Go to content

Miljøpolitik

 • miljø

KIA Motors satser på miljørigtig og bæredygtig udvikling

  KIA er det grønneste bilmærke i Danmark!

  Siden 1997 har Danmark gennemført en række tiltag hvad angår CO2-udledningen fra personbiler. De forskellige bilmærkers gennemsnitlige CO2 udslip for både diesel og benzin afslører, at Kia er det bilmærke, som har den laveste CO2 udledning og er dermed et af de meget få bilmærker, som opfylder de oprindelige mål for 2008/09 på 140 g CO2 pr. km. (Kilde: Færdselsstyrelsen "Energiinformation om nye danske personbiler - udvikling 1998-2006", august 2007).

  Miljøledelse

  Kia Motors miljøledelse sigter på at forbedre den økonomiske værdi og samtidig sikre den miljømæssige bæredygtighed. Kia har miljøledelse som topprioritet for bæredygtig ledelse og stræber efter at udvide programmet. I juni 2003 løftede Kia Motors sløret for et globalt miljøvenligt ledelsesinitiativ, som blev kaldt ”ECO-GT5 2010” (Top 5 for miljørigtige bilproducenter i 2010). Initiativet har dannet et solidt grundlag for at skabe bæredygtig værdi, når Kia Motors opfylder sine økonomiske, miljømæssige og sociale forpligtelser. ECO-GT5 2010 indeholder en miljøpolitik, retningslinjer for miljømæssige aktiviteter, miljømæssige mål, særlige mål samt implementeringsplaner.

  Udfordringerne ved bæredygtig ledelse

  Mennesket opfandt bilen, og den blev udviklet til at imødekomme folks transportbehov. Nu skal bilen også imødekomme folks krav om at beskytte miljøet, og den skal samtidig få mennesket i harmoni med miljøet. Kia Motors satser på miljørigtig og bæredygtig udvikling for at opnå denne harmoni.

  Kia Motors arbejder energisk og målrettet for at bidrage til økonomisk vækst, skåne miljøet og være socialt ansvarlig. Med en oprigtig etisk ledelse og med miljøet i fokus vil vi opfylde de krav, som stilles til os. At vi skaber miljømæssig, økonomisk og social værdi for vores aktionærer i ind- og udland, er et udtryk for Kia Motors engagement i bæredygtig ledelse. For at opfylde vores økonomiske og sociale ansvar har vi formuleret vores ledelsespolitik, etiske regler og miljøpolitik på basis af vores forretningsfilosofi, som findes i ledelsesplanerne for hver enkelt forretningsenhed. Ligesom vi måler vores økonomiske udvikling, udarbejder vi også årlige regnskaber for vores sociale og økonomiske forpligtelser. Disse regnskaber vurderes og offentliggøres årligt, og en særlig god indsats belønnes.

  I juni 2004 sluttede Kia Motors sig sammen med det koreanske miljøministerium til forummet Globalisering af Bæredygtig Ledelse. Derudover fokuserer Kia Motors på at fremme åben kommunikation mellem alle involverede parter i ind- og udland, og offentliggør relevante rapporter for at informere offentligheden om fremskridtet og vurderingsresultaterne.

  KIA tager miljøansvar alvorligt

  Alle nye biler bliver på et tidspunkt gamle. En udtjent bil udgør et miljøproblem, hvis den bliver efterladt i naturen. Omvendt er den en kilde til ny råstof, hvis den afleveres og behandles hos en miljøgodkendt autoophugger.

  Hos mange miljøgodkendte autoophuggere kan du gratis få skrottet din udtjente bil. Det gælder blandt andet hos de autoophuggere, der er med i Refero-netværket. Du kan få oplysninger om den nærmeste Refero-ophugger på www.refero.dk eller på tlf.: 70 21 34 40.

  Sådan giver Refero din bil evigt liv

  Refero er forpligtet til at udnytte mere end 85 % af din udtjente bils råstoffer, og der arbejdes konstant på at udvikle mere effektive metoder til genvinding.

  Jern og stål smeltes om til nye råvarer. Det samme gælder aluminium, kobber og bly. Gummi oparbejdes til nye produkter, eksempelvis maling. Spildolie og andre væsker raffineres og genbruges.
  På den måde får din bil evigt liv. Når du afleverer din bil til Refero, er du med til at spare på jordens ressourcer.