Go to content

Životní prostředí - výrobky s ukončenou životností

 • Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů včetně Li-Ion baterií

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá dovozcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů, a to včetně Li-Ion baterií použitých ve vozidlech (např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

  Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

  Společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o. zajišťuje v rámci solidárního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Koneční uživatelé mají možnost tyto baterie bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru uvedených na internetové adrese autobaterie.zpetnyodber.eu .

  V případě přenosných baterií, které jsou součástí dálkových ovladačů, případně startovacích karet je seznam míst zpětného odběru k dispozici na stránkách www.remabattery.cz

  Více informací o zpětném odběru naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory nebo u našich autorizovaných prodejců a servisů.

  Na internetových stránkách iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je možné se ujistit, že je naše společnost zapsána v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů.

 • Recyklace pneumatik

  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr těchto výrobků po ukončení jejich životnosti.

  Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partnerů, jejichž seznam naleznete na internetové adrese: pneumatiky.zpetnyodber.eu .

  Náklady dle zákona č.185/2001 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny pneumatik, případně celého nového vozu.

  Více informací o zpětném odběru naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/cz/odber_pneu nebo u našich autorizovaných prodejců a servisů.

  Na internetových stránkách iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je možné se ujistit, že je naše společnost zapsána v Seznamu povinných osob.

 • Vozidla s ukončenou životností – recyklace autovraků

  Direktiva Evropské unie 2000/53/EC a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

  Společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o. odebere dle platné právní úpravy platné v ČR, všechna vozidla kategorie M1 a N1 (nezávisle na prvním datu registrace) od posledního registrovaného majitele.

  Společnost KIA MOTORS CZECH s.r.o. spolupracuje se společností Kovošrot Group CZ a.s. Prostřednictvím, této společnosti nabízíme profesionální služby zákazníkům při likvidaci autovraků značky KIA.

  Všechna sběrná místa společnosti Kovošrot Group CZ a.s. mají pověření k likvidaci autovraků vozů Kia.

  Nejbližší sběrné místa autovraků naleznete na internetové adrese: www.kovosrot.cz