saatavilla pyynnöstä.

  4.2 Online -palvelun äänikomennot

  Online -palvelun äänikomennot -palvelun avulla voit käyttää Kia Live -palveluita äänikomentojen avulla sekä laatia ja lähettää tekstiviestejä palveluun yhdistetyn mobiililaitteen välityksellä. Online Voice Recognition -palvelu aktivoituu oletusasetuksena ottaessasi UVO-palvelut käyttöön ajoneuvossasi. Sinua koskevia henkilötietoja käsitellään verkkoympäristössä käyttäessäsi Online Voice Recognition -palvelua.

  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Äänitallenteet, sijaintitiedot (GPS), yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero [VIN] ja Service ID -tunnus).

  Tallennetut ääninäytteet, sijaintitiedot ja Service ID -tunnusta koskevat tiedot siirretään soveltuvalle palveluntarjoajallemme. Online Voice Recognition -palvelun yhteydessä käyttämämme palveluntarjoaja on Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Alankomaat (henkilötietojen käsittelijä) (”Cerence") ja sen alikäsittelijät, jotka saattavat sijaita muussa kuin EU- tai ETA-maassa ja jotka eivät välttämättä tarjoa riittävää tietosuojan tasoa. Cerence muuttaa ääninäytteet tekstiksi, tekee niille tarvittaessa semanttisen analyysin ja lähettää tiedot takaisin ajoneuvoon.

  Ääninäytteet ja Service ID -tunnusta koskevat tiedot kerätään ja niitä säilytetään enintään 90 päivän ajan Online Voice Recognition -palvelun tarjoamiseksi ja kehittämiseksi oikeutetun etumme perusteella. Lisätietoja oikeutetun etumme ja asiakkaidemme oikeuksien välisestä tasapainotestistä on saatavilla pyynnöstä.

  Voit estää sinua koskevien henkilötietojen (ääninäytteiden) siirron Cerencelle poistamalla Online Voice Recognition -palvelun käytöstä muuttamalla ajoneuvosi keskusyksikön asetuksia. Mikäli poistat Online Voice Recognition -palvelun käytöstä, äänentunnistustoiminto saattaa toimia rajoitetusti tai poistua käytöstä kokonaan.

  4.3 Ilmoituskeskus

  Ilmoituskeskus -toiminnon avulla Käyttäjä voi vastaanottaa Kian lähettämiä viestejä keskusyksikön ruudulle.

  Sopimuksen tekeminen tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero [VIN]), sequenceID-tunnus, tieto siitä, onko viesti luettu, ja UTC-kellonaika.

  4.4 Pysäköintipalvelu -toiminto

  Mikäli Käyttäjä aktivoi tämän toiminnon silloin, kun hänen ajoneuvoaan ajaa joku toinen henkilö, Käyttäjä voi tarkistaa ajoneuvonsa sijainnin, milloin hänen ajoneuvonsa on viimeksi sammutettu, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden (ks. UVO App -sovellusta koskevan tietosuojaselosteen kohta 4). Tiedot näytetään myös keskusyksikön ruudulla.

  Edellä mainitun toiminnon käyttö edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelyä: yksilöintitiedot (esimerkiksi ajoneuvon valmistenumero [VIN]), valet mode -toimintoa koskevat tiedot (onko toiminto päällä, milloin valet mode -toiminto kytkettiin päälle ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta).

  5. Henkilötietoja koskevat oikeudet

  Mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme käsitellä henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.

  Sinulla saattaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti olla oikeus pyytää saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin; pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista; pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista; pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä; pyytää henkilötietojen siirtämistä sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

  Sinulla on lisäksi oikeus toimittaa valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

  Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi.

  5.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja, jos käsittelemme henkilötietojasi, oikeus pyytää saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Pääsyoikeutesi kattaa esimerkiksi tiedon siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä tiedon siitä, mille tahoille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden henkilöiden etu saattaa rajoittaa pääsyoikeuttasi.

  Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella.

  5.2 Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista: Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

  5.3 Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

  5.4 Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihisi lisätään tästä merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.

  5.5 Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä.

  5.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi, mikäli sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä kyseistä tarkoitusta varten, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Tällöin me emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiin tarkoituksiin.

  5.7 Oikeus määrätä kuolemanjälkeisestä henkilötietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta: Sinulla on oikeus antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja saa säilyttää tai luovuttaa kuolemasi jälkeen. Toimimme antamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit myös pyytää ulkoista tahoa toimittamaan meille, kun se on ajankohtaista, edellä mainitut sinua koskevien henkilötietojen säilyttämistä tai luovuttamista koskevat ohjeet.

  6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

  Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne Kian työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

  Kia voi siirtää sinua koskevia henkilötietoja alla määritetyille tahoille kyseisiä tarkoituksia varten:

  • Yksityiset kolmannet osapuolet – yksityiset toimijat, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, jotka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat. Joudumme siirtämään sinua koskevia henkilötietoja (esimerkiksi alla määritetyille henkilötietojen käsittelijöille) UVO-palveluiden tarjoamiseksi. Käytämme henkilötietojen siirtämiseen tietoliikennepalveluntarjoajien tietoliikennepalveluita (tällä hetkellä Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Saksa).
  • Henkilötietojen käsittelijät – Tietyt kolmannet osapuolet, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, saattavat vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja käsitelläkseen kyseisiä tietoja Kian puolesta tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti ja siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeistusten mukaisesti.

  - UVO-palveluiden teknisen tarjoamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelijöinä toimivat Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa ja Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
  - Käytämme myös muita henkilötietojen käsittelijöitä Kia Live -palvelun ja Online Voice Recognition -palvelun tarjoamisen yhteydessä.
  - Online Voice Recognition -palvelu: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Alankomaat (henkilötietojen käsittelijä).
  - Asiakaspalveluiden osalta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat EU- tai ETA-maissa toimivat Kian sidosyhtiöt.
  • Viranomaiset, tuomioistuimet, ulkopuoliset neuvonantajat sekä vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia tahoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

  7. Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli

  Jotkut sinua koskevien henkilötietojen vastaanottajista sijaitsevat tai niillä on toimintaa oman maasi tai EU:n/ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi Korean tasavallassa tai Yhdysvalloissa (esimerkiksi Cerencen alikäsittelijät), jossa tietosuojalait takaavat eritasoisen tietosuojan kuin oman lainkäyttöalueesi laeissa on säädetty ja joiden osalta Euroopan komissio ei ole varmistanut tietosuojan tason riittävyyttä. Mikäli henkilötietoja siirretään tällaisille EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, varmistamme asianmukaiset suojatoimet erityisesti tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (esim. Mallisopimuslausekkeet (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EC)) tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason. Kopio toteuttamistamme toimenpiteistä on saatavilla tietosuojavastaavaltamme (ks. yllä kohta 3.2)

  8. Säilytysaika

  8.1 Kia säilyttää ja/tai palveluntarjoajamme säilyttävät sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin velvoitteidemme suorittaminen sitä edellyttää ja ainoastaan niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kun meidän ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 10 vuoden ajan).

  8.2 Mikäli henkilötietojen säilyttämiseen ei sovelleta lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia säilytysaikoja, kaikki UVO-palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot pääsääntöisesti poistetaan tai anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tietty soveltuva UVO-palvelu on tarjottu seuraavin poikkeuksin:

  • Rekisteröitymis- ja sisäänkirjautumistiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa (enintään seitsemän vuoden ajan)
  • Online Voice Recognition -palvelu: Ääninäytteitä ja sijaintitietoja (ks. yllä kohta 4.2) säilytetään enintään 90 päivän ajan
  • Kia Live -palvelu: Sijaintitietoja ja Service ID -tunnusta koskevia tietoja (ks. yllä kohta 4.1) säilytetään enintään 93 päivän ajan

  8.3 Tilitietojen poistaminen: Voit poistaa tiliäsi koskevat tiedot valitsemalla kyseisen vaihtoehdon esimerkiksi ajoneuvon keskusyksikön ruudulta. Tällöin myös kaikki tiliisi liittyvät henkilötiedot poistetaan, jollei niihin sovelleta tiettyjä säilytysaikoja (ks. yllä kohta 8.1). Tilisi tietojen poistamisen jälkeen sinut kirjataan ulos UVO:sta, ja sinun tulee joko luoda uusi käyttäjätili tai kirjautua sisään toisella käyttäjätilillä, jos aiot käyttää UVO-palveluita.

  9. Offline-tila

  Voit kytkeä Offline-tilan päälle asetuksista. Offline-tilassa kaikki UVO-toiminnot kytketään pois päältä eikä mitään henkilötietoja (erityisesti sijaintitietoja) kerätä UVO-palveluita varten. Ajoneuvon keskusyksikön ruudun ylälaidassa näkyy lisäksi Offline-tilan kuvake Offiline-tilan ollessa päällä.

 • 5. Käyttöehdot - UVO-sovellus

  1. Soveltamisala

  Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan tämän sovelluksen (”UVO-sovellus”) käyttämiseen. UVO -sovelluksen avulla voit käyttää tiettyjä Kia UVO -palveluita (”Sovelluspalvelut”). Sovellus-palvelut tarjoaa Kia UVO Connected GmbH, rekisteritunnus HRB 112541, osoite: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa, puh: +358103400430, sähköposti: info@kia-uvo.eu (”Kia”; "me"; "meidän") Sovelluspalveluiden käyttäjälle (”Käyttäjä" tai ”sinä").
  Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Käyttöehdoista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Kia UVO Connected GmbH
  Sähköposti: info@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  Puhelin: +358103400430

  2. Sovelluspalveluiden käyttäminen

  2.1. Voit käyttää Sovelluspalveluita Kia-käyttäjätilisi avulla. Sovelluspalveluiden käyttö saattaa edellyt-tää UVO -sovelluksen yhdistämistä yhteen tai useampaan Kia-ajoneuvoon.

  2.2. Lisätietoja tässä yhteydessä keräämistämme henkilötiedoista ja niiden käsittelemisestä on annettu UVO -sovellusta koskevassa Tietosuojaselosteessa.

  2.3. Sovelluspalveluiden käyttäminen saattaa edellyttää internetyhteyttä tai muiden tietoliikennepalve-luiden käyttöä. Näitä Käyttöehtoja ei sovelleta niihin tietoliikennepalveluihin, joita Sovelluspalvelui-den käyttäminen mahdollisesti edellyttää. Niihin sovelletaan erillistä sopimusta (mukaan lukien kus-tannukset), jonka olet tehnyt sinulle tietoliikennepalveluita toimittavan palveluntarjoajan kanssa.

  2.4. Ajoneuvon kauppakirja ja Sovelluspalveluiden Käyttöehtojen mukaista tarjoamista koskeva sopi-mus ovat oikeudellisesti erillisiä liiketoimia ja sopimuksia. Toisen sopimuksen täyttäminen ei vaikuta millään tavalla toiseen sopimukseen. Tietyissä tilanteissa tämä saattaa johtaa siihen, että Käyttäjä ei voi käyttää Sovelluspalveluita, vaikka Käyttäjä täyttää ajoneuvon kauppakirjan ehdot. Vastak-kaisessa tilanteessa, esimerkiksi siinä tapauksessa, että tehdään ajoneuvon kauppakirjalle kään-teinen liiketoimi, Sovelluspalveluiden toimittamista koskeva sopimus voidaan irtisanoa kohdan 9.5 mukaisesti kyseisen ajoneuvon osalta.

  2.5. Kaikki Kian ja Käyttäjän väliset sopimukset on tehty usealla eri kielellä. Sopimuksen tekemisen jäl-keen Käyttäjä voi tutustua sopimuksen tekstiin UVO -sovelluksessa.

  3. Sovelluspalvelut

  3.1. UVO -sovelluksen avulla Käyttäjä voi käyttää seuraavia Sovelluspalveluita, jotka on kuvattu tar-kemmin näihin Käyttöehtoihin sisältyvissä sovelluspalvelukohtaisissa palvelukuvauksissa (Käyttä-jän saatavilla olevat palvelut saattavat vaihdella ajoneuvon mallin, kokoamispäivän ja varusteluta-son perusteella – lisätietoja on saatavilla ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme yllä kohdassa 1 määritetyillä tavoilla):

  3.1.1. Home-valikko ja search-toiminto

  3.1.2. Remote Climate Control -toiminto
  3.1.3. Remote Charging -toiminto
  < 3.1.4. Remote Door Control
  3.1.5. Send to Car -toiminto
  3.1.6. Find My Car -toiminto
  3.1.7. My Trips -toiminto
  3.1.8. Vehicle Status -toiminto
  3.1.9. Vehicle Report -toiminto
  3.1.10. Vehicle Diagnostic -toiminto
  3.1.11. Vehicle Alert -toiminto
  3.1.12. Burglar Alarm -toiminto
  3.1.13. User Profile Transfer -toiminto
  3.1.14. Last Mile Navigation -toiminto
  3.1.15. Valet Parking Mode -toiminto
  3.1.16. Battery Discharge Alarm -toiminto
  3.1.17. Vehicle Status Notifications -toiminto
  3.1.18. Rear Passenger Alarm -toiminto
  3.1.19. Vehicle Idle Alarm -toiminto

  3.2. Seuraavien Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä: Home-valikko ja search-toiminto, Remote Climate Control -toiminto (vain sähköautot), Remote Charging -toiminto, Remote Door Control -toiminto, Send to Car -toiminto, Find My Car -toiminto, My Trips -toiminto, Vehicle Status -toiminto, Vehicle Report -toiminto, Vehicle Diagnostic -toiminto, Vehicle Alert -toiminto, Last Mile Navigation -toiminto, Valet Parking Mode -toiminto, Rear Passenger Alarm -toiminto, Vehicle Idle Alarm -toiminto ja Burglar Alarm -toiminto. Edellä mainittu-jen Sovelluspalveluiden tarjoaminen ja käyttö edellyttävät sijaintitietojen keräämistä ja käsittelyä.

  3.3. Analysoimme ja kehitämme Sovelluspalveluita jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palveluiden ke-hittämiseksi. Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi, analysoimme keräämiämme tietoja automaat-tisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.

  4. Tekijänoikeudet

  4.1. Sovelluspalveluiden kaikki sisältö on Kian, sen suorien tai epäsuorien tytär- tai sidosyhtiöiden (jäl-jempänä yhdessä ”Kia-konserni”) tai kolmansien osapuolten omaisuutta, jota suojaa soveltuva tekijänoikeuslainsäädäntö. Kaikki kyseiseen omaisuuteen liittyvät oikeudet pidätetään. Kaikki So-velluspalveluihin, niiden perustana oleviin ohjelmistoihin, sisältöön ja asetteluihin liittyvät oikeudet ovat Kia-konsernin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta myydä, jakaa, jul-kaista, lähettää lähetyksessä, levittää tai hyödyntää kaupallisesti Sovelluspalveluita millään tavalla ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Sinulla ei ole oikeutta jäljentää (kokonaan tai osittain), siirtää (sähköisesti tai muulla tavalla), muokata, esittää, lähettää uudelleen, lisensoida, yhdistää tai muutoin käyttää Sovelluspalveluita mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman etukä-teistä lupaamme.

  4.2. Minkään näissä Käyttöehdoissa mainitun ei tulkita tarkoittavan lisenssin tai oikeuden myöntämistä Kia-konsernin omistamien kuvien, tavaramerkkien, palvelumerkkien tai logojen käyttämiseen. Kia-konserni pidättää kaikki Sovelluspalveluita koskeviin liikesalaisuuksiinsa tai niitä koskevaan teki-jänoikeuksilla suojattuun aineistoonsa liittyvät oikeudet ja valvoo kyseisiä oikeuksiaan soveltuvan tekijänoikeus- ja tavaramerkkilainsäädännön sallimassa laajuudessa.

  5. Käyttäjän velvollisuudet

  Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja kunnioittaa kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi Sovelluspalveluita.

  6. Ilmaiset Sovelluspalvelut

  Sovelluspalvelut tarjotaan käyttöön ilman veloitusta 7 vuoden ajaksi siitä päivästä lähtien, jona ajoneuvo myydään sen ensimmäiselle omistajalle eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäinen kauppakirja astuu voimaan. Varaamme oikeuden ehdottaa tulevai-suudessa lisäpalveluita, joihin sovelletaan erillisiä käyttöehtoja.

  7. Sovelluspalveluiden saatavuus

  7.1. Varaamme oikeuden keskeyttää pääsyn kaikkiin tai joihinkin Sovelluspalveluihin väliaikaisesti tai pysyvästi teknisistä tai tietoturvaan liittyvistä syistä (esimerkiksi tietoturva-aukon havaitsemisen jäl-keen) tai muista tärkeistä syistä.

  7.2. Sovelluspalveluiden tarjoamiseen ja käyttöön saattaa kohdistua tekniikan tasosta johtuvia rajoi-tuksia, joihin emme voi vaikuttaa. Edellä mainittu pätee erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuu-teen. Yksittäisissä tapauksissa tietoliikenneverkossa esiintyvä katkos voi aiheuttaa sen, että So-velluspalvelut eivät ole saatavilla, sillä tarvittava tiedonsiirto ei ole mahdollista. Lisäksi ruuhka-aikoina Sovelluspalveluissa sekä langattomissa ja kiinteissä verkoissa ja internetissä voi esiintyä lyhytaikaista kapasiteettivajetta.

  7.3. Häiriöitä saattaa myös esiintyä ylivoimaisen esteen (kuten esimerkiksi pandemia tai epidemia, lak-ko, työsulku tai viranomaisen määräys) johdosta tai sellaisten omien järjestelmiemme tai palvelun-tarjoajien, sisällöntuottajien tai verkko-operaattoreiden järjestelmien vaatimien teknisten tai muiden toimenpiteiden (kuten esimerkiksi korjaus- tai huoltotoimenpiteet, ohjelmistopäivitykset tai laajennukset) johdosta, joita Sovelluspalveluiden asianmukainen tai entistä parempi toimivuus edellyttää.

  7.4. Ilmoitamme sinulle etukäteen tässä kohdassa 7 kuvatulla tavalla tapahtuvasta Sovelluspalveluiden tarjoamisen lopettamisesta, rajoittamisesta tai häiriöistä siinä määrin kuin se on mahdollista ja kerromme sinulle, miksi Sovelluspalveluiden tarjoamista rajoitetaan tai miksi niiden tarjoaminen lopetetaan tai niissä on häiriöitä.

  8. Tietosuoja

  Lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, on saatavilla UVO -sovellusta koskevassa Tietosuojaselosteessa. Käyttäjän tulee kertoa muille samaa ajoneuvoa käyttäville/ajaville henkilöille Sovelluspalveluiden käytöstä. Käyttäjän tulee erityisesti kertoa tällaiselle henkilölle UVO -sovellusta koskevassa Tieto-suojaselosteessa määritetyistä henkilötietojen käsittelytoimista ja mainita, että Sovelluspalveluiden käyttö edellyttää sijaintitietojen (GPS-tiedot) keräämistä ja käsittelyä.

  9. Voimassaolo ja päättyminen

  9.1. Voit käyttää Sovelluspalveluita siitä päivästä lähtien, jona rekisteröit Kia-käyttäjätilisi ja hyväksyit nämä Käyttöehdot.

  9.2. Sovelluspalveluita koskeva käyttöoikeus alkaa sinä päivänä, jona ajoneuvo myydään sen ensim-mäiselle omistajalle eli siitä päivästä lähtien, kun ajoneuvon ostoa ja myyntiä koskeva ensimmäi-nen kauppakirja astuu voimaan. Käyttöoikeus päättyy automaattisesti 7 vuoden kuluttua.

  9.3. Voit irtisanoa Sovelluspalveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen ja sen myötä oikeuden käyttää Sovelluspalveluita milloin tahansa 6 viikon irtisanomisajalla.

  9.4. Edellä mainittu ei vaikuta kummankin osapuolen oikeuteen irtisanoa sopimus asianmukaisesta syystä.

  9.5. Lisäksi kumpikin osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Sovelluspalvelut soveltuvan ajoneuvon osalta siinä tapauksessa, että ajoneuvon kauppakirja peruutetaan; ajoneuvon myynyt taho hankkii ajoneuvon takaisin tai ajoneuvo muutoin palautuu kyseiselle taholle; ajoneuvoa koskeva leasing-sopimus irtisanotaan; ajoneuvo myydään kolmannelle osapuolelle; ajoneuvo varastetaan; tai ajo-neuvo vahingoittuu korjaamiskelvottomaan kuntoon. Sopimus katsotaan irtisanotuksi sillä hetkellä, kun toinen osapuoli vastaanottaa irtisanomisilmoituksen. Mikäli ajoneuvo myydään tai siihen koh-distuva omistusoikeus siirretään kolmannelle osapuolelle, Käyttäjän tulee poistaa ajoneuvoon tallennetut tiedot.

  9.6. Varaamme oikeuden väliaikaisesti tai pysyvästi estää ja/tai peruuttaa oikeuden käyttää Sovellus-palveluita siinä tapauksessa, että näitä Käyttöehtoja on rikottu olennaisella tavalla. Varaamme lisäksi oikeuden irtisanoa sopimuksen, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja olennaisella tavalla.

  10. Käyttöehtojen muutokset

  10.1. Kia varaa oikeuden tehdä kohtuullisia muutoksia Käyttöehtoihin ja/tai Sovelluspalveluihin. Ilmoitamme Käyttäjälle näihin Käyttöehtoihin ja/tai Sovelluspalveluihin tehtävistä muutoksista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneet muutokset, mikäli Käyttäjä ei vastusta niitä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse tai faksitse) 4 viikon kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut muutoksia koskevan ilmoituksen. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti hänelle kuuluvasta oikeudesta vastustaa muutoksia sekä siitä, mitä tapahtuu, jos Käyttäjä ei käytä kyseistä oikeuttaan.

  10.2. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, varaamme oikeuden irtisanoa oikeuden käyttää muutosten kohteena olevia Sovelluspalveluita 6 viikon irtisanomisajalla kalenterineljänneksen loppuun.

  11. Muut ehdot

  11.1. Nämä Käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Sovelluspalveluiden käyttöä koskevan koko sopimuksen ja syrjäyttävät kaikki aikaisemmat osapuolten väliset kirjalliset tai suulliset Sovelluspalveluiden käyttöä koskevat sopimukset.

  11.2. Käyttäjän laatimia näistä Käyttöehdoista poikkeavia tai niiden kanssa ristiriidassa olevia tai niitä täydentäviä ehtoja sovelletaan Sovelluspalveluiden käyttöön ainoastaan nimenomaisella kirjallisella suostumuksellamme.

  11.3. Käyttöehtoihin tehtävät muutokset ja lisäykset sekä niiden voimaantulon edellyttämät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti (ml. sähköposti tai faksi), jotta ne ovat päteviä. Kirjallista muotoa edellyttävä ehto voidaan syrjäyttää ainoastaan kirjallisesti.

  11.4. Meillä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutemme ja velvollisuutemme kokonaan tai osittain toiselle palveluntarjoajalle ilmoittamalla asiasta Käyttäjälle 6 viikkoa etukäteen. Tällöin Käyttäjällä on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen sopimuksen aiotusta siirrosta yhtiölle, joka tulee Kian sijaan sopimuksen osapuoleksi siirron perusteella. Ilmoitamme Käyttäjälle nimenomaisesti sille kuuluvasta irtisanomisoikeudesta edellä mainitussa kirjallisessa ilmoituksessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä oikeus ei vaikuta Käyttäjän oikeuteen irtisanoa Käyttöehdot ja sen myötä Sovelluspalveluiden käyttöoikeus milloin tahansa 6 viikon irtisanomisajalla kohdassa 9.3 määritetyllä tavalla.

  12. Asiakaspalvelu / valitukset

  12.1. Käyttäjät voivat osoittaa mahdolliset kysymykset ja valitukset yllä kohdassa 1 mainittuihin yhteystietoihin.

  12.2. Kia ei osallistu eikä sillä ole velvollisuutta osallistua mihinkään kuluttajille tarkoitetussa riidanratkaisuelimessä järjestettyihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Euroopan komissio tarjoaa kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käyttöön eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia ratkaisemaan riitansa muutoin kuin oikeusteitse. Eurooppalainen verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  12.3. Mikäli Käyttäjä on kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kulutta-ja, Käyttäjällä on oikeus saattaa asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (www.kuluttajariita.fi). Tätä ennen Käyttäjän tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian sovittelemiseksi (www.kuluttajaneuvonta.fi).

  13. Ei peruutusoikeutta

  Käyttäjällä ei ole peruutusoikeutta. Edellä mainittu pätee myös siinä tapauksessa, että Käyttäjä on kuluttaja, sillä Sovelluspalvelut tarjotaan vastikkeetta Käyttäjän käyttöön.

  14. Vastuunrajoitukset

  14.1. Kian sopimukseen perustuvaa ja lakisääteistä velvollisuutta korvata lievästä huolimattomuudesta aiheutuvia vahinkoja rajataan seuraavilla tavoilla riippumatta sen oikeudellisista perusteista:
  • Kia korvaa vahingot siltä osin kuin kyseinen vahinko vastaa tällaisen sopimuksen kannalta tavanomaista ennustettavissa olevaa vahinkoa, joka perustuu olennaisen sopimusvelvoit-teen rikkomukseen;
  • Kia ei ole vastuussa muiden soveltuvien huolellisuusvelvoitteiden lievästä rikkomuksesta.

  14.2. Kia ei vastaa mistään Palveluiden tarjoamisen yhteydessä ilmenevistä epätarkoista tai virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista.

  14.3. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde pakolliseen lakisääteiseen korvausvelvollisuuteen. Vastuunrajoituksia ei sovelleta erityisesti tahalliseen rikkomukseen tai tuottamukselliseen henkilö-vahinkoon perustuvaan vastuuseen tai tuotevastuulain (694/1990, muutoksineen) mukaiseen vas-tuuseen. Lisäksi edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät päde mikäli ja siinä määrin kuin Kia on antanut erityisen takuun.

  14.4. Kohdat 14.1 ja 14.2 soveltuvat vastaavasti turhiin kustannuksiin liittyvään Kian korvausvastuuseen.

  14.5. Kia ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat Sovelluspalveluiden tarjoamisen tai käytön keskeytymisestä kohdassa 7 määritetyllä tavalla.

  14.6. Käyttäjä vastaa Sovelluspalveluiden käytöstä. Käyttäjän tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi.

  Palvelukuvaukset
  1. Etätoiminnot
  1.1. Remote Climate Control -toiminto (vain sähköautot): Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi kytkeä sähköauton ilmastoinnin (mukaan lukien defrost-toiminto) päälle tai pois tai ajastaa sen UVO -sovelluksen kautta.
  1.2. Remote Charging -toiminto (vain sähkö- ja plug-in hybridiautot): Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi aloittaa sähkö- tai plug-in hybridiauton akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen UVO -sovelluksen kautta.
  1.3. Remote Door Control -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi avata tai lukita ajo-neuvonsa ovet etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttämällä. Toiminnon avulla Käyttäjä voi avata tai lukita kaikki ajoneuvonsa ovet. Käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi toiminto tarkis-taa tiettyjen ehtojen täyttymisen ennen kuin sitä voi käyttää. Remote Door Control -toiminnon avulla Käyttäjä voi muun muassa lukita ajoneuvonsa ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettei hän muista, onko hän jo lukinnut ne.
  1.4. User Profile Transfer -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi tarkistaa ajoneuvoaan koskevat asetukset ja muuttaa niitä UVO -sovelluksen kautta. Käyttäjä voi myös luoda varmuusko-pion asetuksistaan ja käyttää sitä ajoneuvossaan.
  2. Sijaintitietojärjestelmä (Geographic Information System [GIS])
  2.1. Send to Car -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi syöttää ajoneuvonsa navigointi-järjestelmään haluamansa kohteen (point of interest [POI]) ja saada kohdetta koskevia tietoja välittömästi ajoneuvon käynnistyttyä.
  2.2. Find my Car -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi paikantaa ajoneuvonsa. Ajo-neuvon sijaintitiedot näkyvät UVO -sovelluksessa.
  2.3. My Trips -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi tutustua ajamiaan matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika).
  2.4. Last Mile Navigation -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi avulla pysäköityäsi ajoneuvosi.
  2.5. Valet Parking Mode -toiminto: Mikäli Käyttäjä aktivoi tämän toiminnon silloin, kun hänen ajoneuvoaan ajaa joku toinen henkilö, Käyttäjä voi tarkistaa ajoneuvonsa sijainnin, milloin hänen ajoneuvonsa on viimeksi sammutettu, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden.

  3. Ajoneuvotiedot

  3.1. Vehicle Status -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi tarkistaa seuraavat ajoneuvoaan koskevat tiedot UVO -sovelluksessa:
  3.1.1. Ovien tila
  3.1.2. Takaluukun/konepellin tila
  3.1.3. Ilmastoinnin tila
  3.1.4. Akun latausaste, latauspistokkeen tila, lataustila (vain sähköautot)
  3.1.5. Polttoaineen määrä
  3.1.6. Penkinlämmittimien ja ilmanvaihdon tila
  3.1.7. Ikkunoiden tila
  3.1.8. Kattoluukun tila
  3.1.9. 12V akun tila
  3.1.10. Valojen tila
  3.2. Vehicle Report -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla Käyttäjä voi tutustua ajoneuvon tilaa koskeviin raportteihin UVO -sovelluksessa. Raporteissa kerrotaan Käyttäjän ajoneuvoa koskevia diagnostiikkatietoja sekä hänen ajotottumuksiaan koskevia tietoja. Raporteissa kerrotaan lisäksi Käyttäjän ajoneuvon tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja niiden vakavuusasteesta sekä miten kiireellisesti huolto tai korjaustoimenpiteet tulisi suorittaa ja millaisia toimenpiteitä suositellaan.
  3.3. Vehicle Diagnostic -toiminto: Tämä toiminto on automatisoitu diagnostiikkapalvelu. Ajoneuvo suorittaa diagnostiikkatarkastuksen (Diagnostics Trouble Code [DTC]) automaattisesti Käyttäjän käyn-nistäessä ajoneuvon. Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa Käyttäjälle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet.

  4. Hälytykset ja turvallisuus

  4.1. Vehicle Alert -toiminto: Tämän toiminnon avulla Käyttäjä saa ajoneuvonsa tilaa koskevia ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli Käyttäjän ajoneuvon ikkuna on auki silloin, kun ajo-neuvo ei ole käynnissä.

  4.2. Burglar Alarm -toiminto (vain varashälyttimellä varustetuille ajoneuvoille): Tämän toiminnon avulla Käyttäjä saa ajoneuvonsa tilaa koskevia hälytyksiä. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun Käyttäjän ajoneuvon varashälytin laukeaa.

  4.3. Battery Discharge Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla Käyttäjä saa ajoneuvonsa tilaa koskevia hälytyksiä. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun 12V akun latausaste putoaa tietyn tason alapuolelle.

  4.4. Rear Passenger Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla Käyttäjä saa ajoneuvonsa tilaa koske-via ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun ajoneuvo havaitsee liikettä taka-penkillä.

  4.5. Vehicle Idle Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla Käyttäjä saa ajoneuvonsa tilaa koskevia ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan silloin, kun ajoneuvon pysäköintivaihde on päälläja sen moottori on käynnissä.

 • 6. Tietosuojaseloste - UVO-sovellus

  1. Johdanto

  Tätä Kia UVO Connected GmbH:n (rekisteritunnus HRB 112541, ”Kia”, ”me” tai ”meidän”) antamaa tietosuojaselostetta sovelletaan Kia UVO -palveluiden (”Sovelluspalvelut”) tarjoamisen yhteydessä UVO -sovelluksen (”UVO -sovellus”) kautta kerättäviin ja käsiteltäviin henkilötietoihin. Suhtaudumme asiakkaidemme yksityisyyden suojaamiseen erityisen vakavasti ja käsittelemme asiakkaitamme koskevia henkilötietoja ainoastaan soveltuvan tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Varaamme oikeuden muuttaa ja/tai täydentää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Saatamme joutua tekemään muutoksia ja/tai täydennyksiä erityisesti silloin, kun uusien teknologioiden tai palveluiden käyttöönotto sitä edellyttää. Julkaisemme verkkosivuillamme ja/tai UVO -sovelluksessa ilmoituksen tähän tietosuojaselosteeseen tehdyistä muutoksista.

  2. Rekisterinpitäjä

  Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä kerättyjen ja käsiteltyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Kia UVO Connected GmbH.

  3. Yhteystiedot ja tietosuojavastaava

  3.1 Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai sinulle kuuluvien oikeuksien käyttämisestä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

  Kia UVO Connected GmbH
  Sähköposti: info@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa
  Puhelin: +358 103 400 430

  3.2 Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.
  Sähköposti: dpo@kia-uvo.eu
  Kirjeet: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksa

  4. Käyttötarkoitukset, oikeusperusteet ja henkilötietoryhmät

  Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä vain siinä määrin kuin niiden kerääminen ja käsitteleminen on tarpeen Sovelluspalveluiden tarjoamista koskevan sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi (Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Sovelluspalveluiden sisältö on kuvattu tarkemmin UVO:n sovelluskohtaisissa käyttöehdoissa. Alla kohdassa 4 määritettyjä (henkilö)tietoja kerätään suoraan UVO -sovelluksesta ja niitä käsitellään Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä. Analysoimme ja kehitämme Sovelluspalveluita jatkuvasti uusien liikkuvuuteen liittyvien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittämiseksi, tuotteidemme suojaamiseksi ja/tai tarjoamiemme palveluiden kehittämiseksi. Analysoimme keräämiämme tietoja automaattisesti tilastollisten ja matemaattisten mallien avulla tunnistaaksemme mahdolliset kehitysalueet.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää kaikkien alla kohdassa 4 määritettyjen tietojen antamista (pois lukien ajoneuvoasiakassuhteiden hallinnointia [VCRM] varten kerätyt henkilötiedot). Emme voi tarjota Sovelluspalveluita ilman näitä tietoja. Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tällainen käsittely on pakollista soveltuvien lakisääteisten edellytysten perusteella (esimerkiksi tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle tai syyttäjänlaitokselle) tai jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tällaisia tarkoituksia varten tai jos henkilötietojen käsittely on muutoin laillista soveltuvan lainsäädännön perusteella. Toimitamme sinulle tarvittaessa lisätietoja, mikäli käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja muihin tarkoituksiin. Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, jollemme ole nimenomaisesti ilmoittaneet sinulle automaattisesta päätöksenteosta tai profiloinnista muulla tavalla.

  Mikäli toinen henkilö käyttää samaan ajoneuvoon yhdistettyä UVO -sovellusta, hän saattaa voida tarkastella ajoneuvon sijaintitietoja UVO -sovelluksen ”Find My Car” -toimintoa käyttämällä, vaikka ajoneuvo olisi sinulla käytössä juuri sillä hetkellä. Toimintoa voi käyttää ajoneuvon paikallistamiseen enintään kolmen kilometrin säteellä ajoneuvon senhetkisestä olinpaikasta. Kyseinen henkilö ei kuitenkaan voi nähdä reaaliaikaisia reittejäsi.

  4.1 UVO -sovelluksen käyttöönotto:

  UVO -sovelluksen käyttö edellyttää kirjautumista. Meidän tulee varmistua henkilöllisyydestäsi ennen kuin yhteys voidaan luoda UVO -sovellusta käyttävän laitteen ja soveltuvan ajoneuvon välillä.

  Sopimuksen tekeminen ja/tai täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sähköpostiosoite, nimi, salasana, syntymäaika, matkapuhelimen numero, varmistuskoodi, Car ID -tunnus ja aktivointikoodi.

  4.2 UVO -sovellukseen kirjautuminen:

  Sinun tulee kirjautua UVO-sovellukseen käyttääksesi UVO-sovelluksen erilaisia toimintoja. Voit lisätä ajoneuvosi ja käyttää UVO-palveluita kirjauduttuasi sovellukseen. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: sähköpostiosoite ja salasana.

  4.3 Home-valikko ja search-toiminto: Home-valikossa näkyvästä kartasta voit tarkistaa olinpaikkasi. Home-valikon search-toiminnon avulla voit etsiä sinua kiinnostavia kohdepisteitä.

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Sijaintitiedot, hakusanat ja älypuhelimen kieliasetukset.

  4.4 Remote Climate Control -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit kytkeä sähköautosi ilmastoinnin (mukaan lukien defrost-toiminto) päälle tai pois tai ajastaa sen UVO-sovelluksen kautta.

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastointia ja moottoria sekä ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tilaa koskevat tiedot).

  4.5 Remote Charging -toiminto: Sovelluspalvelun avulla voit aloittaa sähköautosi akun lataamisen tai lopettaa tai ajastaa sen UVO -sovelluksen kautta. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastointi, moottori, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaine, jarrunesteen/moottoriöljyn tila, lataustiedot, varateho, latausaika ja latauspistokkeen tyyppitiedot).

  4.6 Remote Door Control -toiminto: Remote Door Control -toiminnon avulla voit avata tai lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä tiettyjä käyttöliittymiä käyttämällä. Toiminnon avulla voit avata tai lukita kaikki ajoneuvosi ovet. Turvallisuutesi varmistamiseksi toiminto tarkistaa tiettyjen ehtojen täyttymisen ennen kuin sitä voi käyttää. Remote Door Control -toiminnon avulla voit muun muassa lukita ajoneuvosi ovet etäyhteyden välityksellä siinä tapauksessa, ettet muista, oletko jo lukinnut ne. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastointi, moottori, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaine, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).

  4.7 Send to Car -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit syöttää ajoneuvosi navigointijärjestelmään haluamasi kohdepisteen ja saada kohdetta koskevia tietoja välittömästi ajoneuvosi käynnistyttyä.

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Sijaintitiedot, ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, kohdepisteen tiedot, hakusanat ja älypuhelimen kieliasetukset.

  4.8 Find my Car -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit paikantaa ajoneuvosi. Ajoneuvon sijainti näkyy UVO -sovelluksessa. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, sijaintitiedot, päivämäärä ja aika.

  4.9 My Trips -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit tutustua ajamiasi matkoja koskeviin tietoihin (päivämäärä ja kellonaika, keski- ja huippunopeus, ajettu matka ja matkaan kulunut aika). Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, sijaintitiedot, päivämäärä ja aika sekä ajettua matkaa koskevat tiedot (kuljettu etäisyys, keskinopeus, huippunopeus, polttoaineenkulutus yhteensä, virrankulutus yhteensä, kulutettu sähkövirta, ajoaika, lämpenemisaika ja kesimääräinen ajomatka).

  4.10 Vehicle Status -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit tarkistaa seuraavat ajoneuvoasi koskevat tiedot UVO -sovelluksessa:
  (a) Ovien tila
  (b) Takaluukun/konepellin tila
  (c) Ilmastoinnin tila
  (d) Akun latausaste, latauspistokkeen tila, lataustila (vain sähköautot)
  (e) Polttoaineen määrä
  (f) Penkinlämmittimien ja ilmanvaihdon tila
  (g) Ikkunoiden tila
  (h) 12V akun tila
  (i) Valojen tila

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruneste] määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja smart key -avaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).

  4.11 Vehicle Report -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit tutustua ajoneuvosi tilaa koskeviin raportteihin UVO-sovelluksessa. Raporteissa kerrotaan ajoneuvoasi koskevia diagnostiikkatietoja sekä ajotottumuksiasi koskevia tietoja. Raporteissa kerrotaan lisäksi ajoneuvosi tarvitsemista huolto- tai korjaustoimenpiteistä ja niiden vakavuusasteesta sekä miten kiireellisesti huolto tai korjaustoimenpiteet tulisi suorittaa ja millaisia toimenpiteitä suositellaan.

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Sijaintitiedot, ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin tila) ja ajotottumuksia koskevat tiedot (ajettu keski- ja huippunopeus, kiihdytystiedot, ajettu etäisyys ja akunkulutustiedot [vain sähköautot]).

  4.12 Vehicle Diagnostic -toiminto: Tämä toiminto on automatisoitu diagnostiikkapalvelu. Ajoneuvo suorittaa diagnostiikkatarkastuksen (Diagnostics Trouble Code [DTC]) automaattisesti käynnistäessäsi ajoneuvon. Mikäli ajoneuvo havaitsee vian, se ilmoittaa sinulle havaitsemansa vian sekä sen vakavuusasteen ja suositellut toimenpiteet. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, matkamittarin tiedot, DTC-tarkastuksen tulokset, sijaintitiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastoinnin ja moottorin tila, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaine, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä, jarrunesteen/moottoriöljyn tila ja akun tila).

  4.13 Vehicle Alert -toiminto: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvosi ikkuna on auki silloin, kun ajoneuvosi ei ole käynnissä.

  Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruneste]) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja smart key -avaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).

  4.14 Burglar Alarm -toiminto (vain varashälyttimellä varustetuille ajoneuvoille): Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia hälytyksiä. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun ajoneuvosi varashälytin laukeaa.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (ilmastointi, moottori, ovien/takaluukun/ikkunoiden/konepellin tila, rengaspaine, vaihteiston/istuinten tila, polttoaineen määrä ja jarrunesteen/moottoriöljyn tila).

  4.15 Ajoneuvoasiakassuhteiden hallinnointiin (VCRM) liittyvät tiedot: Mikäli sallit tietojen keräämisen tuotteiden/palveluiden kehittämistä varten, käsittelemme ajoneuvosi suorituskykyä, käyttöä, toimintaa ja tilaa koskevia tietoja tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseksi antamasi suostumuksen perusteella. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa poistamalla tietojen keräämisen sallivan valintakohdan. Antamasi suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista. Anonymisoimme tiedot 7 päivän kuluessa siitä, kun ne on kerätty ja lähetetty palvelimillemme. Mikäli haluat sallia tietojen keräämisen tuotteiden/palveluiden kehittämistä varten, sinun tulee teknisistä syistä kytkeä päälle myös sijaintitietojärjestelmämme (”GIS-järjestelmä”).

  Seuraavia henkilötietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella: Ilmastointijärjestelmän tila; akun tila; teknisiä ja ajoneuvon vakautta sääteleviä järjestelmiä koskevat tiedot; kojelaudan käyttöä ja tilaa koskevat tiedot; ilmastointiin ja lämmitykseen liittyvät tiedot; moottorin, jarrujen ja voimansiirtolaitteiden tilaa koskevat tiedot; ajoneuvon toimintoja koskevat tiedot; vaihteistoa ja kulutusta koskevat tiedot; varoitus- ja apujärjestelmiä koskevat tiedot; ohjausta ja renkaita koskevat tiedot; moottoria ja lataamista koskevat tiedot; sähköautokohtaiset käyttö- ja tilatiedot; multimediatoimintojen käyttöä ja tilaa koskevat tiedot; sekä paikallistamis- ja nopeustiedot.

  4.16 User Profile Transfer -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit tarkistaa ajoneuvoasi koskevat asetukset ja muuttaa niitä UVO -sovelluksen kautta. Voit myös luoda varmuuskopion asetuksistasi ja käyttää sitä ajoneuvossasi. Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, käyttäjän puhelinnumero, tekstiviestillä lähetetty vahvistuskoodi, käyttäjän pin-koodi, raportin ajankohta, ajoneuvon asetuksia koskevat tiedot, järjestelmien asetuksia koskevat tiedot, navigaatioasetuksia koskevat tiedot, kohdepisteitä koskevat tiedot ja profiilikuva (mikäli sellainen on käytössä).

  4.17 Last Mile Navigation -toiminto: Tämän Sovelluspalvelun avulla voit jatkaa matkaasi määränpäähäsi älypuhelimesi avulla pysäköityäsi ajoneuvosi.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä, ja soveltuvat henkilötiedot kerätään ja/tai siirretään ajoneuvon OBU-laitteesta: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, osoite, nimi, käyttäjän ja ajoneuvon sijaintitiedot, välietappitiedot, aikatiedot ja nopeustiedot.

  4.18 Valet Parking Mode -toiminto: Mikäli aktivoit tämän toiminnon silloin, kun ajoneuvoasi ajaa joku toinen henkilö, voit tarkistaa ajoneuvosi sijainnin, milloin ajoneuvosi on viimeksi sammutettu, ajoajan, ajetun etäisyyden ja huippunopeuden.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumoro, valet mode -toimintoa koskevat tiedot (onko toiminto päällä, milloin valet mode -toiminto kytkettiin päälle ja pois, kuinka kauan toiminto oli päällä, matka-aika, tyhjäkäyntiaika, huippunopeus ja kuljettu matka) ja ajoneuvoa koskevat tiedot (sijaintitiedot, nopeus, aika, tietojen täsmällisyys ja suunta).

  4.19 Battery Discharge Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia hälytyksiä. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun 12V akun latausaste putoaa tietyn tason alapuolelle.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, akun tila ja ajoneuvon tilaa koskevan hälytyksen luonne.

  4.20 Rear Passenger Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen aina silloin, kun ajoneuvo havaitsee liikettä takapenkillä.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin sarjanumero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruneste] määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja smart key -avaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).

  4.21 Vehicle Idle Alarm -toiminto: Tämän toiminnon avulla saat ajoneuvosi tilaa koskevia ilmoituksia. UVO -sovellus näyttää ilmoituksen, mikäli ajoneuvon ovi avataan silloin, kun ajoneuvon pysäköintivaihde on päällä ja sen moottori on käynnissä.

  Sovelluspalveluiden tarjoaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen käsittelemistä: Ajoneuvon valmistenumero (VIN), Car ID -tunnus, SIM-kortin numero, päivämäärä ja aika, sijaintitiedot, matkamittarin tiedot ja ajoneuvon tilaa koskevat tiedot (moottorin ja vaihteiston tila; ovien, konepellin, takaluukun ja kattoluukun tila; ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmää koskevat tiedot; akun tila; polttoaineen määrää ja ajettavissa olevia kilometrejä koskevat tiedot (DTE); ajoneuvoon lisättyjen nesteiden [pesuneste ja jarruöljy]) määrää koskevat tiedot; renkaiden, valojen ja smart key -avaimen tila; sekä sähköauton [EV] tilaa koskevat tiedot).

  5. Henkilötietoja koskevat oikeudet

  Mikäli olet antanut suostumuksesi siihen, että voimme käsitellä henkilötietojasi tiettyihin tarkoituksiin, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa siten, että suostumuksesi peruuttaminen koskee henkilötietojesi käsittelyä näihin tarkoituksiin tulevaisuudessa. Peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen suostumuksen peruuttamista.

  Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus pyytää saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin; pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista; pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista; pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelemistä; pyytää henkilötietojen siirtämistä sekä vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

  Sinulla on lisäksi oikeus toimittaa valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

  Huomaa, että soveltuva kansallinen tietosuojalainsäädäntö saattaa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksiasi.

  5.1 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla saattaa olla oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja, jos käsittelemme henkilötietojasi, oikeus pyytää saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin. Pääsyoikeutesi kattaa esimerkiksi tiedon siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään ja mitä henkilötietojasi käsittelemme sekä tiedon siitä, mille tahoille henkilötietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan. Edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan muiden henkilöiden etu saattaa rajoittaa pääsyoikeuttasi.

  Sinulla saattaa olla oikeus saada jäljennös niistä sinua koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Mikäli pyydät useamman kuin yhden jäljennöksen, saatamme veloittaa kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten perusteella.

  5.2 Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisemista: Sinulla saattaa olla oikeus pyytää meitä korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi täydentämistä esimerkiksi toimittamalla selostus täydennettävistä kohdista riippuen siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään.

  5.3 Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (oikeus tulla unohdetuksi): Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ja meillä saattaa olla velvollisuus poistaa kyseiset henkilötiedot.

  5.4 Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin kyseisiin henkilötietoihisi lisätään tästä merkintä ja voimme käsitellä niitä ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin.

  5.5 Oikeus henkilötietojen siirtämiseen: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus saada meille luovuttamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle taholle ilman, että voimme estää sinua siirtämästä niitä.

  5.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Sinulla saattaa olla tietyissä tilanteissa oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä olosuhteisiisi liittyvillä perusteilla, jolloin meidät voidaan velvoittaa lopettamaan henkilötietojesi käsittely. Lisäksi, mikäli sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä kyseistä tarkoitusta varten, mukaan lukien profilointi siinä määrin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Tällöin me emme enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja kyseisiin tarkoituksiin.

  5.7 Oikeus määrätä kuolemanjälkeisestä henkilötietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta: Sinulla on oikeus antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten sinua koskevia henkilötietoja saa säilyttää tai luovuttaa kuolemasi jälkeen. Toimimme antamiesi ohjeiden mukaisesti. Voit myös pyytää ulkoista tahoa toimittamaan meille, kun se on ajankohtaista, edellä mainitut sinua koskevien henkilötietojen säilyttämistä tai luovuttamista koskevat ohjeet.

  6. Henkilötietoja vastaanottavat tahot

  Sinua koskevia henkilötietoja voivat tarkastella ainoastaan ne Kian työntekijät, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

  Kia voi siirtää sinua koskevia henkilötietoja alla määritetyille tahoille kyseisiä tarkoituksia varten:

  • Yksityiset kolmannet osapuolet – yksityiset toimijat, jotka voivat olla sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, jotka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelytavat. Joudumme siirtämään sinua koskevia henkilötietoja (esimerkiksi alla määritetyille henkilötietojen käsittelijöille) Sovelluspalveluiden tarjoamiseksi. Käytämme henkilötietojen siirtämiseen tietoliikennepalveluntarjoajien tietoliikennepalveluita (tällä hetkellä Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Saksa).
  • Henkilötietojen käsittelijät – Tietyt kolmannet osapuolet, jotka voivat olla joko sidostahoja tai muita kuin sidostahoja, saattavat vastaanottaa sinua koskevia henkilötietoja käsitelläkseen kyseisiä tietoja Kian puolesta tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti ja siten kuin on tarpeen kyseisiä käsittelytarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelijöiden on sopimusvelvoitteidensa mukaisesti toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ja henkilötietojen käsittelemiseksi ainoastaan ohjeistusten mukaisesti.
  - Sovelluspalveluiden teknistä infrastruktuuria ja huoltoa koskevissa yhteyksissä henkilötietojen käsittelijöinä toimivat Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksa ja Hyundai MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.
  - Asiakaspalveluiden osalta henkilötietojen käsittelijöinä toimivat EU- tai ETA-maissa toimivat Kian sidosyhtiöt.
  - Kia käyttää myös muita henkilötietojen käsittelijöitä tiettyjen palveluiden yhteydessä (esimerkiksi karttapalveluiden tarjoajat).
  • Viranomaiset, tuomioistuimet, ulkopuoliset neuvonantajat sekä vastaavat kolmannet osapuolet, jotka ovat julkisia tahoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tai sallimalla tavalla.

  7. Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli

  Jotkut sinua koskevien henkilötietojen vastaanottajista sijaitsevat tai niillä on toimintaa oman maasi tai EU:n/ETA:n ulkopuolella, esimerkiksi Korean tasavallassa, jossa tietosuojalait takaavat eritasoisen tietosuojan kuin oman lainkäyttöalueesi laeissa on säädetty ja joiden osalta Euroopan komissio ei ole varmistanut tietosuojan tason riittävyyttä. Mikäli henkilötietoja siirretään tällaisille EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille, varmistamme asianmukaiset suojatoimet erityisesti tekemällä vastaanottajien kanssa Euroopan komission hyväksymät tiedonsiirtosopimukset (esim. Mallisopimuslausekkeet (2010/87/EU ja/tai 2004/915/EC)) tai ryhtymällä muihin toimenpiteisiin, jotta voimme varmistaa riittävän tietosuojan tason. Kopio toteuttamistamme toimenpiteistä on saatavilla tietosuojavastaavaltamme (ks. kohta 3.2)

  8. Säilytysaika

  8.1 Kia säilyttää ja/tai palveluntarjoajamme säilyttävät soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin velvoitteidemme suorittaminen sitä edellyttää ja ainoastaan niin kauan kuin sen tarkoituksen toteuttaminen, jota varten henkilötiedot on kerätty, sitä edellyttää, soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kun Kian ei enää tarvitse käsitellä sinua koskevia henkilötietoja, poistamme ne järjestelmistämme ja/tai rekistereistämme ja/tai ryhdymme toimenpiteisiin tietojen asianmukaiseksi anonymisoimiseksi siten, että sinua ei voida enää tunnistaa niistä (ellei meidän ole tarpeen säilyttää henkilötietojasi Kiaan soveltuviin lakeihin tai määräyksiin perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Esimerkiksi sopimusten, viestien ja liikekirjeiden sisältämiin henkilötietoihin saattaa kohdistua lakisääteisiä säilytysvaatimuksia, joiden perusteella kyseisiä tietoja voidaan joutua säilyttämään enintään 10 vuoden ajan).

  8.2 Mikäli henkilötietojen säilyttämiseen ei sovelleta lakisääteisiä tai määräyksiin perustuvia säilytysaikoja, kaikki Sovelluspalveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt henkilötiedot pääsääntöisesti poistetaan tai anonymisoidaan välittömästi sen jälkeen, kun tietty soveltuva palvelu on tarjottu seuraavin poikkeuksin: Sisäänkirjautumistiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus on voimassa (enintään seitsemän vuoden ajan)

  8.3 Tilitietojen poistaminen: Voit poistaa UVO-tiliäsi koskevat tiedot valitsemalla kyseisen vaihtoehdon esimerkiksi UVO -sovelluksessa. Tällöin myös kaikki UVO-tiliisi liittyvät henkilötiedot poistetaan, jollei niihin sovelleta tiettyjä säilytysaikoja (ks. yllä kohta 8.1). UVO-tilisi tietojen poistamisen jälkeen sinut kirjataan ulos UVO -sovelluksesta ja sinun tulee joko luoda uusi käyttäjätili tai kirjautua sisään toisella käyttäjätilillä, jos aiot käyttää Sovelluspalveluita.

  9. Offline-tila

  Voit kytkeä Offline-tilan päälle asetuksista. Offline-tilassa kaikki UVO-toiminnot kytketään pois päältä eikä mitään henkilötietoja (erityisesti sijaintitietoja) kerätä.