Go to content

Zkušební metodika RDE (Real Driving Emissions)

 • Real Driving Emissions

  Vítejte na webové stránce Kia s informacemi o zkušební metodice RDE (Real Driving Emissions)

  Jaké jsou emise Vašeho vozu Kia v podmínkách reálného provozu.

  Zkušební metodika RDE (Real Driving Emissions) zjišťuje emise vozidla v reálném silničním provozu, nikoli v laboratorních podmínkách. Podle nové legislativy EU – RDE I, směrnice EU 427/2016 – musejí výrobci automobilů uskutečnit příslušná měření a o jejich výsledcích informovat spotřebitele. Výsledky testů pro Váš vůz Kia naleznete na webových stránkách Evropského sdružení výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers' Association).

  Hodnoty spotřeby paliva a emisí jsou určovány na základě předepsané metodiky měření (§ 2 odst. 5, 6, 6a německého nařízení o zveřejňování hodnot spotřeby energie osobních automobilů, v příslušném platném znění).

  Údaje se nevztahují k jednotlivým vozidlům a nejsou součástí nabídky. Slouží pouze účelu porovnání různých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO~2~ vozidla závisejí nejen na vlastní hospodárnosti vozidla, ale také na stylu jízdy a dalších netechnických faktorech. CO~2~ patří mezi nejvýznamnější skleníkové plyny, způsobující globální oteplování.

  Více informací o oficiálních hodnotách spotřeby paliva a emisí CO~2~ nových osobních automobilů naleznete v brožuře „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ (Příručka o spotřebě paliva, emisích CO~2~ a spotřebě elektrické energie nových osobních automobilů), která je bezplatně k dispozici u všech prodejců a na adrese DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern (www.dat.de). Fotografie mohou zobrazovat vozidla s výbavou na přání, dodávanou za příplatek.