Go to content

Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet en række svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Finder du ikke det svar du søger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Service

Som udgangspunkt skal alle serviceeftersyn dokumenteres med en faktura fra det værksted, som har udført vedligeholdelseseftersynene på din KIA bil. Denne faktura skal indeholde en del oplysninger, bl.a. data på bilen, dette være sig chassisnummer og/eller registrerings-nummer. Endvidere skal fakturaen indeholde oplysninger omkring hvilket arbejde som er blevet udført og hvilke reservedele som er blevet udskiftet i forbindelse med dette arbejde. Fakturaen skal også indeholde specifikationer, for eksempel reservedelenumre, på de reservedele, som er blevet udskiftet ved serviceeftersynet ligesom kvaliteten og typen af olie og andre smøremidler, som er blevet benyttet skal være anført på fakturaen. Er der blevet benyttet ikke originale eller populært sagt ”uoriginale” reservedele, så skal du også have dokumentation for at disse dele har samme kvalitet som originale KIA reservedele har. Endvidere skal værkstedet som servicerer din KIA bil også dokumentere omfanget af arbejdet ved serviceeftersynet ved et afkrydset og underskrevet ”Tjek” skema. Dette skema er din garanti for, at alle punkter indeholdt i serviceeftersynet iht. KIA Motors forskrifter er blevet udført. Tjek skemaet skal udleveres af værkstedet og medbringes sammen med fakturaen for samme serviceeftersyn.

Find din lokale KIA forhandler her

Vedligeholdelsesplanen er stort set identisk i de forskellige europæiske lande, med undtagelse af ganske få punkter. På trods af, at KIA´s garanti er paneuropæisk, så er det vedligeholdelsesplanen fra det land hvor bilen oprindeligt er solgt til den endelige bruger, som er gældende, derfor skal vedligeholdelse af dansk indregistrerede KIA biler ske efter de danske vedligeholdelsesplaner

Du skal kigge i din instruktionsbog for at se hvornår din KIA skal serviceres.

Ja. Din bil skal serviceres på de pågældende tidspunkter iht. bilens serviceplan. Såfremt dit værksted ikke har tid til at foretage service af din bil inden ferien, bør du finde et andet autoriseret KIA service værksted. Overskridelse af serviceintervallet er ikke tilladt, og kan have negativ indflydelse på garanti og reklamationsretten. Kia’s garanti er betinget af korrekt og rettidig vedligeholdelse iht. fabrikantens serviceplan.

Find et autoriseret KIA service værksted her

Ja! Du har frit valg i forhold til hvem du ønsker, at lade servicere din KIA bil, herunder også et udenlandsk KIA værksted, uden dette påvirker din garanti negativt, såfremt serviceeftersynene foretages iht. KIA fabrikkens forskrifter og naturligvis iht. det danske serviceprogram, som er beskrevet i instruktionsbogen til bilen.

Du kan via din smartphone downloade en App der viser dig hver eneste KIA forhandler og serviceværksted i hele Europa.

Find den her

Du skal opbevare dokumentation for korrekt vedligeholdelse i hele bilens garanti periode. Du skal fremvise denne dokumentation hver gang, du henvender dig på et autoriseret KIA værksted for krav om garantiberettiget arbejde, i hele bilens garanti periode.

Nej. KIA sender ikke påmindelser ud til KIA ejere. Grundet forskellige kørselsbehov for KIA ejere, kan KIA desværre ikke påtage sig, at sende påmindelser ud til alle KIA kunder. Enkelte KIA værksteder, som kender deres kunde godt og disses kørselsbehov sender dog påmindelser ud, forhør på dit lokale autoriserede KIA værksted om dette sender påmindelser ud. Rettidig og korrekt vedligeholdelse er alene et ansvar som påhviler ejeren af en KIA bil.

Find din lokale KIA forhandler her

KIA Import Danmark A/S har ”autoriseret” de danske værksteder iht. danske KIA standarder. Der er betydelig forskel på standarderne de enkelte europæiske lande imellem. Da KIA Import Danmark A/S alene kan kontrollere, advisere og certificere de danske KIA værksteder, er alene et stempel fra et dansk autoriseret KIA værksted tilstrækkelig dokumentation for korrekt vedligeholdelse.

Garanti

Nej. Alle krav om garantiarbejde skal uden undtagelse ske ved henvendelse til et autoriseret KIA værksted inden for bilens garanti periode. Der kan ikke dispenseres for dette.

Du skal ringe til SOS International A/S. Såfremt din KIA er kaskoforsikret, vil SOS International A/S hjælpe dig til den nærmeste KIA forhandler og se til, at din KIA bliver repareret således din ferietur kan fortsætte.

SOS International A/S har telefon nummer +45 70 10 50 50

Det er alene en autoriseret KIA forhandler som kan udbedre garantiberettiget arbejde uden beregning for dig. Find din internationale KIA forhandler på vores KIA App til smartphones.

Find KIA's app her

Nej. Enhver form for tuning inklusive chiptuning vil automatisk betyde, at fabrikkens garanti bortfalder på bilen.

Såfremt du skulle være uheldig, at din KIA går itu på en tur i udlandet, skal du henvende dig på et autoriseret KIA værksted medbringende bilens servicehæfte. Såfremt du ikke har benyttet autoriserede KIA værksteder til servicering af din KIA bil, skal du endvidere medbringe dokumentation for korrekt vedligeholdelse. Såfremt din bil er korrekt vedligeholdt og under garanti, vil det udenlandske KIA værksted udbedre en eventuel defekt uden beregning for dig. Det er alene en autoriseret KIA forhandler som kan udbedre garantiberettiget arbejde uden beregning for dig

Der er 7 års garanti på alle KIA's biler, dog maks. km 150.000.

Læs mere om vores 7 års garanti

Som udgangspunkt har KIA ikke en standardiseret kulanceordning. I stedet har KIA markedets pt. bedste garantiordning, dog findes der enkelte tilfælde hvor KIA per kulance dækker helt eller delvist en reparation selv om garanti perioden er ovre. I sådanne tilfælde er det en betingelse at bilen er korrekt vedligeholdt ved et dansk autoriseret KIA værksted.

Nej. Du skal henvende dig på et autoriseret KIA værksted medbringende bilens servicehæfte og behørig dokumentation for korrekt vedligeholdelse. Kun et autoriseret KIA værksted kan udføre reklamationsberettiget arbejde på vegne af KIA.

Find din lokale KIA forhandler her

Sporing af bilens hjul samt afbalancering af disse er ikke omfattet af KIA´s garanti. Årsagen til dette skal søges i, at netop justering af hjulenes sporing og afbalancering er i allerhøjeste grad afhængig af brugen af bilen samt kørselsmønster. Et hul i vejen, en uheldig opkørsel af en kantsten, sportskørsel osv., vil kunne bringe bilens sporing ud af justering og er derfor ikke omfattet af fabrikkens garanti. Dog dækker KIA´s garanti afbalancering og sporing såfremt fejl ved dette reklameres inden bilen har kørt 5.000km. eller er 6 måneder gammel, hvad der måtte indtræffe først.

Nej. Supplerende rustbeskyttelse vil ikke påvirke KIA´s gennemtæringsgaranti med mindre, at en given skade er opstået som følge af den ekstra rustbeskyttelse eksempelvis rust omkring et hul, som er boret i karosseriet i forbindelse med påførelsen af den supplerende rustbeskyttelse.

Ecodynamics

Start/stop systemet er aktiv når der er optjent overskud af strøm på batteriet. Overskud af strøm optjenes når bilen har en deacceleration, fx når bilen deaccelererer hen til et lyskryds. Under deaccelerationen bliver der ikke tilført brændstof til motoren "Fuel Cut" der betyder at bilens vægt trækker motoren rundt og derved trækker generatoren, som herved lader CO2 fri strøm på batteriet uden brug af brændstof. Når bilen har en deacceleration er det vigtigt at bilen bliver i gear, og foden fjernes fra koblingspedalen.

KIA's stop & go-teknologi - start/stop systemet - reducerer brændstofforbruget og udledningen af CO2 ved at slukke motoren, når bilen holder stille.

Du kan slå start/stop systemet fra ved at trykke på knappen A OFF. Kontrollampen i knappen A OFF tændes. Du kan slå start/stop systemet til igen ved at trykke endnu en gang på knappen A OFF. Kontrollampen i knappen A OFF slukkes. Start/stop systemet slår automatisk til, hver gang du starter motoren med tændingsnøglen.

Hvis der er fejl på start/stop systemet vil den gule kontrollampe lyse i instrumentborderet. Holder den ikke op med at blinke i løbet af kort tid, skal du få bilen efterset hos din KIA forhandler.

Din bil's motor genstarter automatisk under følgende betingelser, når den er blevet slukket af start/stop systemet:

1. Når du træder koblingen ned og sætter bilen i gear.

2. Hvis bilens bremsetryk er lavt, fx hvis du har trådt tre gange på bremsepedalen.

3. Hvis blæseren i bilens varme-og ventilationssystem er indstillet til maksimal ydelse.

4. Hvis bilens airconditionsystem har været slået til i flere minutter.

5. hvis bilen kører over 5 km/t.

Når motoren genstartes automatisk af start/stop systemet, blinker kontrollampen AUTO STOP på instrumentpanelet i 5 sekunder.

Ja, der er rigeligt strøm på batteriet. når A OFF kontaktens lampe lyser er det blot en information om at batteriet er på standard niveau.

Når der køres med jævn fart genererer generatoren præcis den strøm som der bliver forbrugt, dette gøres for at minimerer brændstofforbruget samt CO2 udledningen. Hvis generatoren skulle genererer overskud af strøm til batteriet under jævn kørsel ville dette kun kunne lade sig gøre ved at skrue op for generatorens ladestyrke og derved ville det være nødvendigt at tilføre motoren ekstra brændstof. Ideen bag start/stop systemet er, at systemet skal være aktiv ved hjælp af CO2 fri energi (opladning under deacceleration).

Nej, det er blot en besked om at batteriet er på standard niveau. For at A OFF kontaktens lampe går ud, kræver det ens kørselsmønster har tilstrækkelige deaccelerationer, så der opnås overskud af energi, og derved strøm på batteriet. hvis ens kørselsmønster gør at man ikke har nok deaccelerationer vil A OFF kontaktens lampe blot lyse som information om at batteriet er på standard niveau.

Når temperaturen er under 2 grader er der behov for mere varme i kabinen, derfor stopper motoren ikke. Når temperaturen er over 35 grader er der behov for køling/ventilation i kabinen, derfor stopper motoren ikke.

Når ventilationssystemet er sat til defrost mode, blæser ventilationssystemet 90 % af luften til forruden alene. Denne indstilling bruges hvis forruden har dug på indersiden eller is på ydersiden. For at afdugge/afise forruden hurtigt er start/stop systemet deaktiveret, så motoren kan genererer varme og ventilation/airconditionssystemet kan afdugge/afise forruden hurtigt.

Kørselsmønster og forbrug

Alle nye bilers brændstofforbrug oplyses iht. EU norm EEC 1999/100. Denne norm er fremkommet på et laboratorium efter en 100% standardiseret testmetode og tjener primært det formål, at to ellers forskellige biler kan sammenlignes i forhold til brændstofforbrug. Udstyr, køremønster, vedligeholdelse og et hav af andre faktorer spiller ind på en given bils aktuelle brændstofforbrug. Vil du vide mere omkring disse oplysninger samt have gode råd til økonomisk kørsel, så kan du læse mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Færdselsstyrelsen

1. Hold afstand kører du for tæt på foran kørende er det dem der bestemmer din kørerstil.

2. Vær opmærksom på forhindringer slip speederen i god tid og behold bilen i gear.

3. Accelerer hurtigt op til den hastighed du vil kører og hold derefter speederen i ro.

4. Spring et gear over, kør i højeste gear uden bilen sejtrækker.

5. Stop motoren når du holder stille, biler bruger også brændstof i tomgang.

Ekstraudstyr til min KIA

Ja, det er muligt, at eftermontere partikelfilter på de fleste KIA modeller. For oplysning om priser på partikelfilter og montering af dette, bedes De rette henvendelse til et autoriseret KIA værksted.

Find din nærmeste KIA Forhandler her

Ja! Du kan finde tilbehør og eftermonteret udstyr til din KIA online.
Du skal blot tage fat i din lokale KIA forhandler for nærmere omkring køb og montering af udstyret.

Miljø

KIA her en lang række af modeller, som har energimærkningen A, A+ og A++.
På nedenstående link, kan finde specifikke KIA modeller og dens specifikke energimærkning.

hvorlangtpaaliteren.dk

KIA arbejder hårdt på at gøre hele modelprogrammet så skånsomt for miljøet som muligt. Det er lige fra brugen af nye materialer og ny teknologi, udledning af emission, mindre brændstofforbrug til bortskaffelse og genanvendelse af "udtjente" biler.

KIA overholder selvfølgelig alle gældende europæiske emissionskrav, hvorfor alle vores modeller opfylder seneste EU norm.

Læs mere her

Diverse

Nej. Alle KIA biler er registrerede med maksimum anhængervægt derfor kan de ikke vejes op. Du kan derimod ofre en smule af campingvognens lasteevne og veje campingvognen ned, så du må trække den med din KIA.
Kontakt din lokale forhandler, motorkontor eller synssted.

Alle autoriserede KIA værksteder i Danmark er individuelle i forhold til KIA Import Danmark A/S og værkstederne ejes og drives uafhængigt af KIA Import Danmark A/S. Såfremt du vil klage over værkstedet eller anke en afgørelse, skal du klage og anke til værkstedets/forhandlerens ejer eller leder, hvorefter denne vil tage hånd om sagen.

Find din lokale KIA forhandler her

Du skal ALTID medbringe alle dele og tilbehør, som din KIA Carnival autocamper er leveret med. Du kan i den medleverede brugervejledning se, hvilket tilbehør din KIA Carnival autocamper er leveret med.
Se om din KIA Carnival er en model UP eller MB i bilens chassisnummer som du kan finde på bilens registreringsattest, se ciffer 4+5 i bilens chassisnummer.

For yderligere spørgsmål kontakt da din lokale KIA forhandler.

Find forhandler her

Nej. KIA anbefaler ikke noget bestemt fabrikat eller firma til, at udføre supplerende rustbeskyttelse. Vær dog opmærksom på, at det produkt som undervognscenteret benytter, skal være kompatibelt med det som er påført af KIA fabrikken i produktionen af din bil. Dit lokale undervognscenter kan være behjælpeligt i dette forhold og sikre den optimale rustbeskyttelse af din KIA

Find din lokale KIA forhandler her