Go to content

Design KIA

 • Designové směry

  Jednoduchost přímých linií

Design dává značce duši

 • Design není jen o tvarech, liniích a směrech, dává značce duši a podněcuje vášeň k našim vozidlům. Primárním cílem designových aktivit Kia je vytvořit ucelený, čistý a bezprecedentní design charakterizující značku Kia. S tímto cílem Kia úzce spolupracuje s mnohými lidmi z celého světa, aby získali znalosti o různých trzích a technologiích a zároveň se snažíme vytvořit značku Kia vzrušující a zábavnou.

Jednoduchost přímých linií

 • Náš designový směr

 • Jednoduchost přímých linií je jeden ze základních pilířů, na ktorém stojí filozofie Kia. Přímé linie představují jasnost, přesnost, charakteristiku a tyto vlastnosti se plně odrážejí v postojích a vizích designérů Kia. Naše designérské úsilí je zaměřené na udržení dlouhodobé loajality zákazníků jednoduchými tvary, jemnými interiérovými a exteriérovými detaily a poskytovaním zážitků, které lze jen těžko najít v jiných vozidlech.

Designová centra Kia

U nás se vaše sny o automobilech stávají realitou

 • Kia designuje budoucnost

 • Hlavní designové centrum v Korei (Namyang) zodpovídá za všechny aspekty designu, od plánování, přes vytváření konceptů, modelování až po vývoj barev a materiálů.

 • Časem byly vytvořené různé designové centra v USA, Evropě a Japonsku, kde analyzujeme globální trendy a zkoumáme rozlišné životní styly na lokálních trzích po celém světě.

 • Kia Namyang design center exterior photography

  Designové centrum Namyang

  Designové centrum Namyang je rodištěm budoucích automobilů Kia. Jedinečné exteriéry a stylové interiéry jsou vytvářené pomocí počítačových digitálních modelů, zatím co barvy jsou vytvářené na základě průzkumů nejnovějších globálních trendů.

 • Kia Namyang design center exterior photography

 • Kia Europe Frankfurt design center photography

  Evropské designové centrum

  Evropské centrum designu se nachází ve Frankfurtu v Německu a pomáhá měnit vnímání značky Kia na celém kontinentu i ve světě. Odhodlaný tým návrhářů vytváří koncepční vozy budoucnosti i modely pro evropské a světové trhy.

 • Kia Europe Frankfurt design center photography

 • Kia United States design center california photography

  Designové centrum USA

  Centrum se nachází v Irivu, stát Kalifornie. Designové centrum pomáhá utvářet budoucnost jízdy pomocí velkolepých předváděcích vozidel a designových aktivit pro mnoho modelů Kia zaměřených na světový trh.

 • Kia United States design center california photography