Go to content

Parkování zdarma

car model

Parkujte v Praze s elektrickými a plug-in hybridními vozy KIA zdarma

Elektrické a plug-in hybridní vozy Kia přináší výhodu v podobě nízkých emisí nebo čistě elektrického dojezdu až 250 km, ale také úsporu času a peněz při parkování v Praze.

Kia nabízí 5 modelů, se kterými můžete parkovat v Praze zcela zdarma:

Optima PHEV a Optima SW PHEV (plug-in hybrid), Niro PHEV (plug-in hybrid), Soul EV (elektromobil).

Pokud jste si o parkovací oprávnění zažádali do 1. 5. 2019, můžete za symbolický poplatek 100 Kč na rok parkovat i s hybridy značky KIA (Niro HEV, Optima HEV, Optima SW HEV) ještě další 3 roky od prvního vydání parkovacího oprávnění.

Registrační značky pro elektromobily a plug-in hybridní vozy (od 1. 4. 2019)

Od 1. 4. 2019 se Hlavní město Praha rozhodlo přikročit ke změně stávajících pravidel. Majitelé a provozovatelé vozidel, která splňují podmínky pro přidělení státní poznávací značky elektrického vozidla (hodnota emisí v kombinovaném provozu je nejvýše 50 g/km), se již nebudou muset kvůli zvýhodněnému stání v parkovacích zónách registrovat na úřadě. Stačí, aby vůz měl registrační značku elektrického vozidla.

Výňatek z Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 542, ze dne 1. 4. 2019:

1. vozidla označená státní poznávací značkou elektrického vozidla ve smyslu ustanovení § 7b zákona č. 56/2001 Sb., jsou považována za vozidla s platným parkovacím oprávněním. Jejich majitelé a provozovatelé tedy nemusí žádat MHMP o vystavení či prodloužení zvýhodněného parkovacího oprávnění.

2. majitelé a provozovatelé vozidel, která splňují podmínky pro přidělení státní poznávací značky elektrického vozidla, ale nejsou touto značkou označena, mají i nadále nárok ve výdejně parkovacích oprávnění získat zvýhodněné parkovací oprávnění za stávajících podmínek a ve stávajícím rozsahu.

3. pro ostatní hybridní vozidla nebudou od 1. 5. 2019 přijímány nové žádosti o zvýhodněná parkovací oprávnění v zónách placeného stání na celém území hl. m. Prahy.

4. a) držitelé již vydaných zvýhodněných parkovacích oprávnění pro vozidla, která nesplňují podmínky pro přidělení státní poznávací značky elektrického vozidla, kteří jsou rezidenty, mají po dobu tří let od posledního dne platnosti stávajícího oprávnění nárok na získání zvýhodněného parkovacího oprávnění na jednu oblast ZPS, a to podle místa svého trvalého bydliště.
b) držitelé již vydaných zvýhodněných parkovacích oprávnění pro vozidla, která nesplňují podmínky pro přidělení státní poznávací značky elektrického vozidla, kteří jsou abonenty, mají po dobu tří let od posledního dne platnosti stávajícího oprávnění nárok na získání zvýhodněného parkovacího oprávnění na jednu oblast ZPS, a to podle místa svého sídla, provozovny, nebo vlastněné nemovitosti.
c) držitelé již vydaných zvýhodněných parkovacích oprávnění pro vozidla, která nesplňují podmínky pro přidělení státní poznávací značky elektrického vozidla, kteří nejsou rezidenty nebo abonenty, mají po dobu jednoho roku od posledního dne platnosti stávajícího oprávnění nárok na získání zvýhodněného parkovacího oprávnění pro jednu oblast ZPS podle svého výběru.

Postup pro výdej parkovacích oprávnění do zón placeného stání na území hl. m. Prahy pro vozidla s hybridním pohonem (případně elektromobilů či plug-in hybridních vozů bez speciální RZ pro elektromobily)

1. Výdej parkovacích oprávnění se provádí na výdejně Magistrátu hl. m. Prahy. Jungmannova 35/29, Praha 1 (je nutné se předem objednat na tel. 236 004 354). Parkovací oprávnění jsou nově vydávána i výdejnou příslušné městské části, pro kterou bude oprávnění v případě hybridních vozidel i nadále platit.

2. Žadatel předkládá velký technický průkaz, kde výdejna ověří, že se jedná o hybridní automobil.

3. Na hybridní automobily se osvobození vztahuje pouze v případě současného splnění všech následujících podmínek:
- od data první registrace vozidla neuplynulo více jak než deset let,
- výkon instalovaného spalovacího motoru není vyšší než 135 kW,
- vozidlo je vybaveno technickým zařízením, které mu umožňuje provoz výlučně na elektrický pohon, a to buď na základě volby řidiče, nebo autonomně.

4. Uvedené skutečnosti je žadatel povinen doložit potvrzením výrobce automobilu, jeho výhradního zástupce v ČR, nebo tímto autorizovaným prodejcem či servisem. Vzorový formulář příslušného osvědčení je uveden v příloze k tomuto pokynu.