Go to content
Our movement | Movement that inspires
go to main

Každá tvůrčí činnost začíná pohybem! Každá tvůrčí činnost začíná pohybem!


Jakožto specialista na mobilitu

s vizí navrhovat nejrůznější řešení trvale udržitelné mobility – pro zákazníky,

veřejnost i globální společnost

chce Kia přinášet inovativní výrobky chce Kia přinášet inovativní výrobky

se schopností inspirovat na každém kroku

a dodávat smysluplné a praktické služby a dodávat smysluplné a praktické služby

dokládající naše zasazení chránit

to nejcennější každého z nás,

tedy čas.


Narodili jsme se ve světě inspirace, zapálení pro věc a nadšení.

Mentální postoj růstu a pokroku je blízký Mentální postoj růstu a pokroku je blízký

všem zaměstnancům Kia po celém světě,

kteří jsou odhodláni zprostředkovat vám den co den vše, co je vetknuto do cílů naší značky. kteří jsou odhodláni zprostředkovat vám den co den vše, co je vetknuto do cílů naší značky.

Kia se pyšní dlouhou tradicí výroby automobilů,

ale v roce 1944 jsme ve skutečnosti začínali výrobou jízdních kol.


Již přes 75 let usnadňujeme lidem pohyb.

S hrdostí jsme vždy poskytovali řešení pomáhající lidem přesouvat

se z místa na místo,

setkávat se s druhými

a překlenovat fyzický i citový odstup mezi jednotlivci.


Jak vidíte,

pohyb byl odjakživa srdcem naší značky pohyb byl odjakživa srdcem naší značky

a přeprava lidí klíčovou součástí našeho podnikání,

a nejinak tomu bude i nadále,

bez ohledu na všechny změny, k nimž v našem odvětví dochází.

Lidstvo se tradičně vyvíjí prostřednictvím migrace.

Přesouvání se z místa na místo

napříč různými kontinenty.

Tato touha po pohybu Tato touha po pohybu

a jeho potřeba je obtisknuta do genetické výbavy všech lidí. a jeho potřeba je obtisknuta do genetické výbavy všech lidí.


Když se přesouváme z místa na místo, poznáváme nové světy,

získáváme nové zážitky, setkáváme se s novými lidmi

a odhalujeme nové perspektivy.

Inspirujeme se. Inspirujeme se.


Pohyb je všeobjímající podstatou nepolevujících změn; Pohyb je všeobjímající podstatou nepolevujících změn;

změn našeho prostředí, našeho okolí změn našeho prostředí, našeho okolí

a v důsledku změn jako takových.


Když jsme v pohybu, máme čas na přemýšlení.

Pohyb podporuje myšlení, Pohyb podporuje myšlení,

inspiraci a pokrok. inspiraci a pokrok.

V Kia jsme toho názoru, že pohyb inspiruje vznik nových nápadů.
A proto jsme pro vás vytvořili místa, kde můžete čerpat inspiraci,
a dáváme vám více času přetavit vlastní nápady v realitu.

To je odpověď na to, proč existujeme.


Vytvářet místa inspirující zákazníky, Vytvářet místa inspirující zákazníky,

a to nejen prostřednictvím našich produktů,

ale i našich prodejen,

kde se zákazníci mohou s těmito produkty fyzicky setkávat a vyzkoušet si je na vlastní kůži.


Dále existujeme proto, abychom poskytovali smysluplné a praktické služby, s nimiž ušetříte čas

na ty činnosti, které jsou pro vás nejvíce inspirující, na ty činnosti, které jsou pro vás nejvíce inspirující,

ať již jde o čas trávený společně s vaší rodinou či přáteli, cestování, nebo prostě jen odpočinek.

S novou značkou Kia, S novou značkou Kia,

opustíme pozici klasického výrobce automobilů, opustíme pozici klasického výrobce automobilů,

abychom se stali značkou mobility. abychom se stali značkou mobility.


Značkou, která rozumí potřebám mobility spotřebitelů,

a to nejen co se produktů týče, ale i ve smyslu služeb,

aby dokázala poskytovat praktická řešení se zřetelem k tomu nejcennějšímu každého z nás, času.


Nejde jen o prázdná slova, Nejde jen o prázdná slova,

ale konkrétní cíl, od nějž se bude odvíjet naše úsilí i chování ale konkrétní cíl, od nějž se bude odvíjet naše úsilí i chování

ve všem, co děláme. ve všem, co děláme.

Pohyb je také důležitou součástí mentálního postoje Kia.

Je sdílen všemi našimi zaměstnanci v

ve všech oblastech naší organizace.


Mentální postoj pohybu vpřed
nepolevujících snah a neustálého zlepšování – mentální postoj růstu.
Mentální postoj kreativity,
inovací a pokroku -
mentální postoj nedovolující bezradnost.

Jsme přesvědčeni o tom,

že tento mentální postoj souzní i s našimi zákazníky.


Lidmi s progresivním,

optimistickým a pozitivním naladěním,

ochotnými změnit sami sebe

a přizpůsobovat se potřebám budoucnosti,

poháněnými novými nápady

a schopnými vidět příležitosti všude kolem.

Naplnit smysl našeho „Proč“

je klíčové k tomu,

abychom dokázali ctít záměry naší značky.


V první řadě musíme být značkou,

která zhmotňuje tento způsob myšlení

a každičký den jej uplatňuje.