Go to content

Parkování zdarma

Parkujte v Praze s elektrickými a hybridními vozy KIA zdarma

Elektrické a hybridní vozy Kia přínáší výhodu v podobě nízkých emisí nebo čistě elektrickém dojezdu až 250 km, ale také úsporu při parkování v Praze.

Kia nabízí 5 modelů se kterými můžete parkovat v Praze zcela zdarma:

Optima PHEV a Optima SW PHEV (plug-in hybrid), Optima HEV (hybrid), Niro PHEV (plug-in hybrid), Niro HEV (hybrid), Soul EV (elektromobil)

Výhody, které s uvedenými vozy získáte:

- Možnost parkovat na modrých a fialových zónách po celé Praze zdarma. Na Oranžových a Zelených zónách je parkování zpoplatněno

- Není nutné být rezidentem

- Administrativní poplatek pouhých 100 Kč/rok – pro všechny oblasti Prahy.

Postup pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro vozidla s hybridním pohonem a podmínky

1. Výdej parkovacích oprávnění se provádí pouze na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy. Jungmannova 35/29, Praha 1. Je nutné se předem objednat na tel. 236 004 354.

2. Žadatel předkládá velký technický průkaz, kde výdejna ověří, že se jedná o elektromobil nebo hybridní automobil.

3. Na hybridní automobily se osvobození vztahuje pouze v případě současného splnění všech následujících podmínek:
- od data první registrace vozidla neuplynulo více jak než deset let,
- výkon instalovaného spalovacího motoru není vyšší než 135 kW,
- vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon, a to buď na základě volby řidiče, nebo autonomně.

4. Uvedené skutečnosti je žadatel povinen doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo tímto autorizovaným prodejcem či servisem. Vzorový formulář příslušného osvědčení je uveden v příloze k tomuto pokynu.