Go to content

REACH Forordning

KIA Motors Europe fastholder den dedikerede tilgang til bæredygtighed i alt, hvad bilproducenten foretager sig, og til de højeste standarder for sundheds- og miljømæssige aspekter. Som led i denne dedikerede tilgang arbejder vi også på at promovere ansvarlig produktion, håndtering og brug af alle vores produkter ved at støtte Europakommissionens forordning kaldet REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier).

Hvad er REACH?

  • • REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier), som også kendes under betegnelsen Reg. EC 1907/2006 og blev introduceret af Europakommissionen i 2007, har til formål at beskytte menneskers helbred og miljøet mod risikoen ved kemikalier.

    • Artikel 33 i denne EF-forordning fastslår, at forbrugerne skal informeres om indholdet af stoffer af særlig farlig karakter (SVHC’er) i produkterne, så det sikres, at produkterne anvendes på sikker vis. I overensstemmelse hermed opfylder vi dette krav ved at gøre alle de relevante informationer tilgængelige for vores kunder og deres specifikke biler.

    • Hvis du vil vide mere om REACH, kan du finde flere informationer på hjemmesiden tilhørende Det europæiske kemikalieagentur.

Identificering af SVHC’er

  • • Efter vores bedste viden på baggrund af de informationer, vi har modtaget fra vores leverandører, og vores egne produktdata, er de SVHC’er i komponenter med et indhold på over 0,1 % w/v vist i den relevante “SVHC-liste” for den pågældende bil/komponent, som kan ses nedenfor.

    • Hvis det er relevant, tilføjes informationer om sikker brug af artikler med SVHC’er til den relevante “SVHC-liste” for den pågældende bil/komponent.

Generel information om sikker brug af artikler.
Alle biler fra KIA Motors Europe er forsynet med en instruktionsbog, som indeholder informationer om sikker brug til ejerne/brugerne af bilerne. KIA Motors Europes informationer om reparation og servicearbejde på bilerne og om originale reservedele indeholder også informationer om sikker brug til værkstedsmedarbejderne. Hvis stofferne er til stede i komponenter i den pågældende bil, er de anførte SVHC’er foruden eventuelle specifikke informationer om sikker brug integreret på en sådan måde, at risikoen for eksponering over for kunderne er minimal, og faren for mennesker og miljø kan udelukkes, så længe bilen og bilens komponenter bruges efter formålet, og reparationer, service og vedligeholdelse gennemføres i henhold til de tekniske vejledninger og industriens standarder for god praksis. En skrotbil må kun skrottes på lovlig vis i EU hos en autoriseret autoophugger. Bilens komponenter skal skrottes i henhold til lokal gældende lovgivning og efter de lovmæssige forskrifter.

For at se hvilke af disse stoffer, der er i din KIA, kan du klikke på downloadlinket under den pågældende KIA model: